• Projektové vyučovanie
     • Projektové vyučovanie

     • Do galérie Projektové vyučovanie boli pridané fotografie.

      Rodičia opäť na vyučovaní v škole na I. stupni

       

      Pred tromi rokmi sme do našej škole po prvýkrát pozvali na vyučovanie rodičov v rámci projektového vyučovania, ktoré prebieha tri až štyrikrát do roka. Autorka PaedDr. Beáta Valkovičová vychádzala z nórskeho spôsobu vyučovania. Projektové vyučovanie spracovala a vytvorila na základe podmienok nášho slovenského školstva. V prvom a druhom ročníku  sú úlohy spracované na témy rozprávok. V treťom ročníku vyučovanie prebieha na tému Plavba pirátov, ku ktorej sú prispôsobené všetky úlohy a motivačné príbehy.

      Žiaci pracujú s rodičmi v centrách. V prvom ročníku v jazykovom, matematickom, prírodovednom a výtvarnom centre, v druhom ročníku v jazykovom, anglickom, prírodovednom a matematickom centre, v treťom ročníku v jazykovom, prírodovedno-vlastivednom, matematickom a anglickom centre.  Žiaci si opakujú nielen základné učivo, ale riešia úlohy aj z rozširujúceho učiva, úlohy na logické myslenie, priestorovú predstavivosť, učia sa vzájomne v centrách medzi sebou komunikovať a spolupracovať. Náročnosť úloh z roka na rok stúpa. Tretiaci počas projektového vyučovania pri rôznych úlohách už samostatne využívajú počítač, mapy, slovníky, iné materiály a pomôcky.

      Žiaci sa vždy veľmi tešia na projektové vyučovanie a sú radi, že sú s nimi v škole na vyučovaní účastní rodičia, ktorí s nimi absolvujú celý jeden deň aj s prestávkami na školskom dvore. Deťom sa veľmi páči, keď sú s nimi v škole hlavne oteckovia, pretože v školstve sa nachádza málo mužov. Je to pre nich veľakrát spestrenie a niečo iné ako len pani učiteľka s ktorou sú takmer každý a celý deň. Na strane druhej rodičia majú možnosť vidieť svoje dieťa ako pracuje na vyučovaní ako sa správa, čo všetko ovláda a aké má poznatky z jednotlivých predmetov.

                  Už sa pripravujeme na posledné projektové vyučovanie v tomto školskom roku, ktoré bude realizované v mesiaci máj. Týmto pozývame opäť rodičov medzi nás.

       

       

                                                                                                    Rastislav KUNST

                                                                                                    riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Noc v knižnici
     • Noc v knižnici

     • Do galérie Noc v knižnici boli pridané fotografie.

      Noc v knižnici – Knihomoľ Harryho Pottera

       

      Už tretí rok organizuje pani učiteľka Mgr. Pravdová a pani učiteľka PaedDr. Valkovičová  - Noc v knižnici pre žiakov našej školy. Žiaci boli plní očakávania na akú tému Noc v knižnici bude tento rok prebiehať. Po minulé roky boli témy na rozprávky Hansa Christiana Andersena a na rozprávky ku Dňu Zeme. Tento rok sa 22. marca 2019 naša škola zmenila na Rockfordskú univerzitu  Harryho Pottera. Žiaci mali nesmiernu radosť, niektorí radosť prejavili výskotom a potleskom.

      O 17.00 hodine sa pred školou začali schádzať malí čarodejníci v čarodejníckych plášťoch s čarovnými  paličkami. Vo vestibule školy ich privítal riaditeľ Rockfordu Albus Dumbledore, ktorého zastúpil náš pán riaditeľ Mgr. Kunst. Zástupcovia tried pod čarodejným klobúkom boli zaradení do jednotlivých fakúlt: Bystrohlav, Bifľomor, Chrabromil, Slizolin. Pani učiteľky v jednotlivých upravených triedach čakali malých čarodejníkov, ktorí plnili rôzne úlohy, aby si zaslúžili sovy a medaily plné razítok. Aktivity hop – šup prášok, vrešťadlo, Rockfordský hrad, umrnčaná Mirta, mudrci, animals, rockfordský bál, leviosa, metlobal a výroba vlajok pre každú fakultu veľmi žiakov bavili. Všetky tieto aktivity realizovali pani učiteľky: Mgr. Suchá, Mgr. Koniarová, Mgr. Štofková, Mgr. Iglarčíková, Mgr. Seman, Mgr. Pravdová, Mgr. Aľušíková, Mgr. Poprocká, PaedDr. Valkovičová, Mgr. Vargová, Mgr. Kecskes, Mgr. Hlubocký. Pomáhali žiaci z druhého stupňa a pani vychovávateľky Ďurďovičová, Jurčová, Avuková, Šemšejová, Vranská, Királyová.

      O 18:30 sa všetci účastníci posilnili malou večerou a o 21:00 hodine začalo prebiehať vyhodnotenie, na ktoré prispeli tortou, mafinmi, jabĺčkami, džúsikmi rodičia a aj sponzor organizácia Tesco. Za čo veľmi pekne ďakujeme.  Všetci žiaci Fakúlt boli odmenení sovami a drobnými sladkosťami a následne sa všetci odobrali sledovať film o Harry Potterovi. Okolo 22.00 hodine začali prichádzať prví rodičia, aby si svojich malých čarodejníkov odviedli domov a uložili ich k sladkému spánku.

       

      Wingardium leviosa luck!

       

                                                                                 vedenie ZŠ s MŠ

    • McDonald Cup
     • McDonald Cup

     • Do galérie McDonald Cup boli pridané fotografie.

      Dňa 22.3 .2019  sa naši žiaci (Michaliak, Korán, Ret, Máťaš, Belovič, Polák, Fulop, Kováč)  a žiačky (Žáčková, Kleinová) 3. a 4. ročníka zúčastnili obvodného kola McDonald Cup-u (futbal) . Odohrali sme 3 zápasy z toho sme 2 -  proti Jarovciam a ZŠ  Budatínskej remizovali a jeden proti ZŠ Černyševského prehrali. Nakoniec nám 2 body nestačili na postup, napriek tomu sme získali cenné skúsenosti .

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

      Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnili 4 žiaci. Za prózu nás reprezentoval Marek Urban z 8.A a Gréta Kleinová zo 4.B, v poézii Marco Krčmár z 9.A a Adela Hlasná zo 6.A. Marco Krčmár získal 1.miesto a bude našu školu ďalej reprezentovať v krajskom kole. Adelka Hlasná získala čestné uznanie (4.miesto).

       

       

    • Detská atletika
     • Detská atletika

     • Do galérie Detská atletika boli pridané fotografie.

      Dňa 20.2 2019 sme sa na Tupolevovej škole zúčastnili na súťaži Detská atletika, žiaci si zmerali sily v rôznych atletických disciplínach. Dňa 20.2.2019 sme sa na Tupolevovej škole zúčastnili na súťaži Detská atletika, žiaci si zmerali sily v rôznych  atletických disciplínach. Dňa 20.2.2019 sme sa na Tupolevovej škole zúčastnili na súťaži Detská atletika, žiaci si zmerali sily v rôznych atletických disciplínach.

     • Korčuľovanie

     • Do galérie Korčuľovanie boli pridané fotografie.

      Kurz korčuľovania pre žiakov školy

                  Najkratší mesiac roka február, bol na našej škole ozaj pestrý. Ďalším rokom sme s deťmi absolvovali  kurz korčuľovania. Konal sa na štadióne HC Petržalka v Ovsišti, v týždni od 4.2. do 15.2.2019. Kurzu sa zúčastnilo 91 detí prvého stupňa z tried 1.-  4. ročníka našej školy. Na kurze ich sprevádzali ich pani vychovávateľky ŠKD a pani Mgr. Vargová, triedna učiteľka II.B. Deti boli zaradené do viacerých skupín podľa svojich schopností k skvelým inštruktorom od úplných začiatočníkov až po suverénnych borcov ľadovej plochy. Všetky deti na korčuliarskom kurze obstáli na výbornú, o čom svedčia aj medaily, ktoré po ukončení každý z nich získal. Už teraz sa naši žiaci tešia na budúci rok, kedy si zopakujú ďalší kurz korčuľovania, kde sa budú môcť zdokonaliť vo svojich zručnostiach pod odborným vedením inštruktorov a trénerov ľadového hokeja a korčuľovania.

     • Karneval v ŠKD

     • Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

      Fašiangy sú tradične obdobím karnevalov a plesov. Na karneval si deti masky a kostýmy  svedomito pripravovali a tešili sa na 18.02.2019, kedy sa karneval konal v telocvični ZŠ.

                  Rozprávkové bytosti, zvieratká a ďalšie krásne masky privítal o 14,00 hod. Šašo Ľuboš, ktorý rozprúdil zábavu s ďalším bohatým programom. Deti si so Šašom Ľubošom  zatancovali a samozrejme nechýbali aj rôzne zábavné súťaže. K fašiangom patria aj tradičné fašiangové šišky, ktoré s teplým čajíkom deťom ponúkli naše pani vychovávateľky a zabezpečila ich škola.

      Detičky odchádzali z karnevalu spokojné s úsmevom na tvári J.

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • 13. marca 2019
      bude prebiehať na našej škole tematické vyučovanie v triedach. Je možné nahliadnuť do kmeňových tried, prejsť si priestory školy, telocvičňu, školskú jedáleň a odborné učebne v rámci vyučovania.
      Príďte medzi nás, dvere školy sú pre rodičov, žiakov iných škôl,
      budúcich prváčikov a našich priaznivcov v tento deň otvorené v čase od 8.00h do 11.35h.
      TEŠÍME SA NA VÁS! 

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Jarné prázdniny 

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 25. 02. 2019 - 01. 03. 2019 v čase jarných prázdnin nebude Základná škola a ŠKD pri ZŠ v Bratislave - Rusovciach v prevádzke. Začiatok prevádzky po prázdninách v bežnom režime je od 04. 03. 2019 v pondelok. Materská škola je v prevádzke aj počas jarných prázdnin. Školská jedáleň s kuchyňou je v prevádzke počas jarných prázdnin iba pre stravníkov MŠ. 

     • Microsoft programovanie

     • Do galérie Microsoft programovanie boli pridané fotografie.

      30. januára 2019 sa dvanásť žiačok 6. až 8. ročníka zúčastnilo workshopu „Základy programovania s Minecraftom“. Podujatie organizovalo občianske združenie „Aj Ty v IT“, ktoré podporujeme a motivujeme dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. Dievčatá boli skutočne nadšené a organizátorov odmenili potleskom a hlasným ĎAKUJEME.

       

    • FLL
     • FLL

     • Do galérie FLL boli pridané fotografie.

      FIRST LEGO League

      11. januára sa žiaci robotického krúžku zúčastnili regionálneho kola medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League, ktorá bola vyvrcholením ich viac ako štvormesačnej prípravy. Súťaže sa zúčastnilo štrnásť tímov, ktoré museli absolvovať štyri povinné časti, Robot Game, Robot Design, Výskumná úloha a Tímová práca.

      Tento rok náš tím v celkovom hodnotení obsadil 8. miesto a v Tímovej práci získal 3. miesto.

      Ak sa chcete o súťaži dozvedieť viac, navštívte stránku www.fll.sk.

     • O Z N A M

     • Náhradný termín

      Dobrý deň, Vážení rodičia oznamujeme Vám, že dňa 9.1.2019 - streda sa nebude konať triedny aktív 3. A triedy z dôvodu PN p. učiteľky Királyovej. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať. Vedenie školy.

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Triedny aktív

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 9.1.2019 o 17.00 hod., v stredu sa uskutočnia v Základnej škole triedne aktívy.

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Vianoce sú,...

      keď rozlúskneme orechovú škrupinku a pod tanier si dáme z kapra šupinku,...

      keď na oplátky rozdáme si med, keď máme vieru, že je krajší svet,...

      keď do daru si dáme lásku, pohodu, keď sa na seba usmievame a máme dobrú náladu,...

      keď ľudia k sebe blízko sú...

      Vianoce sú,...

      pohladenie pre dušu...

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • - v piatok 21. 12. 2018 v súlade s § 150 ods.5 zákona č. 245/2008  poskytujem žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou   školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

       

      - v piatok 21. 12. 2018 bude Materská škola zatvorená z prevádzkových dôvodov

       

      Vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ sú v termíne 27. 12. 2018 – 07. 01. 2019

       

      Nástup žiakov ZŠ do školy po prázdninách je v utorok 08. 01. 2019

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27.12.2018 – 06.01.2019 bude prerušená prevádzka Materskej školy. Prevádzka MŠ v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07.01.2019.

       

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 07. 01. 2019   vrátane bude prerušená prevádzka Školského klubu detí, Školskej jedálne s kuchyňou pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

       

      Prevádzka ŠJaK v bežnom režime bude obnovená v pondelok

      07. 01. 2019 len pre Materskú školu.


      Prevádzka ŠKD v bežnom režime bude obnovená po vianočných prázdninách v utorok  08.01. 2019.

       

       

                                                                                 Mgr. Rastislav Kunst

                                                                                      riaditeľ ZŠ s MŠ

    • 1. ŠKOLSKÝ PLES
     • 1. ŠKOLSKÝ PLES

     • 9. 2. 2019 o 19:00 hod
      v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8, Bratislava - Rusovce.

      Vstupné 39 EUR
      Dress code: smart casual
      V cene pozvánky je prípitok,hlavné jedlo, polnočné jedlo a káva.
      Večerom vás bude sprevádzať DJ, kapela a latino tanečníci.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie