• Minihádzaná

     • Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

      Naši žiaci 3. - 4.  ročníka sa 11.4.2018 zúčastnili turnaja v Minihádzanej kde sme zo šiestich zápasov 2 krát zvíťazili , raz remizovali , 3 krát prehrali napokon  sme obsadili 9 miesto

     • Výchovný koncert "Svet peňazí"

     • Do galérie Výchovný koncert "Svet peňazí" boli pridané fotografie.

      Umelecká agentúra Amos dňa 10. apríla 2018  našich žiakov na I. stupni prekvapila moderným výchovným koncertom pod názvom

       ,, Svet peňazí “

      Program bol kvalitne a pútavo spracovaný, aktuálny na tému finančná gramotnosť.

      Hudobnú zložku tvorili piesne od slovenských skupín ako DESmod, IMT Smile.

      Piesne priamo korešpondovali s tematikou finančnej gramotnosti a boli podporené video-projekciou, ktorá koncert vizuálne obohatila.

      Program bol poučný, veku primeraný, žiaci boli vtiahnutí do diania prostredníctvom aktivít a kvízov.

    • McDonald Cup I. kolo
     • McDonald Cup I. kolo

     • Do galérie McDonald Cup I. kolo boli pridané fotografie.

      Naši ziaci z I. stupňa  vyhrali všetky zápasy 1 kola McDonald Cup-u v ktorom sme sa zúčastnili spolu ZŠ Budatínska , ZŠ Jarovce a ZŠ Černyševského a postúpili do ďalšieho kola. 

    • ČIPOVANIE OBEDOV
     • ČIPOVANIE OBEDOV

     • O Z N A M 

       

         Vážení rodičia oznamujeme Vám na základe rozhodnutia vedenia školy , že dňom 04. 04. 2018 v prípade že sa dieťa neodčipuje pred vydaním stravy – obed dieťaťu nebude vydaný.

      Dôvodom tohto rázneho kroku je priebežná presná kontrola odobranej – zaplatenej stravy ( kvôli doteraz vzniknutým nezrovnalostiam v platbách ).

      Bol poskytnutý dostatočne dlhý časový priestor na zaužívanie čipovania sa pred obedom.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

                                                                                                                                                                             

       

       

                                                                                                     

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • ŠKD

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu jarných prázdnin od 5.3.2018 do 9.3.2018 vrátane nebude ŠKD v prevádzke. Prevádzka ŠKD bude obnovená v pondelok 12.3.2018 v bežnom režime od 6.30 hod. - 17.00 hod.

    • Tatranská Lomnica 2018
     • Tatranská Lomnica 2018

     • V Nedeľu 4.2.2018 sa naložili veci a vydali sme sa na cestu do Tatranskej Lomnice. Cesta prebehla hladko a po ubytovaní a večeri sme mali na programe Biely kódex (zásady správania sa na svahu ) potom nasledovala kontrola výstroje aby v pondelok ráno boli všetci pripravení na svah. Výcvik prebiehal v 3 výkonnostných lyžiarskych skupinách a v jednej snowbordovej skupine. V stredu poobede sme boli  na bazéne trosku zregenerovať  a v piatok deti absolvovali záverečné preteky. Výcvik prebehol bez komplikácií všetci začiatočníci sa naučili základy lyžovania alebo snowbordingu a pokročilí sa zdokonalili, čo považujem za veľmi pozitívne a motivačne pre deti do budúcnosti.

      Do galérie Tatranská Lomnica 2018 boli pridané fotografie.

    • KARNEVAL v ŠKD
     • KARNEVAL v ŠKD

     • Fašiangy sú tradične obdobím karnevalov a plesov. Masky a kostýmy si deti svedomito pripravovali a tešili sa na karneval, ktorý sa konal v telocvični ZŠ 08. 02. 2018.

      Rozprávkové bytosti, zvieratká a ďalšie krásne masky privítal o 14,00 hod. Šašo Jaro, ktorý rozprúdil zábavu s ďalším bohatým programom. Deti si so Šašom Jarom  zatancovali a samozrejme nechýbali aj rôzne zábavné súťaže. Po takej dobrej zábave ich Šašo Jaro odmenil sladkým prekvapením.

      K fašiangom patria aj tradičné fašiangové šišky, ktoré s teplým čajíkom deťom ponúkli pani vychovávateľky.

      Spokojné detičky odchádzali z karnevalu s úsmevom na tvári .

    • Školské spoje č. 12 a 18 nepremávajú!
     • Školské spoje č. 12 a 18 nepremávajú!

     • Z dôvodu vysokej chorobnosti vodičov autobusov a tým nemožnosti zabezpečiť výpravu všetkých spojov na jednotlivých linkách, je Dopravný podnik Bratislava, a. s. nútený v dňoch 19. 2. 2018 až 2. 3. 2018 pristúpiť k obmedzeniu premávky MHD. Na niektorých linkách budú autobusy premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Toto obmedzenie sa týka aj linky č. 99, ktorej autobus zabezpečuje školské spoje č. 12 a 18. Keďže v prázdninovom grafikone tejto linky nie je zapracovaná prevádzka školských spojov, nie sme, bohužiaľ, schopní v uvedených dňoch zabezpečiť prevádzku týchto školských spojov. V uvedených dňoch školské spoje č. 12 a 18 nebudú premávať. 

      Školské spoje č. 12 a 18  budú opäť premávať po ukončení jarných prázdnin od 12. 3. 2018.

     • Bold Rabbit

     • Dňa 25.1. 2018 sa žiaci 5. a 4. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení „Bold Rabbit“ - Smelý zajko, v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. Predstavenie bolo v anglickom i v slovenskom jazyku a splnilo naše očakávania. Deťom sa príbeh páčil a nemali problém s porozumením jednotlivých replík v angličtine.

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že deti na Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici docestovali v poriadku.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Stretnutie rodičov

      Vážení rodičia, v stredu dňa 24. 01. 2018 o 17.00 hod., v 8. A triede sa uskutoční stretnutie rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia Lyžiarskeho výcviku. Účasť nutná !

       

    • Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?
     • Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

     • Výber užitočných informácií:

      1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium, a to na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášku, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole vybavuje v základnej škole výchovný poradca .
      2. Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie.
      3. Zákonný zástupca požiada výchovnú poradkyňu o vytlačenie prihlášky s údajmi.
      4. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad (kópiu) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži (max.2 doklady). Dôležité je zvážiť, ktorý doklad je pre zvolené štúdium najhodnotnejší.
      5. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov na vytlačených prihláškach a nechá ich potvrdiť lekárovi, ktorého žiak navštevuje.
      6. Prihlášky podpíše aj žiak a jeho zákonný zástupca.
      7. Žiak prinesie podpísané prihlášky späť do základnej školy, ktorá ich spracuje a odošle na príslušné SŠ.
      8. Po úspešnom prijímacom konaní, základná škola vydá zákonnému zástupcovi na základe písomného oznámenia o prijatí na SŠ Zápisný lístok. Zák.zástupca musí Zápisný lístok odovzdať riaditeľovi SŠ v stanovenom termíne, inak prijatie stratí platnosť.
      9. Zápisný lístok možno preniesť neskôr  na preferovanú SŠ, pokiaľ z nej príde neskôr výsledok prijímacieho konania.

       

      Akékoľvek nejasnosti možno osobne konzultovať s výchovnou poradkyňou po dohode na dole uvedenej e-mailovej adrese.

       

      Harmonogram prijímacieho pokračovania je zverejnený na https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

       

      Najdôležitejšie termíny z uvedeného harmonogramu:

      Do 1.2.2018  riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      Do 20.2.2018 zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      21.3.2018 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

      25.3. - 15.4.2018 - Talentové skúšky

      Do 31.3.2018  riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory.

      5.4.2018 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

      Do 10.4.2018  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). (Týka sa aj osemročných gymnázií).

      14.5.2018 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      17.5.2018 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

        1. - 2. kolo prijímacích skúšok.

       

      Konzultácie:  

      V utorok dopoludnia po dohodnutí konkrétneho času prostredníctvom e-mailu: andrea.sucha@zsrusovce.sk,

     • MO vo florbale

     • Dňa 7 Decembra naši žiaci zúčastnili na MO vo florbale na Zš Černyševského.Kde vo velmi ťažkej skupine bojovali ale aj napriek tomu sa im nepodarilo postúpiť. 

      Do galérie MO vo florbale boli pridané fotografie.

     • Mikulášske derby

     • Dňa 5 decembra sa konalo legendárne mikulášske derby proti Jarovciam. V kategórii  4-5 ročník zvíťazili Rusovce 4:1, v kategórii  6-7 ročník zvíťazili Jarovce 14:1, v kategórii 8-9 ročník zvíťazili Rusovce 5:4 a v kategórii dievčat sa zrodila remíza 0:0. Po dobrom turnaji dostali deti odmenu v podobe mikulášskych balíčkov . 

      Do galérie Mikulášske derby boli pridané fotografie.

     • Detská atletika

     • Dňa 13.12 sa naši ziaci zúčastnili na pretekoch Bavme deti športom v hale Elán kde podali viacerí z nich fantastické výkony.

      Do galérie Detská atletika boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie