• Školský ples
     • Školský ples

     • ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce vás pozýva na 1. ŠKOLSKÝ PLES 9.2.2019 o 19:00 hod., v kultúrnej sále Miestneho úradu Vývojová 8 Bratislava - Rusovce.

      Vstupné : 39 EUR

      V cene vstupného je prípitok, hlavné jedlo, polnočné jedlo a káva. Večerom vás bude sprevádzať DJ, kapela a latino tanečníci.

      Lístky na ples sa dajú zakúpiť na sekretariáte Základnej školy v dňoch pondelok - piatok v čase 08.00 - 16.00 hod., dňa 20. 12. 2018 a po vianočných prázdninách od 08. 01. 2019, prípadne rezervovať e-mailom : tajomnicka@zsrusovce.sk 

       

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Riaditeľské voľno, Vianočné prázdniny

                                                       
      - v piatok 21. 12. 2018 v súlade s § 150 ods.5 zákona č. 245/2008  poskytujem žiakom

      1. –9. ročníka Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      Vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ sú v termíne 27. 12. 2018 - 07. 01. 2019.

      Nástup žiakov ZŠ do školy po vianočných prázdninách je v utorok 08.01.2019.

      - v piatok 21. 12. 2018 bude Materská škola zatvorená z prevádzkových dôvodov.

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 06. 01.2019 bude prerušená prevádzka Materskej školy. Prevádzka MŠ v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07.01.2019.

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 07. 01. 2019   vrátane bude prerušená prevádzka Školského klubu detí, Školskej jedálne s kuchyňou pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

      Prevádzka ŠJaK v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07. 01. 2019 len pre Materskú školu.
      Prevádzka ŠKD v bežnom režime bude obnovená po vianočných prázdninách v utorok  08. 01. 2019.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

    • TESTOVANIE 5 2018
     • TESTOVANIE 5 2018

     • TERMÍN TESTOVANIA - 21. november 2018 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ  žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami TESTOVANÉ PREDMETY - matematika + slovenský jazyk a literatúra TESTOVANÉ UČIVO  - obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

      ČAS RIEŠENIA TESTOV:

      • 60 minút – matematika – 30 úloh,  z toho  20 úloh s  
      • krátkou číselnou odpoveďou  a 10 úloh s výberom  
      • odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je  
      • vždy iba jedna správna
      • 60 minút – vyučovací jazyk – 30 úloh z toho  10 úloh s  
      • krátkou odpoveďou a 20 úloh s výberom odpovede z  
      • možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna

      povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk nepovolené: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika  výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

      Výsledky: elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2018                výsledkové listy žiakov a škôl - január 2019

      - žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) sa do testovania zapájajú- žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú- žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

      Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

    • OZNAM
     • OZNAM

     • HALLOWEEN v ŠKOLE

      V piatok 26.10.2018 organizuje náš Žiacky parlament "HALLOWEEN v ŠKOLE".

      Všetci žiaci sú vítaní v kostýmoch a maskách.

      História tohto sviatku, ako aj vyrezávaná tekvica či koledovanie má korene v Európe u Keltov a Slovanov, ktorí takto oslavovali koniec leta a príchod zimy. Vyrábali si svetlonosov. Svetlonosom nazývali naši rodičia i starí rodičia vyrezanú tekvicu s vloženou sviečkou. Dnes

      tento sviatok poznáme v podobe ozdobených domov, vyrezávaných tekvíc a v maskách oblečených detí, tie chodia od domu k domu a dostávajú za koledy sladkosti.

      Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých.

       

    • Dary a plody jesene
     • Dary a plody jesene

     • Do galérie Dary a plody jesene boli pridané fotografie.

      Pani jeseň núka svoje bohaté plody z polí, lesov i sadov. Lahodí tým nielen našim chuťovým pohárikom, ale podporuje u ľudí kreativitu a umelecké cítenie. Školský klub detí už dobrých pár rokov pravidelne v mesiaci októbri usporadúva výstavu Plody a dary jesene. Tento školský rok sa konala v týždni od 8.10. do 11.10.2018. Šikovné ruky detí, pod vedením pani vychovávateliek, ale aj mamičiek, tatkov či starkých, vytvorili z jesenných plodov rôzne postavičky, zvieratká, strašidielka a iné, priam umelecké dielka. Ďakujeme rodičom a starým rodičom, ktorí nám prispeli vypestovanou zeleninou a ovocím zo svojich záhrad.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Oprava povrchu komunikácie - výluka premávky MHD
     • Oprava povrchu komunikácie - výluka premávky MHD

     • Školský spoj 18

      Od 23. októbra 2018 (utorok) od začiatku dennej premávky do 12. novembra 2018 (pondelok) do začiatku dennej premávky bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Ovocná v úseku od železničného priecestia v Rusovciach po zastávku MHD „Sady“.

      V danom úseku bude vylúčená premávka MHD. Linky 90, 91 a 191 a školský spoj 18 nebudú premávať cez Jarovce. Medzi Jarovcami a zastávkou „Jasovská“ bude premávať linka náhradnej autobusovej dopravy X91 (nástupište a výstupište bude mať

      na zastávke liniek 91, 191 v smere do mesta).

                                 

      Žiaci z Čunova a Rusoviec dochádzajúci do ZŠ Jarovce môžu využiť prestup od liniek 90, 91 na linku X91 bez prechádzania cez cestu na zastávke „Jasovská“. Spoj linky X91 s odchodom o 7:40 h z tejto zastávky umožní žiakom v Jarovciach výstup na Mandľovej ul.

       

      Žiaci z Jaroviec dochádzajúci do škôl v Petržalke majú možnosť prestupu od linky X91 na školský spoj 12 na zastávke „Jasovská“ (školský spoj 12 má odchod zo zastávky „Jasovská“ o 7:37 h).

      Ing. Anna Solničková
      Odbor dopravného inžinierstva

      Tel.: +421 (0)2 5950 1138
      E-mail: solnickova.anna@dpb.sk

               Dopravný podnik Bratislava, a.s.
               Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
               Tel.:  +421 2 5950 1111
               Web: www.dpb.sk

    • CHKO Kopáč
     • CHKO Kopáč

     • Do galérie CHKO Kopáč prírodovedno-vlastivedná exkurzia boli pridané fotografie.

      Prírodovedno-vlastivedná exkurzia.

                      Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli pokračovať v poznávaní chránených území v okolí Bratislavy. V stredu 17. 10. 2018 sme so žiakmi 8.A a 8.B absolvovali túru chráneným územím, na hranici ktorého sa stretá príroda a technika v podobe vyrastajúceho mosta diaľnice D4 .Naším cieľom sa stala prírodná rezervácia Ostrov Kopáč. Chránené sú tu najmä lesostepné porasty, ktoré pripomínajú africkú savanu. Len niektorí Bratislavčania, najmä tí, ktorí bývajú v oblasti Podunajských Biskupíc vedia, že Bratislava skrýva za nevábnymi fabrickými komínmi krajinu podobnú africkej savane. Treba len prejsť niekoľko kilometrov po vlastných a otvorí sa pred Vami chránené územie ostrova Kopáč, ohraničeného Biskupickým ramenom a Dunajom.

      Naša trasa sa začala vo Vlčom hrdle. Prešli sme okolo odstaveného vodného zdroja, ktorý uzavreli v roku 1971 pre úniky škodlivých látok do podzemných vôd z rafinérie Slovnaft. Následne sme prešli pri mestskej spaľovni odpadu a cestou sme sa museli vyhýbať nákladným autám, ktoré sa podieľajú na výstavbe diaľničného obchvatu Bratislavy.

      Po približne 5 km sme sa dostali k odstavenému Biskupickému ramenu, ktoré kedysi bolo súčasťou hlavného toku Dunaja a vytvorilo ostrov Kopáč.

      Konečne prišla na rad prestávka na desiatu. Dlho sme neoddychovali, lebo sme mali pred sebou ešte dosť kilometrov a africkú, teda bratislavskú, savanu. Prírodná rezervácia je skutočne pekná a najmä teraz na jeseň, keď sú všetky stromy nádherne sfarbené. Dojem kazili len chýbajúce a poničené informačné tabule. Postupne sme dorazili k druhému koncu biskupického ramena a na cyklistický chodník vedúci po hrádzi Dunaja. Presne v tomto mieste bude prechádzať diaľnica a vyústi tu nový most cez Dunaj, ktorého výstavbu často vidíme práve z druhej strany, pri ceste z Rusoviec do Petržalky. Pre nový obchvat sa muselo v týchto miestach vyrúbať veľa stromov a krajina sa tu úplne zmení. Verme, že obchvat Bratislave pomôže a príroda sa s novým zásahom človeka nejako vysporiada.

      Následne nás čakala dlhá cesta späť po cyklotrase až do lodenice a na autobus. Celkovo sme prešli viac ako 12,5 km a niektorí sme boli už aj dosť unavení. Napriek tomu sa tešíme na jarnú exkurziu v okolí nášho hlavného mesta.

       

    • ŠKOLA ide na SLOVAN
     • ŠKOLA ide na SLOVAN

     • Do galérie ŠKOLA ide na SLOVAN boli pridané fotografie.

      Škola ide na Slovan

      Naša škola ako mnoho ďalších škôl na Slovensku  sa zapojila do  komunitného projektu "Škola ide na Slovan" v aktuálnej sezóne 2018/19 : kde témou je "Jubilejných 40 rokov od zisku federálneho titulu majstrov Československa pre Slovan Bratislava". Vopred sme museli splniť zadanú úlohu a získať možnosť zažiť naživo atmosféru domácich zápasov HC SLOVAN v KHL. A toto sa nám podarilo a naša škola bola úspešná. Naši vybraní žiaci sa dostali na zápas KHL, ktorý sa uskutočnil v utorok 16.10.2018.

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľské voľno, jesenné prázdniny

      Vážení rodičia, oznamujem Vám, že dňa 29.10.2018 udeľujem v zmysle § 150 ods. 5 zák.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : žiakom 1. - 9. ročníka Základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň bude prerušená prevádzka ŠKD pri ZŠ s MŠ. Prevádzka ŠKD v bežnom režime bude obnovená 05.11.2018 v pondelok po jesenných prázdninách ( 31.10.2018 - 2.11.2018 ) Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Prerušenie prevádzky MŠ

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 02.11.2018 v piatok bude prerušená prevádzka Materskej školy Kovácsova 102 Bratislava - Rusovce z prevádzkových dôvodov.

     • Vedecký veľtrh 2018

     • Do galérie Vedecký veľtrh 2018 boli pridané fotografie.

      VEDECKÝ VEĽTRH 2018

      Dňa 14. septembra sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili Vedeckého veľtrhu 2018 v NC Eurovea, kde si hravou formou priblížili vedu, zaujali ich interaktívne experimenty, inšpirovali ich práce študentov stredných a vysokých škôl s ktorými získali ocenenia doma i v zahraničí, pozornosť upútala možnosť otestovať sa pre voľbu budúceho povolania.

     • Európska noc výskumníkov

     • Do galérie Európska noc výskumníkov boli pridané fotografie.

      Európska noc výskumníkov 2018

      V Starej tržnici na Námestí SNP našli návštevníci, medzi ktorými boli aj naši žiaci vedecké stánky a prezentácie na hlavnom pódiu. Pri stánkoch videli chémiu hrou, prezentáciu od športu k zdraviu, laserovú harfu, krátko sa stretli s kultúrou Mayov, vyskúšali si fyzikálne experimenty, videli červy likvidujúce polystyrén a mnohé iné zaujímavosti.

      Zúčastňujeme sa každý rok a už sa tešíme na ďalšiu Noc výskumníkov.

     • Minihádzaná

     • Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

      Dňa 10.10.2018 naši žiaci obsadili 1. miesto na turnaji v Minihádzanej, ktory sa konal v rámci projektu  Športom  za duševne zdravie . 

     • Školský atletický míting

     • Do galérie Školský atletický míting boli pridané fotografie.

      Naši žiaci sa zúčastnili  na pretekoch v atletike - Školský atletický míting, kde obsadili 

      1 miesto starších žiačok v skoku do diaľky - Simona Konařiková

      2 miesto 60 m Marco Krčmár 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie