• Školský ples
     • Školský ples

     • ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce vás pozýva na 1. ŠKOLSKÝ PLES 9.2.2019 o 19:00 hod., v kultúrnej sále Miestneho úradu Vývojová 8 Bratislava - Rusovce.

      Vstupné : 39 EUR

      V cene vstupného je prípitok, hlavné jedlo, polnočné jedlo a káva. Večerom vás bude sprevádzať DJ, kapela a latino tanečníci.

      Lístky na ples sa dajú zakúpiť na sekretariáte Základnej školy v dňoch pondelok - piatok v čase 08.00 - 16.00 hod., dňa 20. 12. 2018 a po vianočných prázdninách od 08. 01. 2019, prípadne rezervovať e-mailom : tajomnicka@zsrusovce.sk 

       

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Riaditeľské voľno, Vianočné prázdniny

                                                       
      - v piatok 21. 12. 2018 v súlade s § 150 ods.5 zákona č. 245/2008  poskytujem žiakom

      1. –9. ročníka Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      Vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ sú v termíne 27. 12. 2018 - 07. 01. 2019.

      Nástup žiakov ZŠ do školy po vianočných prázdninách je v utorok 08.01.2019.

      - v piatok 21. 12. 2018 bude Materská škola zatvorená z prevádzkových dôvodov.

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 06. 01.2019 bude prerušená prevádzka Materskej školy. Prevádzka MŠ v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07.01.2019.

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 07. 01. 2019   vrátane bude prerušená prevádzka Školského klubu detí, Školskej jedálne s kuchyňou pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

      Prevádzka ŠJaK v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07. 01. 2019 len pre Materskú školu.
      Prevádzka ŠKD v bežnom režime bude obnovená po vianočných prázdninách v utorok  08. 01. 2019.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

    • TESTOVANIE 5 2018
     • TESTOVANIE 5 2018

     • TERMÍN TESTOVANIA - 21. november 2018 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ  žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami TESTOVANÉ PREDMETY - matematika + slovenský jazyk a literatúra TESTOVANÉ UČIVO  - obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

      ČAS RIEŠENIA TESTOV:

      • 60 minút – matematika – 30 úloh,  z toho  20 úloh s  
      • krátkou číselnou odpoveďou  a 10 úloh s výberom  
      • odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je  
      • vždy iba jedna správna
      • 60 minút – vyučovací jazyk – 30 úloh z toho  10 úloh s  
      • krátkou odpoveďou a 20 úloh s výberom odpovede z  
      • možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna

      povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk nepovolené: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika  výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

      Výsledky: elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2018                výsledkové listy žiakov a škôl - január 2019

      - žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) sa do testovania zapájajú- žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú- žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

      Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

    • OZNAM
     • OZNAM

     • HALLOWEEN v ŠKOLE

      V piatok 26.10.2018 organizuje náš Žiacky parlament "HALLOWEEN v ŠKOLE".

      Všetci žiaci sú vítaní v kostýmoch a maskách.

      História tohto sviatku, ako aj vyrezávaná tekvica či koledovanie má korene v Európe u Keltov a Slovanov, ktorí takto oslavovali koniec leta a príchod zimy. Vyrábali si svetlonosov. Svetlonosom nazývali naši rodičia i starí rodičia vyrezanú tekvicu s vloženou sviečkou. Dnes

      tento sviatok poznáme v podobe ozdobených domov, vyrezávaných tekvíc a v maskách oblečených detí, tie chodia od domu k domu a dostávajú za koledy sladkosti.

      Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých.

       

    • Dary a plody jesene
     • Dary a plody jesene

     • Do galérie Dary a plody jesene boli pridané fotografie.

      Pani jeseň núka svoje bohaté plody z polí, lesov i sadov. Lahodí tým nielen našim chuťovým pohárikom, ale podporuje u ľudí kreativitu a umelecké cítenie. Školský klub detí už dobrých pár rokov pravidelne v mesiaci októbri usporadúva výstavu Plody a dary jesene. Tento školský rok sa konala v týždni od 8.10. do 11.10.2018. Šikovné ruky detí, pod vedením pani vychovávateliek, ale aj mamičiek, tatkov či starkých, vytvorili z jesenných plodov rôzne postavičky, zvieratká, strašidielka a iné, priam umelecké dielka. Ďakujeme rodičom a starým rodičom, ktorí nám prispeli vypestovanou zeleninou a ovocím zo svojich záhrad.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Oprava povrchu komunikácie - výluka premávky MHD
     • Oprava povrchu komunikácie - výluka premávky MHD

     • Školský spoj 18

      Od 23. októbra 2018 (utorok) od začiatku dennej premávky do 12. novembra 2018 (pondelok) do začiatku dennej premávky bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Ovocná v úseku od železničného priecestia v Rusovciach po zastávku MHD „Sady“.

      V danom úseku bude vylúčená premávka MHD. Linky 90, 91 a 191 a školský spoj 18 nebudú premávať cez Jarovce. Medzi Jarovcami a zastávkou „Jasovská“ bude premávať linka náhradnej autobusovej dopravy X91 (nástupište a výstupište bude mať

      na zastávke liniek 91, 191 v smere do mesta).

                                 

      Žiaci z Čunova a Rusoviec dochádzajúci do ZŠ Jarovce môžu využiť prestup od liniek 90, 91 na linku X91 bez prechádzania cez cestu na zastávke „Jasovská“. Spoj linky X91 s odchodom o 7:40 h z tejto zastávky umožní žiakom v Jarovciach výstup na Mandľovej ul.

       

      Žiaci z Jaroviec dochádzajúci do škôl v Petržalke majú možnosť prestupu od linky X91 na školský spoj 12 na zastávke „Jasovská“ (školský spoj 12 má odchod zo zastávky „Jasovská“ o 7:37 h).

      Ing. Anna Solničková
      Odbor dopravného inžinierstva

      Tel.: +421 (0)2 5950 1138
      E-mail: solnickova.anna@dpb.sk

               Dopravný podnik Bratislava, a.s.
               Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
               Tel.:  +421 2 5950 1111
               Web: www.dpb.sk

    • CHKO Kopáč
     • CHKO Kopáč

     • Do galérie CHKO Kopáč prírodovedno-vlastivedná exkurzia boli pridané fotografie.

      Prírodovedno-vlastivedná exkurzia.

                      Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli pokračovať v poznávaní chránených území v okolí Bratislavy. V stredu 17. 10. 2018 sme so žiakmi 8.A a 8.B absolvovali túru chráneným územím, na hranici ktorého sa stretá príroda a technika v podobe vyrastajúceho mosta diaľnice D4 .Naším cieľom sa stala prírodná rezervácia Ostrov Kopáč. Chránené sú tu najmä lesostepné porasty, ktoré pripomínajú africkú savanu. Len niektorí Bratislavčania, najmä tí, ktorí bývajú v oblasti Podunajských Biskupíc vedia, že Bratislava skrýva za nevábnymi fabrickými komínmi krajinu podobnú africkej savane. Treba len prejsť niekoľko kilometrov po vlastných a otvorí sa pred Vami chránené územie ostrova Kopáč, ohraničeného Biskupickým ramenom a Dunajom.

      Naša trasa sa začala vo Vlčom hrdle. Prešli sme okolo odstaveného vodného zdroja, ktorý uzavreli v roku 1971 pre úniky škodlivých látok do podzemných vôd z rafinérie Slovnaft. Následne sme prešli pri mestskej spaľovni odpadu a cestou sme sa museli vyhýbať nákladným autám, ktoré sa podieľajú na výstavbe diaľničného obchvatu Bratislavy.

      Po približne 5 km sme sa dostali k odstavenému Biskupickému ramenu, ktoré kedysi bolo súčasťou hlavného toku Dunaja a vytvorilo ostrov Kopáč.

      Konečne prišla na rad prestávka na desiatu. Dlho sme neoddychovali, lebo sme mali pred sebou ešte dosť kilometrov a africkú, teda bratislavskú, savanu. Prírodná rezervácia je skutočne pekná a najmä teraz na jeseň, keď sú všetky stromy nádherne sfarbené. Dojem kazili len chýbajúce a poničené informačné tabule. Postupne sme dorazili k druhému koncu biskupického ramena a na cyklistický chodník vedúci po hrádzi Dunaja. Presne v tomto mieste bude prechádzať diaľnica a vyústi tu nový most cez Dunaj, ktorého výstavbu často vidíme práve z druhej strany, pri ceste z Rusoviec do Petržalky. Pre nový obchvat sa muselo v týchto miestach vyrúbať veľa stromov a krajina sa tu úplne zmení. Verme, že obchvat Bratislave pomôže a príroda sa s novým zásahom človeka nejako vysporiada.

      Následne nás čakala dlhá cesta späť po cyklotrase až do lodenice a na autobus. Celkovo sme prešli viac ako 12,5 km a niektorí sme boli už aj dosť unavení. Napriek tomu sa tešíme na jarnú exkurziu v okolí nášho hlavného mesta.

       

    • ŠKOLA ide na SLOVAN
     • ŠKOLA ide na SLOVAN

     • Do galérie ŠKOLA ide na SLOVAN boli pridané fotografie.

      Škola ide na Slovan

      Naša škola ako mnoho ďalších škôl na Slovensku  sa zapojila do  komunitného projektu "Škola ide na Slovan" v aktuálnej sezóne 2018/19 : kde témou je "Jubilejných 40 rokov od zisku federálneho titulu majstrov Československa pre Slovan Bratislava". Vopred sme museli splniť zadanú úlohu a získať možnosť zažiť naživo atmosféru domácich zápasov HC SLOVAN v KHL. A toto sa nám podarilo a naša škola bola úspešná. Naši vybraní žiaci sa dostali na zápas KHL, ktorý sa uskutočnil v utorok 16.10.2018.

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľské voľno, jesenné prázdniny

      Vážení rodičia, oznamujem Vám, že dňa 29.10.2018 udeľujem v zmysle § 150 ods. 5 zák.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : žiakom 1. - 9. ročníka Základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň bude prerušená prevádzka ŠKD pri ZŠ s MŠ. Prevádzka ŠKD v bežnom režime bude obnovená 05.11.2018 v pondelok po jesenných prázdninách ( 31.10.2018 - 2.11.2018 ) Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Prerušenie prevádzky MŠ

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 02.11.2018 v piatok bude prerušená prevádzka Materskej školy Kovácsova 102 Bratislava - Rusovce z prevádzkových dôvodov.

     • Vedecký veľtrh 2018

     • Do galérie Vedecký veľtrh 2018 boli pridané fotografie.

      VEDECKÝ VEĽTRH 2018

      Dňa 14. septembra sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili Vedeckého veľtrhu 2018 v NC Eurovea, kde si hravou formou priblížili vedu, zaujali ich interaktívne experimenty, inšpirovali ich práce študentov stredných a vysokých škôl s ktorými získali ocenenia doma i v zahraničí, pozornosť upútala možnosť otestovať sa pre voľbu budúceho povolania.

     • Európska noc výskumníkov

     • Do galérie Európska noc výskumníkov boli pridané fotografie.

      Európska noc výskumníkov 2018

      V Starej tržnici na Námestí SNP našli návštevníci, medzi ktorými boli aj naši žiaci vedecké stánky a prezentácie na hlavnom pódiu. Pri stánkoch videli chémiu hrou, prezentáciu od športu k zdraviu, laserovú harfu, krátko sa stretli s kultúrou Mayov, vyskúšali si fyzikálne experimenty, videli červy likvidujúce polystyrén a mnohé iné zaujímavosti.

      Zúčastňujeme sa každý rok a už sa tešíme na ďalšiu Noc výskumníkov.

     • Minihádzaná

     • Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

      Dňa 10.10.2018 naši žiaci obsadili 1. miesto na turnaji v Minihádzanej, ktory sa konal v rámci projektu  Športom  za duševne zdravie . 

     • Školský atletický míting

     • Do galérie Školský atletický míting boli pridané fotografie.

      Naši žiaci sa zúčastnili  na pretekoch v atletike - Školský atletický míting, kde obsadili 

      1 miesto starších žiačok v skoku do diaľky - Simona Konařiková

      2 miesto 60 m Marco Krčmár 

     • Deň jablka

     • Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

      Deň jablka

      Vedeli ste, že aj jablká majú svoj deň? Presnejšie odrody jabĺk. Deň pôvodných odrôd jabĺk je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 1991. Tento deň je každoročnou oslavou jabĺk a sadov. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Odborníci dodávajú, že jablko má protizápalové, mikrobiologické a krvotvorné účinky. Nepochybne aj preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení  napríklad: "Denne jedno jablko pre zdravie". V tento deň si naši žiaci si zamaškrtili na koláčikoch z jabĺk vďaka šikovným mamičkám. Ďakujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie