• Výchovný koncert - Vybrané slová
     • Výchovný koncert - Vybrané slová

     • Do galérie Výchovný koncert - Vybrané slová boli pridané fotografie.

      Vybrané slová prostredníctvom pesničiek.

       

      Dňa 12. 04. 2018 sa v telocvični Základnej školy uskutočnil výchovný koncert pod názvom

       ,, Vybrané slová ,,

      Slovenský jazyk je náš materinský, no školáci s ním majú problémy.

       Gramatika je náročná a problém robia aj vybrané slová.

      S nápadom, ako uľahčiť učenie sa vybraných slov prostredníctvom pesničiek, prišiel herec a producent Milan Šimek, ktorý bol v minulosti žiakom našej školy.

    • Mladý záchranár
     • Mladý záchranár

     • Do galérie Mladý záchranár boli pridané fotografie.

      Dňa 16. 5 sa naši žiaci zúčastnili veľmi zaujímavej súťaže s názvom Mladý  záchranár kde reprezentovali našu školu v rôznych disciplínach týkajúcich sa civilnej obrany ! 

     • Technika

     • Do galérie Technika boli pridané fotografie.

      V rámci hodín techniky sme sa zúčastnili súťaže: Aranžovanie z jesenných plodov a kvetov. Žiačky našej školy si na záhradníckej škole vyskúšali vytvoriť obraz a klobúk zdobený z plodov a kvetov našej prírody.

    • Technika
     • Technika

     • Do galérie Technika boli pridané fotografie.

      Na hodinách techniky pracujeme s rôznymi materiálmi. Naši žiaci pomáhajú zvieratkám v zime tým, že im postavili búdky.

     • Majstrovstvá obvodu v atletike

     • Do galérie Majstrovstvá obvodu v atletike boli pridané fotografie.

      Dňa 2. - 3. 5. 2018 sme sa zúčastnili na Majstrovstvách obvodu v atletike.

      Výraznejšie úspechy sme zaznamenali v skoku do výšky, kde získal Marco Krčmár ( 8. A )

      1. miesto a Barbora Včelková ( 8. A ) 3. miesto. Ďalej sme získali 2. miesto v behu na 60 m opäť zásluhou Marca Krčmára. 

       

     • Detský atletický štvorboj s Gepardom

     • Do galérie Detský atletický štvorboj s Gepardom boli pridané fotografie.

      "Detský atletický štvorboj s Gepardom" - 11.mája 2018. Atletického štvorboja sa zúčastnili žiaci z prvého a druhého ročníka našej školy. Poďakovanie im patrí od organizátorov z občianskeho združenia "Deti na štarte" a za projekt Gepardíny. Naši žiaci sa zúčastnili športových súťaží v atletike - beh na 60 m, 300 m, skok do diaľky, hod vortexom. Naša žiačka Viktória Urbancová z 2.B obsadila v konečnom hodnotení dievčat krásne 3. miesto, Blahoželáme.

    • McDonald´s Cup 2018
     • McDonald´s Cup 2018

     • ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na  McDonald´s Cup 2018

       

      Naša škola sa úspešne zúčastnila dvoch obvodných kôl v rámci Petržalky, kde sme neprehrali ani jeden zápas a suverénne sme postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo na štadióne SCP v Dúbravke. V krajskom kole už bola konkurencia omnoho kvalitnejšia, ale napriek tomu sa nám podarilo v skupine uhrať víťazstvo 6:2 proti ZŠ Dolinského , remízu 6:6 proti ZŠ Komenského z Modry  a v poslednom zápase nás neobišla ani prehra 7:2 proti Tomášovu, ktorý sa neskôr stal celkovým víťazom . Zo skupiny sme smolne nepostúpili kvôli horšiemu skóre keďže sme mali rovnaký počet bodov ako Modra. V poslednom zápase o 5.miesto sme nastúpili proti ZŠ Vazovova, ktorej sme podľahli tesne 3:2, čo nás odsunulo na konečné 6. miesto v krajskom kole McDonald´s Cupu . Získali sme aj individuálne ocenenie pre najlepšiu hráčku turnaja, ktorou sa stala Terézia Šoltýsová zo

      4. A triedy.  Mohli sme získať aj ocenenie pre najlepšieho strelca turnaja, kde náš Nicolas Sagan mal rovnaký počet gólov (11) ako jeden hráč Tomášova, ale bohužiaľ v rozstrele Nicolas prehral.

      Za vzornú reprezentáciu školy deťom ďakujeme a prajeme veľa športových úspechov.

      Mgr.  Tomáš Kecskes

     • Slávik Slovenska 2018

     • Do galérie Slávik Slovenska 2018 boli pridané fotografie.

      Súťaž Slávik Slovenska 2018 má už svojich víťazov

       v školskom aj v okresnom kole.

       

      Ľudová pieseň znela 24. apríla  v budove základnej školy, ktorá sa stala usporiadateľom ďalšieho ročníka školského kola Slávik Slovenska 2018.

       

      Tento rok sa do súťaže zapojili  žiaci prvých až siedmych ročníkov v troch kategóriách, ktorí majú radi ľudovú pieseň.

      Garantom školského kola sa stala pani riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Balkánska 87, Jarmila Gajdošechová, ktorá bola  zároveň aj predsedníčkou poroty.

       Päťčlenná porota to ani tento rok  nemala ľahké, pretože naše rusovské a čunovské  deti majú naozaj talent. Spievajú zo srdiečka a s láskou, čo sa ukázalo aj počas prestávky, keď sme čakali na vyhodnotenie a rozdanie diplomov.

      Nakoniec rozhodla nasledovne:

      Zlatým Slávikom  v I. kategórii sa stala Alexandra Puhovichová z 1. A triedy.

      Zlatý Slávikom v II. kategórii sa stala Natália Králiková zo IV. A triedy

      Zlatý Slávikom v III. kategórii sa stala Katarína Póňová zo IIV. A triedy

       

      Víťazky 03. mája 2018 úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole v ZŠ Lachova.

      Katarína Póňová sa stala Zlatým Slávikom v III. kategórii.

      Táto súťaž je postupová a víťaz z každej kategórie, ktorý sa umiestnil na prvom mieste bude reprezentovať našu školu v krajskom kole Slávik Slovenska 2018.

       

      Katke naďalej držíme palce, ďakujeme všetkým zúčastneným a prechovávame veľký obdiv, nadšenie a radosť zo spevu u našich mladých spevákov.  

       

       

       

      Melinda Dvorská

       

       

    • Školský pohár súťaž mladších žiačok
     • Školský pohár súťaž mladších žiačok

     • Do galérie Školský pohár súťaž mladších žiačok boli pridané fotografie.

      Naše dievčatá získali 1. miesto v Obvodnom kole Bratislava V. "ŠKOLSKÉHO POHÁRA" súťaže mladších žiačok.

      Dňa 4. mája sa naše dievčatá zúčastnili futbalového turnaja kde neprehrali ani jeden zápas

      a postúpili do krajského kola ! Navyše sme získali aj individuálne ocenenie pre najlepšieho strelca ktoré získala Terézia Šoltýsová s počtom strelených gólov 12.

       

    • Príbehy Zeme
     • Príbehy Zeme

     • Do galérie Príbehy Zeme boli pridané fotografie.

      Dňa 27.04.2018 sa na našej škole konala aktivita s názvom Príbehy Zeme, do ktorej sa zapojili žiaci prvého stupňa. Spoznali množstvo príbehov, povestí o krásach našej Zeme.   Žiaci druhého stupňa si vyskúšali zákutia spoluorganizácie. Žiaci sa dostali na svojom večernom putovaní po škole k liečivému prameňu, k lesným škriatkom, k čertovi, kde ochutnali jeho podivuhodnú kuchyňu, vyskúšali si, aká je to drina postaviť hrad, svoje sily si zmerali aj v súboji titanov. Zážitkom bolo aj čítanie na školskom dvore po zotmení.

      Programom nás sprevádzali naše šikovné žiačky, Danielka Stejskalová (Kniha) a Erika Mekotová (Zem) z 9.A. Každá trieda (team) mala svoj názov, napr: Zdravé kvapky, Draví draci, Čierne blesky, Bublavé bublinky... Deti plnili rozmanité úlohy, aktivity, ktoré sa konali v triedach, v telocvični, vonku. Pred aktivitami si deti vypočuli príbeh (povesť), viažuci sa k aktivitám. Hlavičky si trošku potrápili s hádankami. Po uhádnutí dostali písmenko do tajničky na medaile, ktorá predstavovala našu Zem. Ďakujeme aj nášmu čestnému hosťovi, Štefanovi Polákovi (poľovník), ktorý deťom umožnil vidieť v škole živých bažantov. Počas vyhodnotenia sme si povedali vylúštenú tajničku, ktorá predstavovala motto dňa : ZEM JE NÁŠ POKLAD I RAJ.

      Veríme, že si deti odniesli z aktivity nielen zážitky, ale aj plno nových vedomostí o našej Zemi.

       

                                                                            

      Mgr. Tatiana Pravdová a Mgr. Božena Jurisová

    • Vodárenské múzeum
     • Vodárenské múzeum

     • Do galérie Vodárenské múzeum boli pridané fotografie.

      Žiaci 7. ročníka sa pri príležitosti Dňa vody a Dňa Zeme, zúčastnili exkurzie vo Vodárenskom múzeu, na ostrove Sihoť a následne aj v čistiarni odpadových vôd v Petržalke. Žiaci sa dozvedeli ako získavame pitnú vodu v Bratislave. Získali mnoho poznatkov o úprave vody a jej transporte k spotrebiteľom. Na ostrove Sihoť videli najstaršiu studňu bratislavských vodární a mohli sa napiť vody priamo zo zdroja. Zážitkom bol aj prechod tunelom popod Karloveské rameno.

                      Žiaci mali možnosť vidieť, čo sa deje s vodou po jej využití. Skôr, ako sa odpadová a dažďová voda z kanalizácie dostane do vodného toku, je potrebné ju zbaviť všetkých nečistôt a škodlivých látok. S celým procesom čistenia sa zoznámili v jednej z mestských čističiek odpadových vôd.   

    • Ukončenie činnosti MUDr. Krempaská
     • Ukončenie činnosti MUDr. Krempaská

     • Na základe oficiálneho oznámenia MUDr. Mariany Krempaskej zo dňa 23.4.2018 Vám oznamujeme, že MUDr. Mariana Krempaská k 31.5.2018 ukončuje svoju činnosť v ambulancii pre deti a dorast v zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 51 v Rusovciach. K 31.5.2018 je potrebné aby si pacienti resp. ich zákonní zástupcovia našli nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ( detského lekára ).V prípade, že tak pacienti neurobia budú všetky karty pacientov po 31.5.2018 presunuté na BSK, kde si musí pacient, resp. jeho zákonný zástupca vyžiadať zdravotnú dokumentáciu. BSK žiada aby ste rešpektovali skutočnosť, že zdravotná dokumentácia sa do rúk pacientov, resp. ich zákonného zástupcu nevydáva ! Žiadosť o zaslanie zdravotnej dokumentácie je možné osobne priniesť do podateľne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja alebo zaslať poštou na adresu : Úrad BSK, Odbor zdravotníctva, Sabinovská 16, P:O:BOX 106, 820 05 Bratislava.

     • FIRST LEGO League

     • Do galérie FIRST LEGO League boli pridané fotografie.

      11. januára sa žiaci robotického krúžku zúčastnili regionálneho kola medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League, ktorá bola vyvrcholením ich viac ako štvormesačnej prípravy. Súťaže sa zúčastnilo štrnásť tímov, ktoré museli absolvovať štyri povinné časti, Robot Game, Robot Design, Výskumná úloha a Tímová práca.

      Náš tím v celkovom hodnotení obsadil 4. miesto a v Robot Design získal 2. miesto.

      Ak sa chcete o súťaži dozvedieť viac, navštívte stránku www.fll.sk.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie