• Hudobno-dramatické predstavenie

     • Do galérie Hudobno-dramatické pedstavenie boli pridané fotografie.

      Dňa 6. novembra sa na škole konalo hudobno-dramatické predstavenie, ktoré bolo zamerané na opis foriem šikanovania v triede a pozitívne rozvíjanie vzťahov v kolektíve. Predstavenie bolo sprevádzané tematickými pesničkami, ktoré si deti počas predstavenia pospevovali.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

      Školské kolo olympiáda Anglický jazyk – ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce

      V stredu 13.11.2019 sme na našej škole zorganizovali Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Najlepší žiaci siedmeho a deviateho ročníka si otestovali svoje vedomosti v piatich oblastiach – slovná zásoba, gramatika, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a rozprávanie – príbeh z obrázku ( picture story) a dialóg na danú tému.

      Žiaci naplno preukázali svoje vedomosti a porota s ich výsledkami bola veľmi spokojná. V kategórii A súťažili piati siedmaci, v kategórií B piati deviataci a jeden žiak, ktorý je bilingválny riešil úlohy v kategórií C. Členmi komisie boli: Mgr. Zuzana Púčeková (predsedajúca), Lýdia Koniarová, Mgr. Silvia Chebeňová.

      Výhercami školského kola sa stali:

      1. Adela Hlásna  - 7.A

      2. Marek Urban – 9.A

      3. Matej Májek – 7.A

       

       

                                                                  Zuzana Púčeková, Lýdia Koniarová,

                                                                             Pedagogičky školy

     • Divadlo L+S

     • Do galérie Divadlo L+S boli pridané fotografie.

      Dňa 20.11.2019 žiaci 3.A a 3.B triedy navštívili divadlo L+S ,predstavenie “Džungľa “.

       

      Atraktívne a pútavé spracovanie príbehu žiakom priblížilo klasické dielo svetovej literatúry, legendu o ľudskom mláďati Mauglí, ktoré vychovala džungľa.

      „Lov pre potravu – nie pre zábavu.“ a „Všetci sme z jednej krvi!“ základné nielen morálne zákony života sformuloval Rudyard Kipling pred 120 rokmi.Netušil,ako často ich práve človek prekročí, prekrúti a ako ľahko zabudneme na ich význam. Ale nikdy nie je neskoro počúvať a porozumieť tejto pravde. Silné emócie,myšlienkové posolstvo,pohybová akrobacia a rytmus liečivých intuitívnych nástrojov v nás zanechal nezabudnuteľný dojem.

     • Príbehy Rusoviec

     • Do galérie Príbehy Rusoviec boli pridané fotografie.

      Malý Rusovčan

       

      Som malý Rusovčan, som druhák v Základnej škole s materskou školu v Rusovciach a teraz už viem o mieste, kde žijem, chodím do školy, mám kamarátov, veľa, naozaj veľa.

       

      Viem, kedy prišli na územie Rusoviec prví obyvatelia, že Rusovce sa v minulosti volali Uruzwar, Oroszvár, Karlburg, viem o ich slávnej histórii, viem o ich dnešku. 

       

      Dozvedel som sa aj o tajomnej ruke, ktorá kedysi dávno vtiahla bohatého a pyšného Karla do starej železnej brány  na kopci Bergl.

      Videl som  najstarší, najmladší i najväčší kostol v Rusovciach a dozvedel som sa o nich zaujímavé informácie.

      Zaujala ma história Rusovského kaštieľa, počujem  kroky rímskych vojakov v Gerulate, vidím ich výstroj.

       

      Viem o mieste mojich častých prechádzok v Rusovskom parku toľko nových vecí – aké stromy a kvety tam rastú, aké živočíchy tam žijú, ktoré z nich sú chránené. 

      Videl som aj skutočného dropa, tíško preletel nad mojou hlavou pri Sysľovských poliach, mával veľkými krídlami  a zľahka zosadol na oráčinu.

       

      Pri  Rusoveckom kaštieli počujem aj spev slovenských ľudových piesní,  tanečné kroky, fujaru, veď tam nacvičuje svoje vystúpenia  Slovenský ľudový umelecký kolektív.

       

      Vedel som, ak sa volá ulica, na ktorej bývam, teraz viem, prečo má naša ulica také meno. Viem, kde je poľnohospodárske družstvo, aké sú tam obrovské poľnohospodárske stroje, aké šíre polia sú v okolí Rusoviec, čo sa na nich pestuje, viem, kde je hasičská zbrojnica, videl som hasičské autá a čo všetko v nich hasiči vezú, viem, kde je pošta, knižnica, kde nájdem miestny úrad.

     • Halloween 2019/2020

     • V piatok, 25. 10. zorganizovali členovia žiackeho parlamentu akciu Halloween. Žiaci prvého aj druhého stupňa sa preobliekli do originálnych masiek, potrápili svoje mozgové závity počas vedomostnej súťaže alebo si zatancovali na diskotéke. Tí, ktorí si zakúpili lístok a mali šťastie získali super ceny v tombole. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým deťom a zamestnancom našej školy,  ktorí nám pri organizácii akcie pomohli, obetovali kúsok svojho voľného času a urobili niečo dobré pre školu!

      Do galérie Halloween 2019/2020 boli pridané fotografie.

     • Telocvičňa po rekonštrukcii

     • Zrekonštruovaná Telocvičňa

     • Halloweenska party v 1.A

     • Halloweenska party v 1.A a vyrobky z plasteliny k Halloweenu
     • Minihádzaná

     • Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

      Dňa 23.10.2019 sa žiaci ktorí navštevujú krúžok minihádzanej zúčastnili turnaja v Dome športu. Na turnaji neprehrali ani jeden zápas, ale kvôli horšiemu skóre im ušlo finále. V súboji o tretie miesto zvíťazili a do Rusoviec priviezli prvý pohár tento školský rok. 

     • ŠKOLSKÝ PLES

     • Milí rodičia

      ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce plánuje 2. ročník školského plesu, ktorý sa bude konať v sobotu 25. 1. 2020 v kultúrnej sále Miestneho úradu v Rusovciach. Všetkých Vás srdečne pozývame, rezervujte si termín. 

      REZERVÁCIA LÍSTKOV 

      Lístky si môžete rezervovať na sekretariáte ZŠ Rusovce osobne alebo e-mailom : tajomnicka@zsrusovce.sk

      ORGANIZÁCIA PLESU

      Rodičia, ktorí máte záujem podieľať sa na organizácii plesu rôznym spôsobom - máte nápady, referencie, otázky, chcete sa zúčastniť organizácie, prosíme prihláste sa p. Petre Lakatošovej e-mailom : 

      plakatosova@gmail.com

      Vaša pomoc je vítaná.

      DARY DO TOMBOLY

      Súčasťou školského plesu je TOMBOLA.

      Každý z Vás môže prispieť k dobrej veci, či už sa na ples chystáte alebo nie. 

      Výťažok z tomboly poputuje pre ZŠ s MŠ v Rusovciach.

      Preto ak máte možnosť získať alebo darovať nejaké ceny do tomboly, budeme vám veľmi povďační.

       

      Organizačný tím plesu

     • HRAVO ŽI ZDRAVO

     • Internetový kurz zdravého štýlu 

     • Malé Karpaty

     • Do galérie Malé Karpaty boli pridané fotografie.

      Jesenná prírodovedno-vlastivedná vychádzka

      18. októbra 2019 sa žiaci 9. ročníka opäť zúčastnili prírodovedno-vlastivednej vychádzky po chránených územiach v okolí Bratislavy. Tentokrát sme navštívili Malé Karpaty, konkrétne časť Kamzík, Kačín a Železnú studničku.

      Jesenné Karpaty boli farebne očarujúce. Škoda, že túto krásu svojimi lúčmi nepodporilo slniečko. Prešli sme 14 km, počas ktorých sme najskôr po ceste trolejbusom stúpali z Koliby na Kamzík. Tu sme si pozreli jednu kavernu z 1. svetovej vojny, ktorá slúžila najmä ako sklad munície pre delostrelcov ktorí mali brániť Bratislavu. Zážitkom bola aj cesta lanovkou do stanice Snežienka. Následne sme opäť trochu stúpali do kopca až na častý výletný cieľ – Kačín. Po krátkej prestávke sme sa vrátili na Železnú studienku a popri  rybníkoch a posledných mlynoch sme prišli až na Partizánsku lúku a k Červenému mostu. Tu sme našu turistiku ukončili a autobusmi sme sa vrátili do Rusoviec.

      Ak sa chcete o tomto území dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.planetslovakia.sk/relax/294-zelezna-studnicka-bratislava.

     • Občianska náuka inak

     • 17.10.2019 mala IX. A netradičnú hodinu občianskej náuky. Témou bola Nežná revolúcie, ktorú formou prezentácie a následnej besedy sprostredkovala p. Plánovská. Zaujímavo skĺbila svoj pohľad v tom čase dvanásťročnej dievčiny a svoj súčasný pohľad politologičky.

     • Dary Jesene

     • Do galérie Dary Jesene boli pridané fotografie.

      PLODY - DARY JESENE

      Čo Vás prvé napadne, keď počujete slovo JESEŇ ?

      Nás deti, rodičov a pedagógov  v ZŠ – Rusovce napadne  festival farieb a tvorivých nápadov.

      Cez víkend si deti na náš podnet naplánovali  s rodičmi výlet do prírody.  Hľadali tam plody jesene a inšpiráciu na zábavný podvečer. S rodičmi ako aj s vychovávateľkami v ŠKD  si spoločne z nájdených jesenných darov vytvorili krásne dielka. Všetci  potrebovali len trochu: fantázie, lepidielko, špagátik, špáradla a farbičky. Svoje výtvory  priniesli do školy a s pani vychovávateľkami nainštalovali výstavku. Pravdaže  sa chceli pochváliť, že sú všetci šikovní  a v ŠKD pod láskyplným vedením ukázali, že vedia skrášliť  triedy a chodbu našej školy.

      Mali ste možnosť vidieť napríklad  tekvičky, ktoré zapožičali svoj tvar rôznym bytostiam.  Z tekvicových semienok sa dalo vytvoriť slniečko, z patizónu pavúk, z kukurice stonožka, z cukiny chobotnica  a z gaštanov vykúzlili aj známeho Ferdu Mravca s červenou mašličkou.

      Celá akcia mala pre nás veľký význam : stráviť s rodičmi spoločný  užitočný víkend a dozvedieť sa, že príroda nám poskytuje množstvo príležitostí na hru aj poučenie. V oddeleniach ŠKD  si navzájom pomáhali a povzbudzovali, aby sa výstava „ Plody - dary jesene “páčila všetkým, ktorí sa prišli na ňu pozrieť.

      Na budúci rok , Vás opäť s niečím novým prekvapíme.

                                                                                                    Kolektív vychovávateliek ŠKD

    • HALLOWEEN
     • HALLOWEEN

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      oznamujeme Vám,  že v piatok 25. 10. 2019 sa bude v priestoroch školy konať Halloween. Akciu organizuje žiacky parlament. Prvé tri vyučovacie hodiny vyplníme veselými aktivitami pre prvý stupeň a zvyšné dve vyučovacie hodiny budú venované zábave pre druhý stupeň. Počas veľkej prestávky môžu žiaci vyhrať skvelé ceny v tombole. Oceníme, ak deti prídu do školy v maskách.

      Viete, že pôvod slova Halloween je odvodený od All Hallows’ Even alebo All Hallows’ Evening, čo znamená Predvečer všetkých svätých (31. október)? Napriek katolíckemu názvu sa tomuto sviatku pripisuje nekresťanský pôvod. Teórií je viac: niekedy sa dáva do súvislosti s rímskym sviatkom Pomony (bohyne ovocia a semien) či s Parentaliami (sviatkom zosnulých), najčastejšie však s keltským sviatkom Samhain či Samuin - koniec leta. Bol to sviatok, ktorým sa začínali prípravy na prichádzajúce zimné a teda aj tmavšie mesiace. Nebola to slávnosť venovaná jednému konkrétnemu božstvu, ale skôr všeobecne všetkým nadprirodzeným silám (vrátane duší zomrelých).

     • Zelená pedagogika

     • Do galérie Zelená pedagogika boli pridané fotografie.

      Trieda 4.B sa zúčastnila projektu Zelená pedagogika na Železnej studničke 10. októbra 2019. Žiaci si s pani učiteľkou  vybrali tému  Dolu hlavou – netopiere.

      Celým projektom sprevádzal, poskytoval prírodovedné informácie a ukážky priamo v prírode, lektor, pán Noga. Žiaci videli živé živočíchy - srny, veverice a vtáky. Spoznávali ich podľa sfarbenia srsti, peria a zvukov, ktoré vydávali. Podľa stôp určovali, ktoré živočíchy sú nablízku a môžu ich stretnúť. S baterkou v ruke v bunkri pozorovali miesta netopierov. Dozvedeli sa veľa o stavbe tela, živote netopierov počas celého roka a aké búdky im pripravujú na prežitie mladí prírodovedci. Zisťovali, ktoré pomôcky potrebuje mladý vedec, ak chce netopierov skúmať a pozorovať.

      Projekt sa žiakom veľmi páčil a odchádzali zo Železnej studničky plný vedomostí a zážitkov.

       

                                                           PaedDr. Beáta Valkovičová

     • Noc výskumníkov

     • Do galérie Noc výskumníkov boli pridané fotografie.

      V septembri už tradične navštevujeme Noc výskumníkov v Starej tržnici, ktorá poskytuje priestor pre prezentáciu nových technológií a príležitosť nahliadnuť do kuchyne slovenských  výskumných pracovísk.

     • Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

       

      Tak ako minulý školský rok tak i v tomto školskom roku oslavujeme na našej škole Európsky deň jazykov, ktorý Rada Európy iniciovala už v roku 2001. Učitelia cudzích jazykov pri tejto príležitosti už každoročne na vyučovacích hodinách diskutujú so žiakmi o význame štúdia cudzích jazykov, pripravujú rôzne aktivity, prezentácie a podporujú ich kladný vzťah k učeniu i nacvičovaním krátkych divadelných predstavení v angličtine.

      Žiaci 5.B triedy si naštudovali divadielko o malom medvedíkovi pod názvom“ Little Bear“ a zahrali toto predstavenie pre žiakov tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Nacvičovanie si skutočne užívali a presvedčili nás i o svojich hereckých kvalitách. Na predstavenie sa prišli pozrieť aj niektorí rodičia.

      I žiaci 4.B triedy si pripravujú divadelné predstavenie, ktoré zahrajú v ostatných triedach. Toto bude „O lenivom medveďovi“. Naše deti si nielen rozšíria slovnú zásobu z angličtiny, ale zároveň sa učia vystupovať pred obecenstvom.

      Všetkým deťom, ktoré účinkovali a účinkujú v divadielkach patrí veľká pochvala.

      Napísala: Koniarová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie