• STROJ NA JEDNOTKY

     • Portál pre učiteľov Zborovna.sk a vydavateľstvo Taktik si Vám dovoľujú dať do pozornosti vzdelávací program Stroj na jednotky. Je to atraktívna a moderná forma domáceho precvičovania žiakov v oblasti jazykov a matematiky. Je určená žiakom od 1. ročníka ZŠ až po 9. ročník ZŠ. Do programu sa už zapojilo vyše 40.000 žiakov z 900 škôl v celej SR a ČR a ďalší sa stále prihlasujú. Žiaci najviac obľubujú atraktívne zábavné úlohy, ako napríklad Vedomostná časovka, Detektívka, Strelnica, alebo Nebezpečná zóna. Je to dobrý nástroj na samoučenie žiakov bez toho, aby ste s tým mali nejaké starosti. Môžu si tu precvičiť slovenský či anglický jazyk, alebo matematiku. Vašou jedinou úlohou by bolo ukázať im cestu, ako sa tam dostať:   

      www.strojnajednotky.sk

     • Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Oslávili sme Európsky deň jazykov.

       

      Dňa 26. septembra sme na našej škole opäť oslávili Európsky deň jazykov. Učitelia cudzích jazykov sa venovali spolu s deťmi na vyučovacích hodinách rôznym jazykovým aktivitám. Žiaci 6. A triedy pod vedením pani učiteľky Koniarovej naštudovali divadielko v anglickom jazyku pod názvom „Maxin zázračný mobil“. Šiestaci zahrali predstavenie s radosťou pre žiakov 4., 5. a 6. ročníka, ktorým sa ich vystúpenie veľmi páčilo.

     • Výchovný koncert STOP ŠIKANE

     • Do galérie Výchovný koncert "STOP ŠIKANE" boli pridané fotografie.

      Dňa 21. 09. 2018 sa v našej škole konal hudobno – výchovný koncert  pod názvom

      Stop šikane.

      Šikana, každý o nej vie, no málo sa o nej hovorí. Našim cieľom je prevencia pred takýmto správaním, preto sme si pozvali známeho slovenského speváka Roba Pappa, ktorý svojim priateľským vystúpením vysvetlil nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.

     • STROJ NA JEDNOTKY

     • Portál pre učiteľov Zborovna.sk a vydavateľstvo Taktik si Vám dovoľujú dať do pozornosti vzdelávací program Stroj na jednotky. Je to atraktívna a moderná forma domáceho precvičovania žiakov v oblasti jazykov a matematiky. Je určená žiakom od 1. ročníka ZŠ až po 9. ročník ZŠ. Do programu sa už zapojilo vyše 40.000 žiakov z 900 škôl v celej SR a ČR a ďalší sa stále prihlasujú. Žiaci najviac obľubujú atraktívne zábavné úlohy, ako napríklad Vedomostná časovka, Detektívka, Strelnica, alebo Nebezpečná zóna. Je to dobrý nástroj na samoučenie žiakov bez toho, aby ste s tým mali nejaké starosti. Môžu si tu precvičiť slovenský či anglický jazyk, alebo matematiku. Vašou jedinou úlohou by bolo ukázať im cestu, ako sa tam dostať:   

      www.strojnajednotky.sk

    • KURZY
     • KURZY

     • Kurz: Florbal (6 - 12 r.)

      Celoročný zážitkový kurz florbalu je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov a je vedený špecializovanými trénermi s praxou.

      Kurz prebieha 2x týždenne v čase: pondelok 15:00 - 16:00 a piatok 15:00 - 16:00

       

      Kurz: Parkour (9 - 15 r.)

      Parkour kombinuje prvky atletiky a gymnastiky. Parkour ovplyvňuje myslenie a cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky. Tento šport je mimoriadne príťažlivý najmä pre teenagerov, preto tento kurz môže byť vstupnou bránou k športu aj pre tie deti, ktoré doteraz nešportovali.

      Kurz prebieha 2x týždenne v čase: streda a piatok 15:00 - 16:00

       

      Kurz: ŠPORTmaniak (6 - 12 r.)

      Jedinečný zážitkový športový program, v ktorom deti pod vedením profi-trénerov trénujú počas roka 12 športov. To im umožní vybrať šport, ktorý im je najbližší a najprirodzenejší. V kurze sa deti delia na skupiny podľa veku a skúseností so športom.

      Trénované športy: GYMNASTIKA, ATLETIKA, KIN BALL, KARATE/ JUDO, CROSSFIT, FRISBEE, FLORBAL, BEDMINTON, DODGEBAL, BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ, POHYBOVÉ HRY

      Kurz prebieha 2x týždenne v čase: pondelok a streda 16:00 - 17:00

       

      Kurz: Gumkáči (3 - 6 r.)

      Celoročný program športovania pre deti škôlkarskeho veku. Niekoľkoročná skúsenosť so škôlkarmi nás priviedla k optimálnej skladbe tréningov pre túto vekovú skupinu. Škôlkari potrebujú dynamiku, časté zmeny aktivít, zábavné cvičenia, pestré pomôcky a dobrého láskavého trénera. Najdôležitejší je rovnomerný vývoj celého tela, preto s nimi trénujeme rôzne športy: GYMNASTIKA, ATLETIKA, LOPTOVÉ a POHYBOVÉ HRY + prípravné cvičenia pre KIN BALL, KARATE/JUDO, TENIS, FLORBAL, FUTBAL. Striedaním športov udržujeme záujem dieťaťa, dieťa neunavíme jednotvárnosťou jedného športu a jedného trénera.

      Kurz prebieha 2x týždenne v čase: pondelok a streda 17:00 - 18:00

      Kurz: Karate (7 - 15 r.)

      Celoročný zážitkový kurz karate je vhodný pre deti od 7 do 15 rokov a je vedený špecializovanými trénermi s praxou.

      Kurz prebieha 2x týždenne v čase: utorok a štvrtok 17:30 - 18:30

      Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk  

       

      Kontakt:

      BENITIM – BENI klub, o. z., Prešovská 38/B, Bratislava, benitim@benitim.sk, 0940 825 532, www.benitim.sk

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Dochádzka - čipovanie

      Oznamujeme Vám, že dňom 11. 09. 2018 je funkčné čipovacie zariadenie - dochádzka v budove základnej školy.

     • Zoznam pomôcok pre žiakov do I. ročníka pre školský rok 2018/2019

     • PREZUVKY: so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky

      HYGIENICKÉ POTREBY: hygienické vreckovky, malý textilný obrúsok pod desiatu

      Vrecúško na TEV: tepláková súprava, krátke športové nohavice, tričko, ponožky, tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou na zaviazanie (nie cvičky)

      Pomôcky na VYV: stabilný pohár na vodu (nie sklenený), handrička, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), staršie tričko alebo zásteru, či košeľu, farebné papiere

      PERAČNÍK: 3 ks ceruza mäkká (č. 2), malá bavlnená handrička, farbičky – 12 ks (aspoň základné farby a silno pigmentované), strúhadlo, guma

      OSTATNÉ: zošit 624 – slovníček, malé a veľké dosky, kópia  kartičky poistenca 2 ks, triedny fond (výška určená po schválení rodičmi na triednom aktíve), 1 balík kancelárskeho papiera

    • Akadémia programovania I. ročník Microsoft Bratislava
     • Akadémia programovania I. ročník Microsoft Bratislava

     • Akadémia programovania

                  Vo štvrtok 28. júna 2018 v Microsofte v Bratislave bolo slávnostné ukončenie I. ročníka Akadémie programovania, ktoré realizuje Microsoft s neziskovou organizáciou Aj Ty v IT, kde predstavili naše šikovné žiačky 8. A. svoje výrobky, ktoré naprogramovali pod vedením  p. Ing. M. Hlubockého. 

      V prvej časti dievčatá prezentovali svoju prácu, za ktorú boli odmenené certifikátmi, ktoré im odovzdali p. Rudolf  UrbánekCEO Microsoft Česká republika a Slovensko a p. Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ slovenskej pobočky AT&T.

      V panelovej diskusii sa zoznámili s inšpiratívnymi ženami pracujúcimi v IT, Martinou SlabejovouDigitálnou líderkou SR,  Marcelou Havrilovouriaditeľkou pre vzdelávanie Microsoft Slovensko a ďalšími.

      Bola to pre naše šikovné žiačky vynikajúca skúsenosť a výzva do budúcnosti, aby sa aj dievčatá resp. ženy viacej presadzovali v IT.

       

     • PRÍHOVOR NA KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

     • Vážení dospelí a milé deti,

      predposledný júnový deň sme na našej škole na slávnostnom zhromaždení v základnej škole a rozdaním osvedčení v materskej škole ukončili vyučovanie v školskom roku 2017/2018. Na dva mesiace sa zavrú brány školy (v materskej škole menej) a deti, žiaci aj učitelia majú pred sebou niekoľkotýždňový oddych.

      Myslím, že je na mieste trošku zhodnotiť snahu našich detí a žiakov a povedať aj takto pár slov na záver, poďakovať sa všetkým za vykonanú prácu. Na prvé miesto v tomto príhovore som dal deti a žiakov – desať mesiacov si plnili svoje školské a predškolské povinnosti a predposledný júnový deň bola ich snaha ocenená.

      V materskej škole sme odovzdali osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania už trošku skôr – inak povedané máme pripravených nových prváčikov,  ktorí zasadnú v septembri do školských lavíc. Na rozlúčkovom programe boli hraví, optimistickí a odvážni - určite budú takí aj v škole a určite na svoju škôlku nezabudnú. Chválime aj ostatné deti v materskej škole.

      V základnej škole sme odovzdali vysvedčenia a 22 žiakov si prevzalo mimoriadne ocenenia riaditeľa školy a ďalších 21 žiakov  dostalo pochvalu riaditeľom školy  – žiakom všetkých ročníkov, ktorí prospeli, patrí poďakovanie za ich snahu.  Ako vo všetkom aj táto minca má dve strany – u nás dvaja žiaci neprospeli (prepadli), piati žiaci majú opravnú skúšku, štyria žiaci riaditeľské pokarhanie a desiati žiaci majú zníženú známku zo správania. Veríme však, že s novým školským rokom sa dokážu zlepšiť.

      Asi najťažší rok v základnej škole majú za sebou prváci. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti a disciplínu, ale podarilo sa im to. Aj piataci zvládli náročný prvý rok na druhom stupni. Deviatakom sa ukončilo štúdium na základnej škole a idú svojou cestou, tak nech sa im všetkým darí.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým členom pedagogického zboru – tento školský rok bol bohatý na veľké množstvo súťaží, olympiád a mimoškolských akcií a verím že aj naša spoločná ambícia stabilizovať školu sa nám naďalej darí.

      V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky aj všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez nich by chod školy nebol možný a všetci si ich prácu vážime.

      Nesmieme opomenúť ani nášho zriaďovateľa – miestny úrad, pána starostu a poslancov, ktorí sa k našej škole chovajú so záujmom a vychádzajú nám všestranne v ústrety.

      A záverečné poďakovanie patrí rodičom – ďakujeme všetkým, ktorí prejavujú o svoje deti záujem a svojou výchovou v rodine podporujú našu snahu vychovať z detí a žiakov jedinečné osobnosti.

      Všetkým veľa oddychu, málo starostí a tešíme sa na stretnutie – v materskej škole začína prevádzka 3. septembra a v základnej škole začína vyučovanie taktiež 3. septembra.

      Pekné leto Vám praje

      Mgr. Rastislav KUNST
      riaditeľ školy

     • Štúrov Zvolen

     • Do galérie Štúrov Zvolen boli pridané fotografie.

      5. a 6. Júna 2018 sa vo Zvolene konalo celoslovenské kolo v rétorike – Štúrov Zvolen, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak ôsmeho ročníka, Marco Krčmár. Súťaž sa skladala z dvoch častí: Vopred pripravená úvaha, s ktorou vyhral krajské kolo  a vyžrebovaná téma s časovou dotáciou na prípravu 15 minút.  Marco si počínal vynikajúco a ako nováčik v tejto súťaži získal cenné skúsenosti. Srdečne blahoželáme.

     • Účelové cvičenie

     • Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      Správa z účelového cvičenia – spolupráca ZŠ s miestnym dobrovoľníckym Hasičským zborom 

       

       

      Dňa 19.6.2018 sme prvý krát spoločne s dobrovoľným hasičským zborom v Rusovciach zorganizovali účelové cvičenie pre žiakov našej školy. Pre nás aj pre žiakov to bolo niečo nové a zaujímavé.  

       

      Deti súťažili v 5 členných družstvách  na 7 stanoviskách : 

      1. Striekanie BVPčkou 

      2. Prelezenie steny 

      3. Streľba zo vzduchovky 

      4. Hod granátom

      5. Odhad vzdialenosti  

      6. Ošetrenie zraneného

      7. Doplnenie slepej mapy

       

      Po vyhodnotení si deti mohli vyskúšať striekanie vysokotlakovou hadicou . Cvičenie prebehlo bez problémov a zranení a zúčastnili sa ho všetci žiaci druhého stupňa..

       

       

      Vypracoval : Mgr. Tomáš Kecskes

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie