• Akadémia programovania I. ročník Microsoft Bratislava
     • Akadémia programovania I. ročník Microsoft Bratislava

     • Akadémia programovania

                  Vo štvrtok 28. júna 2018 v Microsofte v Bratislave bolo slávnostné ukončenie I. ročníka Akadémie programovania, ktoré realizuje Microsoft s neziskovou organizáciou Aj Ty v IT, kde predstavili naše šikovné žiačky 8. A. svoje výrobky, ktoré naprogramovali pod vedením  p. Ing. M. Hlubockého. 

      V prvej časti dievčatá prezentovali svoju prácu, za ktorú boli odmenené certifikátmi, ktoré im odovzdali p. Rudolf  UrbánekCEO Microsoft Česká republika a Slovensko a p. Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ slovenskej pobočky AT&T.

      V panelovej diskusii sa zoznámili s inšpiratívnymi ženami pracujúcimi v IT, Martinou SlabejovouDigitálnou líderkou SR,  Marcelou Havrilovouriaditeľkou pre vzdelávanie Microsoft Slovensko a ďalšími.

      Bola to pre naše šikovné žiačky vynikajúca skúsenosť a výzva do budúcnosti, aby sa aj dievčatá resp. ženy viacej presadzovali v IT.

       

     • PRÍHOVOR NA KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

     • Vážení dospelí a milé deti,

      predposledný júnový deň sme na našej škole na slávnostnom zhromaždení v základnej škole a rozdaním osvedčení v materskej škole ukončili vyučovanie v školskom roku 2017/2018. Na dva mesiace sa zavrú brány školy (v materskej škole menej) a deti, žiaci aj učitelia majú pred sebou niekoľkotýždňový oddych.

      Myslím, že je na mieste trošku zhodnotiť snahu našich detí a žiakov a povedať aj takto pár slov na záver, poďakovať sa všetkým za vykonanú prácu. Na prvé miesto v tomto príhovore som dal deti a žiakov – desať mesiacov si plnili svoje školské a predškolské povinnosti a predposledný júnový deň bola ich snaha ocenená.

      V materskej škole sme odovzdali osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania už trošku skôr – inak povedané máme pripravených nových prváčikov,  ktorí zasadnú v septembri do školských lavíc. Na rozlúčkovom programe boli hraví, optimistickí a odvážni - určite budú takí aj v škole a určite na svoju škôlku nezabudnú. Chválime aj ostatné deti v materskej škole.

      V základnej škole sme odovzdali vysvedčenia a 22 žiakov si prevzalo mimoriadne ocenenia riaditeľa školy a ďalších 21 žiakov  dostalo pochvalu riaditeľom školy  – žiakom všetkých ročníkov, ktorí prospeli, patrí poďakovanie za ich snahu.  Ako vo všetkom aj táto minca má dve strany – u nás dvaja žiaci neprospeli (prepadli), piati žiaci majú opravnú skúšku, štyria žiaci riaditeľské pokarhanie a desiati žiaci majú zníženú známku zo správania. Veríme však, že s novým školským rokom sa dokážu zlepšiť.

      Asi najťažší rok v základnej škole majú za sebou prváci. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti a disciplínu, ale podarilo sa im to. Aj piataci zvládli náročný prvý rok na druhom stupni. Deviatakom sa ukončilo štúdium na základnej škole a idú svojou cestou, tak nech sa im všetkým darí.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým členom pedagogického zboru – tento školský rok bol bohatý na veľké množstvo súťaží, olympiád a mimoškolských akcií a verím že aj naša spoločná ambícia stabilizovať školu sa nám naďalej darí.

      V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky aj všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez nich by chod školy nebol možný a všetci si ich prácu vážime.

      Nesmieme opomenúť ani nášho zriaďovateľa – miestny úrad, pána starostu a poslancov, ktorí sa k našej škole chovajú so záujmom a vychádzajú nám všestranne v ústrety.

      A záverečné poďakovanie patrí rodičom – ďakujeme všetkým, ktorí prejavujú o svoje deti záujem a svojou výchovou v rodine podporujú našu snahu vychovať z detí a žiakov jedinečné osobnosti.

      Všetkým veľa oddychu, málo starostí a tešíme sa na stretnutie – v materskej škole začína prevádzka 3. septembra a v základnej škole začína vyučovanie taktiež 3. septembra.

      Pekné leto Vám praje

      Mgr. Rastislav KUNST
      riaditeľ školy

     • Štúrov Zvolen

     • Do galérie Štúrov Zvolen boli pridané fotografie.

      5. a 6. Júna 2018 sa vo Zvolene konalo celoslovenské kolo v rétorike – Štúrov Zvolen, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak ôsmeho ročníka, Marco Krčmár. Súťaž sa skladala z dvoch častí: Vopred pripravená úvaha, s ktorou vyhral krajské kolo  a vyžrebovaná téma s časovou dotáciou na prípravu 15 minút.  Marco si počínal vynikajúco a ako nováčik v tejto súťaži získal cenné skúsenosti. Srdečne blahoželáme.

     • Účelové cvičenie

     • Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      Správa z účelového cvičenia – spolupráca ZŠ s miestnym dobrovoľníckym Hasičským zborom 

       

       

      Dňa 19.6.2018 sme prvý krát spoločne s dobrovoľným hasičským zborom v Rusovciach zorganizovali účelové cvičenie pre žiakov našej školy. Pre nás aj pre žiakov to bolo niečo nové a zaujímavé.  

       

      Deti súťažili v 5 členných družstvách  na 7 stanoviskách : 

      1. Striekanie BVPčkou 

      2. Prelezenie steny 

      3. Streľba zo vzduchovky 

      4. Hod granátom

      5. Odhad vzdialenosti  

      6. Ošetrenie zraneného

      7. Doplnenie slepej mapy

       

      Po vyhodnotení si deti mohli vyskúšať striekanie vysokotlakovou hadicou . Cvičenie prebehlo bez problémov a zranení a zúčastnili sa ho všetci žiaci druhého stupňa..

       

       

      Vypracoval : Mgr. Tomáš Kecskes

       

       

    • Letisko M.R.Štefánika
     • Letisko M.R.Štefánika

     • Do galérie Letisko M.R.Štefánika boli pridané fotografie.

      Exkurzia na letisko

       

      Dňa 07. 06. 2018 sa žiaci 1. A a 1. B triedy zúčastnili exkurzie na Letisku M. R. Štefánika.

      Naša zaujímavá prehliadka začala pri vstupnej bráne, kde sme  sa všetci podrobili detekčnej kontrole. Následne sme si  prezreli vládny špeciál  i vrtuľník Ministerstva vnútra. Nahliadli sme do VIP zóny, kabín pilota i priestoru pre catering.

      Letiskovým autobusom nás prepravili na pracovisko biologickej ochrany , kde sme absolvovali  krátku prednášku o využití dravcov na letisku. Kynologický pracovník nám predviedol interaktívnu ukážku zameranú na vyhľadávanie výbušnín a hasiči nám ukázali ich stroje a techniku.

      Bol to zážitok na celý život a naše poďakovanie patrí p. Dubovskej, ktorá nám umožnila nahliadnuť do zákutí letiska, kam sa bežný človek  nedostane.

       

    • Slávik Slovenska krajské kolo
     • Slávik Slovenska krajské kolo

     • Do galérie Slávik Slovenska krajské kolo boli pridané fotografie.

       „Slávik Slovenska 2018“   

       

      Ľudová pieseň je mostom, ktorý spája ľudí, pohladí dušu a poteší srdce.

      Víťazkou okresného kola v najstaršej kategórii Katarínou Póňovou, žiačkou 7. A triedy, sme 5. júna prežili príjemný deň na Základnej umeleckej škole Exnárova v Bratislave, ktorá sa stala usporiadateľom krajského kola 28. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „Slávik Slovenska 2018“   

       

      Úlohou súťažiacich v každej kategórii bolo zaspievať dve ľudové piesne, jednu povinnú zo Spevníčka „Slávik Slovenska 2018“ a jednu podľa vlastného výberu.

      Celý deň sa  vo vynikajúcej atmosfére slávnostnou sieňou ozývali prekrásne tóny harmoniky, huslí či klavíra, obohatené brilantným spevom chlapcov a dievčat v nádherných krojoch.

      Výkony interpretov hodnotila odborná porota.

       Naša Katka si v silnej a vyrovnanej konkurencii vyspievala 3. miesto.

       

      Srdečne jej blahoželáme,

      prajeme ešte veľa radosti zo spievania, veľa úspechov, 

      ďakujeme za prekrásny umelecký zážitok a reprezentáciu našej školy.

       

    • OFNP 2018
     • OFNP 2018

     • Do galérie OFNP 2018 boli pridané fotografie.

      Prvý júnový týžden sa naša škola zúčastnila OFNP 2018 kde sme vo vybíjanej na piesku obsadili 2. miesto , v plávaní sme priemerne zaplávali  a v atletike podali super výkony, ktoré však vo veľkej konkurencii nestačili na medailové umiestnenia. 

    • Penalta
     • Penalta

     • Do galérie Penalta boli pridané fotografie.

      Začiatkom júna sa naši žiaci a žiačky zúčastnili už tradičnej futbalovej súťaže Penalta . Žiakom ušiel postup do semifinále len o skóre, dievčatá to dotiahli až do finále kde ich zdolali dievčatá zo Základnej školy Holíčska Bratislava

      .

    • Tanec v duši
     • Tanec v duši

     • Do galérie Tanec v duši boli pridané fotografie.

      Tanec v duši

       

      Dňa 21.05.2018  sa dievčatá : D. Ďorďová /3.A/,G. Kleinová/ 3.B/,

      L. a S. Schuster/1.B/, Z. Jánošová1.B/, N. a S. Gomory/2.A,1.A/,

      a N. Petrenková /1.B/  zúčastnili prehliadky tanečných vystúpení školských klubov pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka

       „ Tanec v duši“.

      Prehliadka začala na parkete DK Zrkadlový Háj o druhej popoludní.

      V atmosfére plnej radosti z tanca si účinkujúci pripravili zaujímavý a pestrý program, v ktorom predviedli lásku k tancu, pohybové nadanie a tímového ducha.

      Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

       

    • Exkurzia 7. ročník CHKO Záhorie
     • Exkurzia 7. ročník CHKO Záhorie

     • Do galérie Exkurzia 7. ročník CHKO Záhorie boli pridané fotografie.

      30. 5. 2018 Exkurzia CHKO Záhorie, 7. ročník

       

      Predpovede počasia nám konečne na konci mája dovolili uskutočniť dlho plánovanú vlastivedno - prírodovednú exkurziu do CHKO Záhorie, ktorá je prvou nížinnou chránenou oblasťou.

      Vlak nás pohodlne odviezol do stanice Devínske jazero odkiaľ sme absolvovali 13,2 km túru do Vysokej pri Morave.

      Dlhá ale nenáročná trasa viedla kedysi prísne stráženým hraničným pásmom, čo bolo zároveň príležitosťou pripomenúť si historické udalosti rokov nie tak dávnych. Dávnejšiu históriu pripomenuli staré vojenské bunkre.

      Pozorovali sme územie modelované činnosťou rieky Morava so širokou riečnou nivou s pestrou flórou, lúkami susediacimi s lužným lesom bohatým na vtáčích obyvateľov .

      Za potokom Malina našu pozornosť upútali rozložité listy a nápadné kvety lekna.

      Rozsiahle pestré lúky bohaté na množstvo drobných živočíchov dávajú dobrý základ pre život tu hniezdiacich početných bocianov.

      Aj keď bola trasa nenáročná, radi sme si oddýchli v tieni stromov pri Morave.

      So zmenšujúcou sa vzdialenosťou k cieľu rástla únava, preto povzbudením boli prvé strechy domov na obzore.

      Z Vysokej pri Morave sme sa odviezli lokálkou do Zohora, kde sme sa so Záhorím rozlúčili a prestúpili na vlak do Bratislavy.

    • Exkurzia General Plastik a.s. Kolárovo
     • Exkurzia General Plastik a.s. Kolárovo

     • Do galérie Exkurzia General Plastik a.s. Kolárovo boli pridané fotografie.

      Spoločnosť  General  Plastik  a. s.  je najväčším spracovateľom recyklovaných PET materiálov na Slovensku. Naši žiaci 3. A  a  3. B triedy sa  28. 05. 2018  zúčastnili exkurzie v tejto spoločnosti, kde mali možnosť vidieť proces recyklácie PET fliaš do rôznych podôb – prané vločky, fólie, predlisky, uzávery. Veríme, že táto návšteva prispeje k tomu, že budeme mať aj my väčší podiel na vhodnom triedení odpadových surovín.

                Následne v druhej časti sme navštívili v Kolárove národnú kultúrnu pamiatku – plávajúci mlyn – posledný na Slovensku.

    • Školský pohár 7. ročník
     • Školský pohár 7. ročník

     • Do galérie Školský pohár 7. ročník boli pridané fotografie.

      Ďalší úspech aj na športovom poli 

       

      Piatok 18.  mája sa naša škola zúčastnila krajského kola školskej súťaže ZŠ mladších žiačok U13 v „malom futbale“ -  ŠKOLSKÝ POHÁR. Bol to už 7. ročník organizovaný pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. Reprezentovali nás žiačky Laura Baranová ,Terézia Šoltýsova , Karin Cigáneková , Liliana Peksová, Katarína Petrenková, Natália Bartušová , Simona Štefáková . Naše dievčatá odohrali päť zápasov a postúpili do finále krajského kola, odkiaľ iba víťaz postúpil do celoslovenské finále školského pohára. Naše dievčatá v skupine prehrali jeden zápas zo ZŠ Kalinčiakova (s neskorším celkovým víťazom). V semifinále sme porazili British International School a vo finále sme bohužiaľ nestačili na dievčatá zo  ZŠ Kalinčiakova.  Celkovo naše družstvo obsadilo krásne 2. miesto aj keď boli všetky smutné po prehratom finálovom zápase nakoniec im úsmev vyčarila pochvala od predsedu Bratislavského futbalového zväzu Juraja Jánošíka. Ten následne ocenil spolu s dvomi mládežnickými reprezentantkami Slovenska, našu hráčku Teréziu Šoltýsovú. Tá bola  právom vyhlásená za najlepšiu hračku turnaja, k čomu jej všetci úprimne gratulujeme. Pochvala patrí všetkým dievčatám za výbornú reprezentáciu našej školy a veríme že o rok budeme stáť na najvyššom stupni  a postúpime do celoslovenského finále.

       

       

                                                                                                    Vedenie ZŠ s MŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie