• Školský ples
     • Školský ples

     • ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce vás pozýva na 1. ŠKOLSKÝ PLES 9.2.2019 o 19:00 hod., v kultúrnej sále Miestneho úradu Vývojová 8 Bratislava - Rusovce.

      Vstupné : 39 EUR

      V cene vstupného je prípitok, hlavné jedlo, polnočné jedlo a káva. Večerom vás bude sprevádzať DJ, kapela a latino tanečníci.

      Lístky na ples sa dajú zakúpiť na sekretariáte Základnej školy v dňoch pondelok - piatok v čase 08.00 - 16.00 hod., dňa 20. 12. 2018 a po vianočných prázdninách od 08. 01. 2019, prípadne rezervovať e-mailom : tajomnicka@zsrusovce.sk 

       

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Riaditeľské voľno, Vianočné prázdniny

                                                       
      - v piatok 21. 12. 2018 v súlade s § 150 ods.5 zákona č. 245/2008  poskytujem žiakom

      1. –9. ročníka Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      Vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ sú v termíne 27. 12. 2018 - 07. 01. 2019.

      Nástup žiakov ZŠ do školy po vianočných prázdninách je v utorok 08.01.2019.

      - v piatok 21. 12. 2018 bude Materská škola zatvorená z prevádzkových dôvodov.

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 06. 01.2019 bude prerušená prevádzka Materskej školy. Prevádzka MŠ v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07.01.2019.

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 07. 01. 2019   vrátane bude prerušená prevádzka Školského klubu detí, Školskej jedálne s kuchyňou pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

      Prevádzka ŠJaK v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07. 01. 2019 len pre Materskú školu.
      Prevádzka ŠKD v bežnom režime bude obnovená po vianočných prázdninách v utorok  08. 01. 2019.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

    • Vianočné tvorivé dielne
     • Vianočné tvorivé dielne

     • Pomaly, ale isto sa blíži čas najkrajších sviatkov v roku – Vianoc, preto Vás srdečne pozývame na Vianočné tvorivé dielne v piatok 7.12.2018, ktoré sa budú konať v priestoroch našej školy od 15.00 - 18.00 hod.,( prízemie, prvé poschodie, telocvičňa ).

      Program:

      Divadielko

      Zážitkové čítanie

      Maľovanie na tvár

      Tvorivé dielne s rodičmi

      Občerstvenie

                                                                               Tešíme sa na Vás - Vedenie školy a Vaše deti

     • iBobor informatická online súťaž

     • Do galérie iBobor boli pridané fotografie.

      iBobor + výsledky

      12.-16. november 2018

      Žiaci 3. až 8. ročníka sa aj tento rok zapojili do informatickej online súťaže, v ktorej si overili najmä svoje logické myslenie, schopnosť čítania s porozumením a mali možnosť porovnať sa v tejto oblasti so svojimi spolužiakmi v triede a aj so žiakmi z celého Slovenska.

      Náročnosť úloh je rozdelená podľa veku súťažiacich do nasledujúcich kategórii:

      • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
      • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
      • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
      • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
      • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
      • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
      • Nevidiaci ZŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa
      • Nevidiaci SŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl

       

      Viac o súťaži na http://ibobor.sk/  Na tejto stránke nájdete aj archív úloh, kde si môžete overiť svoje schopnosti v tejto oblasti.

      Úspešní riešitelia z našej školy:

      Kategória - Drobec

      súťažilo 13 629 súťažiacich

      Celkové poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      882. - 1723.

      Adam Stančík

      3. B

      882. - 1723.

      Nina Mitošinková

      3. B

      Kategória - Bobrík

      súťažilo 18 460 súťažiacich

      Celkové poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      1. - 543.

      Hana Kotláriková

      5.

      1310. - 1996.

      Vladimír Lakatoš

      4. A

      1310. - 1996.

      Michaela Kacvinská

      5.

      1310. - 1996.

      Matej Krška

      4. A

      2026. - 2418.

      Vivien Balogová

      5.

      2026. - 2418.

      Dávid Fülöp

      4. A

      2026. - 2418.

      Patrícia Recká

      4. B

      2465. - 3252.

      Ľuboš Baran

      5.

      2465. - 3252.

      Matúš Ret

      4. B

      2465. - 3252.

      Maximilian Ciklamini

      5.

      3312. - 4023.

      Alžbeta Žáčková

      4. A

      4847. - 5791.

      Oliver Hlasný

      4. A

      4847. - 5791.

      Sofia Bíróová

      5.

      4847. - 5791.

      Marko Potzner

      5.

      4847. - 5791.

      Terézia Šoltysová

      5.

      4847. - 5791.

      Tomáš Polák

      4. A

      4847. - 5791.

      Hugo Klepoch

      4. A

      5905. - 6683.

      Nicolas Sagan

      5.

      5905. - 6683.

      Tadeáš Šoltys

      5.

      Kategória - Benjamín

      súťažilo 18 329 súťažiacich

      Celkové poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      1. - 508.

      Jakub Vaculík

      7. A

      710. - 1125.

      Šimon Ebský

      7. A

      710. - 1125.

      Bibiana Bohunická

      7. A

      710. - 1125.

      Juraj Balog

      7. A

      710. - 1125.

      Matúš Lukáš Mekota

      7. B

      1126. - 1455.

      Martin Hlavatý

      6.

      1126. - 1455.

      Alex Yatsenyak

      6.

      1126. - 1455.

      Samuel Stejskal

      6.

      1460. - 1491.

      Martin Dibúz

      7. B

      1523. - 1746.

      Peter Žáček

      6.

      1767. - 2160.

      Ján Grieš

      6.

      2171. - 2619.

      Nina Hanusová

      6.

      3587. - 3997.

      Milan Kacvinský

      6.

      3587. - 3997.

      Sergej Kucharenko

      6.

      3587. - 3997.

      Adam Recký

      7. B

      3587. - 3997.

      Michal Trávnik

      7. B

      4720. - 5162.

      Marek Hauser

      6.

      4720. - 5162.

      Jozef Löffler

      7. A

      4720. - 5162.

      Alexander Zwickl

      6.

      5227. - 5678.

      Milan Eliáš

      7. B

      5733. - 6093.

      Nina Dudíková

      7. A

      5733. - 6093.

      Patrik Hentek

      6.

      6582. - 6982.

      Jakub Kostolný

      6.

      6582. - 6982.

      Leo Krist

      6.

      6582. - 6982.

      Simon Pásti

      7. B

      7060. - 7607.

      Sofia Sošková

      7. B

      7663. - 8047.

      Nelly Blahovcová

      6.

      Kategória - Kadet

      súťažilo 16 209 súťažiacich

      Celkové poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      1981. - 2379.

      Laura Baranová

      8. B

      5156. - 5186.

      Beata Hátasová

      8. A

      5400. - 5727.

      Lucia Klementsitsová

      8. A

      6366. - 6894.

      Miroslava Revayová

      8. A

      6366. - 6894.

      Marko Róbert Varga

      8. A

      6366. - 6894.

      Peter Martin Klein

      8. A

      6895. - 6922.

      Daniel Kubica

      8. A

      7199. - 7284.

      Kryštof Okres

      8. B

       

    • Plavecký kurz
     • Plavecký kurz

     • Plavecký kurz opäť na škole

      Plavecký kurz detí organizujeme na našej škole už druhým rokom. Jeho cieľom je nielen to, aby sa deti naučili plávať, ale aj aby sa zdokonalili v tomto vodnom športe pod vedením kvalifikovaných trénerov. Pobyt vo vode pomáha deťom odbúrať stres z vyučovania, podporuje zdravý fyzický i duševný vývoj mladého organizmu, zlepšuje fyzickú kondíciu, je aj súčasťou otužovania organizmu a zdravia. Plavecký kurz žiakov sa konal od 6. novembra do 12. novembra 2018 v Petržalskej plavárni na Jiráskovej ulici. Tento rok prebiehal v popoludňajších hodinách. Zúčastnilo sa ho 77 našich detí z prvého stupňa a sedem vychovávateliek, ktoré ich sprevádzali ako pedagogický dozor. Deti boli posledný deň plaveckého kurzu za svoj celotýždenný výkon a odvahu odmenené medailou a veľkou pochvalou.

       

       

       

                                                                           

    • Testovanie piatakov
     • Testovanie piatakov

     • Vážení rodičia, žiaci 5.ročníka sa dostavia  21. 11. (streda) do školy o 7:45.

      Prinesú pero píšúce namodro + ďalšie pero do rezervy.

      Okrem toho si prinesú  desiatu, nápoj a zošity na posledné 2 hodiny.

      Zvyšok času  do riadneho skončenia vyučovacieho dňa zostanú deti v škole podľa rozvrhu.

    • TESTOVANIE 5 2018
     • TESTOVANIE 5 2018

     • TERMÍN TESTOVANIA - 21. november 2018 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ  žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami TESTOVANÉ PREDMETY - matematika + slovenský jazyk a literatúra TESTOVANÉ UČIVO  - obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

      ČAS RIEŠENIA TESTOV:

      • 60 minút – matematika – 30 úloh,  z toho  20 úloh s  
      • krátkou číselnou odpoveďou  a 10 úloh s výberom  
      • odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je  
      • vždy iba jedna správna
      • 60 minút – vyučovací jazyk – 30 úloh z toho  10 úloh s  
      • krátkou odpoveďou a 20 úloh s výberom odpovede z  
      • možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna

      povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk nepovolené: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika  výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

      Výsledky: elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2018                výsledkové listy žiakov a škôl - január 2019

      - žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) sa do testovania zapájajú- žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú- žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

      Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

     • Zo školských lavíc do atletickej haly ELÁN

     • Do galérie Zo školských lavíc do atletickej haly ELÁN boli pridané fotografie.

      Atleticky klub pri Zš s Mš Vývojová 228 Bratislava - Rusovce 

      24.10.2018 naši žiaci úspešne reprezentovali školu na atletických pretekoch v hale Elán, kde sa zúčastnilo okolo 300 pretekárov . Medzi najlepších  patril Marco Krčmár 3. miesto skok do výšky  starší žiaci . Simona Štefakova 7. miesto 500 m beh mladšie žiačky . Tomáš Ševčík 500 m beh mladší ziaci . 4. miesto Martin Silva skok do diaľky starší žiaci.

     • Exkurzia Brezová pod Bradlom - 100. výročie vzniku ČSR

     • Do galérie Exkurzia - 100. výročie vzniku ČSR boli pridané fotografie.

      Dňa 23. 10. 2018 sa žiaci IX. A, VIII. A, VIII. B zúčastnili exkurzie pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR, ktorá bola venovaná M. R. Štefánikovi. Žiaci navštívili Múzeum M. R. Štefánika na Košariskách, Pamätnú izbu D. Jurkoviča, projektanta Mohyly na Bradle a vzdali úctu nášmu velikánovi na bradlianskej mohyle. Kvalitný výklad pracovníkov múzea a pamätnej izby príťažlivým spôsobom rozšíril a obohatil vedomosti z dejepisu, literatúry a občianskej náuky.

    • Národná banka Slovenska
     • Národná banka Slovenska

     • Do galérie Nakupovanie s rozumom, alebo ako hospodáriť s peniazmi boli pridané fotografie.

      Nakupovanie s rozumom

      V dňoch 22.10. a 26.10.2018  žiaci 2.A a 2.B triedy absolvovali zážitkové vzdelávanie v priestoroch Národnej banky Slovenska pod názvom "Nakupovanie s rozumom alebo ako hospodáriť s peniazmi"

      Poučný workshop  naučil našich žiakov prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním rôznych alternatív, osvojiť si schopnosť zoradiť osobné želania a potreby podľa ich dôležitosti a vedieť stanoviť, čo si môžu dovoliť kúpiť a čo nie.

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Triedne aktívy

      Vážení rodičia, v stredu 7.11.2018 o 17.00 hod., sa uskutočnia triedne aktívy.

    • Halloween v škole
     • Halloween v škole

     • Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

      V piatok 26.10.2018, posledný deň pred jesennými prázdninami, využili žiaci našej školy možnosť prísť do školy v halloweenskej maske a trocha si obzvláštniť vyučovanie pred sviatkami. Počas druhej hodiny sa žiaci v hojnom počte v rôznych prevlekoch a maskách zišli v telocvični, v ktorej členovia školského parlamentu vybrali tri najzaujímavejšie masky z prvého a rovnako aj druhého stupňa.  Bolo z čoho vyberať! Z množstva čarodejníc, princezien, upírov, zombie príšer a iných kostýmov získali sladkú odmenu tie najkreatívnejšie masky. Tešíme sa na budúci rok!

    • OZNAM
     • OZNAM

     • HALLOWEEN v ŠKOLE

      V piatok 26.10.2018 organizuje náš Žiacky parlament "HALLOWEEN v ŠKOLE".

      Všetci žiaci sú vítaní v kostýmoch a maskách.

      História tohto sviatku, ako aj vyrezávaná tekvica či koledovanie má korene v Európe u Keltov a Slovanov, ktorí takto oslavovali koniec leta a príchod zimy. Vyrábali si svetlonosov. Svetlonosom nazývali naši rodičia i starí rodičia vyrezanú tekvicu s vloženou sviečkou. Dnes

      tento sviatok poznáme v podobe ozdobených domov, vyrezávaných tekvíc a v maskách oblečených detí, tie chodia od domu k domu a dostávajú za koledy sladkosti.

      Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých.

       

    • Dary a plody jesene
     • Dary a plody jesene

     • Do galérie Dary a plody jesene boli pridané fotografie.

      Pani jeseň núka svoje bohaté plody z polí, lesov i sadov. Lahodí tým nielen našim chuťovým pohárikom, ale podporuje u ľudí kreativitu a umelecké cítenie. Školský klub detí už dobrých pár rokov pravidelne v mesiaci októbri usporadúva výstavu Plody a dary jesene. Tento školský rok sa konala v týždni od 8.10. do 11.10.2018. Šikovné ruky detí, pod vedením pani vychovávateliek, ale aj mamičiek, tatkov či starkých, vytvorili z jesenných plodov rôzne postavičky, zvieratká, strašidielka a iné, priam umelecké dielka. Ďakujeme rodičom a starým rodičom, ktorí nám prispeli vypestovanou zeleninou a ovocím zo svojich záhrad.

      Vychovávateľky ŠKD

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie