• Múzeum holokaustu

     • Do galérie Múzeum holokaustu boli pridané fotografie.

      18. mája 2019 sme si rozšírili poznatky z histórie zážitkovou formou návštevou Múzea holokaustu v Seredi.

      Tiché zamyslenie sprevádzal výklad lektorov, priblížujúci utrpenie spôsobené človekom človeku.

     • Študuj DOPRAVU

     • Do galérie Študuj DOPRAVU boli pridané fotografie.

      Na 25. júna 2019 rezort dopravy pripravil pre žiakov základných škôl akciu Študuj dopravu , propagujúcu uvedený rezort a možnosti štúdia na príslušných stredných školách.

      Akcie sa zúčastnili žiaci ôsmych ročníkov.

      Bonusom bol rozhovor s kariérovou poradkyňou a orientačný test pre voľbu povolania a výber strednej školy.

    • Malá olympiáda v ANJ
     • Malá olympiáda v ANJ

     • Do galérie Malá olympiáda v ANJ boli pridané fotografie.

      V pondelok 3.6.2019 učiteľky anglického jazyka Mgr. Zuzana Púčeková a Lýdia Koniarová pripravili pre žiakov 4. ročníka Malú olympiádu v anglickom jazyku. Záverečnému kolu však predchádzal výber žiakov v skupinových kolách v triedach, ktoré bolo zamerané na gramatiku a čítanie s porozumením. Najlepších desať detí postúpilo a zmeralo si vedomosti z počúvania s porozumením a z rozprávania.  Boli udelené dve prvé miesta, pretože žiačku Angelicu Poprockú sme hodnotili v samostatnej kategórii ako bilingválnu.

      1. miesto – Angelica Poprocká

       

      1. miesto – Patrik Korán

      2. miesto – Oliver Hlasný

      3. miesto – Vladimír Lakatoš

      Žiaci boli ocenení knihami v anglickom jazyku a diplomami, ktoré im vyrobila p. učiteľka Púčeková.

     • Petržalský tenis pre všetkých

     • Do galérie Petržalský tenis pre všetkých boli pridané fotografie.

      Petržalský tenis pre všetkých 2019

      8. ročník turnaja žiakov základných škôl 

      Záverečné vyhodnotenie škôl

       

      Dátum : 24.05.2019

      Usporiadateľ: TŠP – tenisová škola Petržalka a ZŠ Nobelovo námestie 6

      Počet škôl: 4

      Počet žiakov: 32

      Hodnotenie:

      Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce získala na rok 

      "Putovný pohár starostu".

      ZŠ Rusovce                                                                                                             54b

      ZŠ Nobelovo nám.                                                                                                   50b

      ZŠ Dudova                                                                                                               30b

      ZŠ Budatínska                                                                                                         16b

      Poradie škôl:                                     1.     ZŠ Rusovce

                                                                 2.     ZŠ Nobelovo námestie

                                                                 3.     ZŠ Dudova

                                                                 4.     ZŠ Budatínska

                                                          

      Poradie žiakov I. a II. ročník:           1.     Szimandel Laura

                                                                 2.     Dekanová Romana

                                                                 3.     Kusendová Laura

                                                                

      Poradie žiakov III. a IV. ročník:       1.      Chren Lukáš

                                                                 2.     Šimon Adam

                                                                 3.     Kmeť Jakub     

      Predošlí držitelia „Putovného poháru starostu MČ BA Petržalka“:

                                                                 1. ročník 2012 ZŠ Dudova

                                                                 2. ročník 2013 ZŠ Nobelovo námestie

                                                                 3. ročník 2014 ZŠ Nobelovo námestie

                                                                 4. ročník 2015 ZŠ Prokofievova

                                                                 5. ročník 2016 ZŠ Prokofievova

                                                                 6. ročník 2017 ZŠ Prokofievova

                                                                 7. ročník 2018 ZŠ Nobelovo námestie

                                                                                          

       

    • Škola v prírode 4. ročník ZŠ
     • Škola v prírode 4. ročník ZŠ

     • Do galérie Škola v prírode 4. ročník ZŠ boli pridané fotografie.

      Škola v prírode

      40 žiakov 4. A a 4. B triedy našej školy sa zúčastnilo cesty do kráľovstva Tramptárie v Nitrianskom Rudne. Žiaci zažili veľa zaujímavých aktivít - Vodníkovú cestu, korunováciu kráľa a kráľovnej, Tipovačku. Svoje nadanie si vyskúšali v Talentmánii. Náučným výletom bolo spoznávanie gazdovských dvorov v dedinke Máčov, v Bojniciach sme navštívili tamojšiu ZOO. Čerstvý horský vzduch, zelené lúky boli tou najlepšou kombináciou pre príjemne strávené dni. 

       

    • Slávik Slovenska 2019 - školské kolo
     • Slávik Slovenska 2019 - školské kolo

     • Do galérie Slávik Slovenska 2019 - školské kolo boli pridané fotografie.

      Školské kolo Slávik Slovenska 2019

      „Kopala studienku pozerala do nej, aká je hlboká, taká je široká, skočila by do nej“

      Aj u nás sa spievala slovenská ľudová pieseň, ktorej melódia sa stala melódiou štátnej hymny Slovenska,

      Nádherne spievali naši Slávici  17. 4. 2019 v priestoroch SĽUKU, kde sa tento rok konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019.

      Predsedom odbornej komisie bol pán Jaroslav Dvorský, ktorého prekvapil počet súťažiacich.

      Spolu sa zúčastnilo 29 súťažiacich z desiatich tried.

       V I. kategória sa umiestnili:

      1. miesto Zora Konárska III .B

      2. miesto Grétka Konárska I. C

      3. miesto Ema Puhovichová II. A a Stella Schuster II. B

      II. kategória

      1. miesto  Grétka Kleinová IV.B

      2. miesto  Natália Králiková V. A

      III. kategória

      1. miesto Katarína Póňová VIII. A

      Gratulujeme a víťazom sme  držali palce v  okresnom kole dňa 30. apríla.

      Na 2. mieste v I. kategórii sa umiestnila Zora Konárska.

      Na 2. mieste v III. kategórii sa umiestnila Katarína Póňová.

      Ďakujeme všetkým pedagógom, rodičom a vedeniu školy, o rok sa tešíme na jubilejný 30. ročník Slávik Slovenska 2020.

    • Veľkonočná Petržalka
     • Veľkonočná Petržalka

     • Do galérie Veľkonočné stretnutie žiakov základných škôl boli pridané fotografie.

      Veľkonočné stretnutie žiakov základných škôl - 10. ročník Petržalka v pohybe

       

           Najmladší žiaci našej školy sa dňa 26. 4. 2019 zúčastnili tradičného Veľkonočného stretnutia v športovej hale na Prokofievovej ulici. Zašportovali si a dobre reprezentovali našu školu.  

       

    • Prezentácia stredných škôl - SPŠE K.Adlera Bratislava
     • Prezentácia stredných škôl - SPŠE K.Adlera Bratislava

     • Apríl je dôležitý mesiac pre žiakov deviateho ročníka, ktorí sa rozhodujú pre SŠ, na ktorú si podajú prihlášky na štúdium. 

      Ukážka študentských prác a prezentácia odborov, krúžkov a úspechov v súťažiach v podaní študentov zo SPŠ elektrotechnickej na ul. K. Adlera niektorým z nerozhodnutých žiakov pomohla definitívne sa rozhodnúť vo výbere SŠ.  Žiakom ôsmych ročníkov ukázala jednu z možností pre voľbu v budúcnosti.

       

    • Školský pohár Slovenskej sporiteľne
     • Školský pohár Slovenskej sporiteľne

     • Do galérie Školský pohár Slovenskej sporiteľne boli pridané fotografie.

      Dňa 15.4.2019 bojovali naši žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ v okresnom kole Školského poháraSlovenskej sporiteľne, kde obsadili solídne 3. miesto. V skupine sme zdolali ZŠ Dudova a utrpeli porážku so ZŠ Gessayova. Následne sme v semifinále dostali debakel od neskoršieho víťaza ZŠ Tupolevova. V súboji o 3. miesto zase proti ZŠ Gessayova sa rozhodovalo až v 11- tkovom rozstrele, kde sme strhli víťazstvo na našu stranu ! 

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Veľkonočné prázdniny 18.04.2019 - 23.04.2019

      Vážení rodičia

      oznamujeme Vám, že počas Veľkonočných prázdnin v dňoch 18.04.-23.04.2019 nebude v prevádzke Školský klub detí. Materská škola, Školská jedáleň s kuchyňou nebudú v prevádzke 18.04.2019 - štvrtok.

      Začiatok prevádzky ŠKD v bežnom režime je v stredu 24.04.2019. Začiatok prevádzky MŠ, ŠJK je v utorok 23.04.2019. V utorok 23.04.2019 poskytuje ŠJK stravovanie iba pre MŠ.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

    • Trojhraničie
     • Trojhraničie

     • Do galérie Trojhraničie boli pridané fotografie.

      Jarná prírodovedno-vlastivedná vychádzka

      3. apríla 2019 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili jarnej prírodovedno-vlastivednej vychádzky po chránených územiach v okolí Bratislavy. Tentokrát sme navštívili Sysľovské polia, chránené vtáčie územie.

      Prešli sme 17 km a dostali sme sa až na trojhraničný bod, kde sa stretávajú štátne hranice Slovenska Maďarska a Rakúska. Na tomto mieste sa nachádza galéria v prírode s rôznymi sochárskymi dielami.

      Videli sme najmä veľa srnčej zvery, zajace a aj dravé vtáky. Nad hlavami nám takmer stále „spieval“ škovránok. Najpozornejší mali možnosť vidieť kŕdeľ vzácneho DROPA FÚZATÉHO, najťažšieho  lietajúceho vtáka na Slovensku. Aby ste sa o ňom dozvedeli viac, prečítajte si článok na stránke Štátnej ochrany prírody SR, http://www.sopsr.sk/files/drop_fuzaty_ohrozeny_kral%20stepi_nahlad.pdf.

    • Muzikantská veselohra
     • Muzikantská veselohra

     • Do galérie Muzikantská veselohra boli pridané fotografie.

      Muzikantská veselohra v SĽUKU

       

      V pondelok 18.03.2019 sa žiaci z prvých ročníkov zúčastnili  interaktívneho predstavenia Zvuky nie sú muky. Formou hry a vtipu sa zoznámili s rôznymi ľudovými hudobnými nástrojmi a hudobnými hračkami.

      Spolu s muzikantmi si zaspievali známe ľudové piesne, vyskúšali svoju rytmickú zdatnosť a priamo na javisku si zahrali malú divadelnú etudu. Zistili, že svet hudby je pestrý a spoznávať ho je zábava!

    • Hudobná akadémia
     • Hudobná akadémia

     • Do galérie Hudobná akadémia boli pridané fotografie.

      Hudobná akadémia

                  Dňa 8. marca 2019 sa žiaci našej školy opäť stretli so žiakmi z bratislavských škôl na koncerte Hudobnej akadémie v Redute. 

      Dopoludnie nám spestrilo netradičné spojenie vážnej hudby a tradičných ľudových piesní z Terchovej  v podaní Slovenského komorného orchestra a Nebeskej muziky z Terchovej.

      Žiacke publikum udržal v pozornosti po celú dobu koncertu ostrieľaný moderátor Martin Vanek.

      Nielen žiaci druhého stupňa mali skvelý kultúrny zážitok, ale aj žiaci 3. B a 4.B sa zúčastnili vo Filharmónií už po tretíkrát na koncerte. Mozart, Karneval, Klasická hudba a folklór – tieto tematické hudobné koncerty žiakov pobavili, veľa sa naučili a aktívne boli zapájaní do diania na koncertoch. Učia sa poznávať hudobné nástroje, hudobných skladateľov, druhy hudby, vnímať a cítiť hudbu. Vždy po koncerte sa pani učiteľky venujú žiakom v tomto smere a rozvíjajú hudobnú myšlienku.

      10. mája 2019 bude posledný koncert zo šnúry koncertov pre žiakov na tému Šeherezáda – symfonická suita.

      Učitelia  ZŠ s MŠ

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Skrátené vyučovanie 

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 05. 04. 2019 v piatok bude skrátené vyučovanie :

      I. stupeň ZŠ  končí po 4. vyučovacej hodine

                                           II. stupeň ZŠ  končí po 5. vyučovacej hodine

       

                                                                                    Mgr. Rastislav Kunst

                                                                                    riaditeľ ZŠ s MŠ

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia

      oznamujeme Vám, že dňa  05. 04. 2019  (piatok) bude prevádzka ŠKD od 14.00 hod., v budove školskej jedálne. Deti si môžete vyzdvihnúť v bežnom čase od 15.00 – 17.00 hod.

      Mgr. Rastislav Kunst

                                             riaditeľ ZŠ s MŠ

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie