• Prezentácia stredných škôl - SPŠE K.Adlera Bratislava
     • Prezentácia stredných škôl - SPŠE K.Adlera Bratislava

     • Apríl je dôležitý mesiac pre žiakov deviateho ročníka, ktorí sa rozhodujú pre SŠ, na ktorú si podajú prihlášky na štúdium. 

      Ukážka študentských prác a prezentácia odborov, krúžkov a úspechov v súťažiach v podaní študentov zo SPŠ elektrotechnickej na ul. K. Adlera niektorým z nerozhodnutých žiakov pomohla definitívne sa rozhodnúť vo výbere SŠ.  Žiakom ôsmych ročníkov ukázala jednu z možností pre voľbu v budúcnosti.

       

    • Školský pohár Slovenskej sporiteľne
     • Školský pohár Slovenskej sporiteľne

     • Do galérie Školský pohár Slovenskej sporiteľne boli pridané fotografie.

      Dňa 15.4.2019 bojovali naši žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ v okresnom kole Školského poháraSlovenskej sporiteľne, kde obsadili solídne 3. miesto. V skupine sme zdolali ZŠ Dudova a utrpeli porážku so ZŠ Gessayova. Následne sme v semifinále dostali debakel od neskoršieho víťaza ZŠ Tupolevova. V súboji o 3. miesto zase proti ZŠ Gessayova sa rozhodovalo až v 11- tkovom rozstrele, kde sme strhli víťazstvo na našu stranu ! 

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Veľkonočné prázdniny 18.04.2019 - 23.04.2019

      Vážení rodičia

      oznamujeme Vám, že počas Veľkonočných prázdnin v dňoch 18.04.-23.04.2019 nebude v prevádzke Školský klub detí. Materská škola, Školská jedáleň s kuchyňou nebudú v prevádzke 18.04.2019 - štvrtok.

      Začiatok prevádzky ŠKD v bežnom režime je v stredu 24.04.2019. Začiatok prevádzky MŠ, ŠJK je v utorok 23.04.2019. V utorok 23.04.2019 poskytuje ŠJK stravovanie iba pre MŠ.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

    • Trojhraničie
     • Trojhraničie

     • Do galérie Trojhraničie boli pridané fotografie.

      Jarná prírodovedno-vlastivedná vychádzka

      3. apríla 2019 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili jarnej prírodovedno-vlastivednej vychádzky po chránených územiach v okolí Bratislavy. Tentokrát sme navštívili Sysľovské polia, chránené vtáčie územie.

      Prešli sme 17 km a dostali sme sa až na trojhraničný bod, kde sa stretávajú štátne hranice Slovenska Maďarska a Rakúska. Na tomto mieste sa nachádza galéria v prírode s rôznymi sochárskymi dielami.

      Videli sme najmä veľa srnčej zvery, zajace a aj dravé vtáky. Nad hlavami nám takmer stále „spieval“ škovránok. Najpozornejší mali možnosť vidieť kŕdeľ vzácneho DROPA FÚZATÉHO, najťažšieho  lietajúceho vtáka na Slovensku. Aby ste sa o ňom dozvedeli viac, prečítajte si článok na stránke Štátnej ochrany prírody SR, http://www.sopsr.sk/files/drop_fuzaty_ohrozeny_kral%20stepi_nahlad.pdf.

    • Muzikantská veselohra
     • Muzikantská veselohra

     • Do galérie Muzikantská veselohra boli pridané fotografie.

      Muzikantská veselohra v SĽUKU

       

      V pondelok 18.03.2019 sa žiaci z prvých ročníkov zúčastnili  interaktívneho predstavenia Zvuky nie sú muky. Formou hry a vtipu sa zoznámili s rôznymi ľudovými hudobnými nástrojmi a hudobnými hračkami.

      Spolu s muzikantmi si zaspievali známe ľudové piesne, vyskúšali svoju rytmickú zdatnosť a priamo na javisku si zahrali malú divadelnú etudu. Zistili, že svet hudby je pestrý a spoznávať ho je zábava!

    • Hudobná akadémia
     • Hudobná akadémia

     • Do galérie Hudobná akadémia boli pridané fotografie.

      Hudobná akadémia

                  Dňa 8. marca 2019 sa žiaci našej školy opäť stretli so žiakmi z bratislavských škôl na koncerte Hudobnej akadémie v Redute. 

      Dopoludnie nám spestrilo netradičné spojenie vážnej hudby a tradičných ľudových piesní z Terchovej  v podaní Slovenského komorného orchestra a Nebeskej muziky z Terchovej.

      Žiacke publikum udržal v pozornosti po celú dobu koncertu ostrieľaný moderátor Martin Vanek.

      Nielen žiaci druhého stupňa mali skvelý kultúrny zážitok, ale aj žiaci 3. B a 4.B sa zúčastnili vo Filharmónií už po tretíkrát na koncerte. Mozart, Karneval, Klasická hudba a folklór – tieto tematické hudobné koncerty žiakov pobavili, veľa sa naučili a aktívne boli zapájaní do diania na koncertoch. Učia sa poznávať hudobné nástroje, hudobných skladateľov, druhy hudby, vnímať a cítiť hudbu. Vždy po koncerte sa pani učiteľky venujú žiakom v tomto smere a rozvíjajú hudobnú myšlienku.

      10. mája 2019 bude posledný koncert zo šnúry koncertov pre žiakov na tému Šeherezáda – symfonická suita.

      Učitelia  ZŠ s MŠ

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Skrátené vyučovanie 

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 05. 04. 2019 v piatok bude skrátené vyučovanie :

      I. stupeň ZŠ  končí po 4. vyučovacej hodine

                                           II. stupeň ZŠ  končí po 5. vyučovacej hodine

       

                                                                                    Mgr. Rastislav Kunst

                                                                                    riaditeľ ZŠ s MŠ

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia

      oznamujeme Vám, že dňa  05. 04. 2019  (piatok) bude prevádzka ŠKD od 14.00 hod., v budove školskej jedálne. Deti si môžete vyzdvihnúť v bežnom čase od 15.00 – 17.00 hod.

      Mgr. Rastislav Kunst

                                             riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Projektové vyučovanie
     • Projektové vyučovanie

     • Do galérie Projektové vyučovanie boli pridané fotografie.

      Rodičia opäť na vyučovaní v škole na I. stupni

       

      Pred tromi rokmi sme do našej škole po prvýkrát pozvali na vyučovanie rodičov v rámci projektového vyučovania, ktoré prebieha tri až štyrikrát do roka. Autorka PaedDr. Beáta Valkovičová vychádzala z nórskeho spôsobu vyučovania. Projektové vyučovanie spracovala a vytvorila na základe podmienok nášho slovenského školstva. V prvom a druhom ročníku  sú úlohy spracované na témy rozprávok. V treťom ročníku vyučovanie prebieha na tému Plavba pirátov, ku ktorej sú prispôsobené všetky úlohy a motivačné príbehy.

      Žiaci pracujú s rodičmi v centrách. V prvom ročníku v jazykovom, matematickom, prírodovednom a výtvarnom centre, v druhom ročníku v jazykovom, anglickom, prírodovednom a matematickom centre, v treťom ročníku v jazykovom, prírodovedno-vlastivednom, matematickom a anglickom centre.  Žiaci si opakujú nielen základné učivo, ale riešia úlohy aj z rozširujúceho učiva, úlohy na logické myslenie, priestorovú predstavivosť, učia sa vzájomne v centrách medzi sebou komunikovať a spolupracovať. Náročnosť úloh z roka na rok stúpa. Tretiaci počas projektového vyučovania pri rôznych úlohách už samostatne využívajú počítač, mapy, slovníky, iné materiály a pomôcky.

      Žiaci sa vždy veľmi tešia na projektové vyučovanie a sú radi, že sú s nimi v škole na vyučovaní účastní rodičia, ktorí s nimi absolvujú celý jeden deň aj s prestávkami na školskom dvore. Deťom sa veľmi páči, keď sú s nimi v škole hlavne oteckovia, pretože v školstve sa nachádza málo mužov. Je to pre nich veľakrát spestrenie a niečo iné ako len pani učiteľka s ktorou sú takmer každý a celý deň. Na strane druhej rodičia majú možnosť vidieť svoje dieťa ako pracuje na vyučovaní ako sa správa, čo všetko ovláda a aké má poznatky z jednotlivých predmetov.

                  Už sa pripravujeme na posledné projektové vyučovanie v tomto školskom roku, ktoré bude realizované v mesiaci máj. Týmto pozývame opäť rodičov medzi nás.

       

       

                                                                                                    Rastislav KUNST

                                                                                                    riaditeľ ZŠ s MŠ

       

    • Noc v knižnici
     • Noc v knižnici

     • Do galérie Noc v knižnici boli pridané fotografie.

      Noc v knižnici – Knihomoľ Harryho Pottera

       

      Už tretí rok organizuje pani učiteľka Mgr. Pravdová a pani učiteľka PaedDr. Valkovičová  - Noc v knižnici pre žiakov našej školy. Žiaci boli plní očakávania na akú tému Noc v knižnici bude tento rok prebiehať. Po minulé roky boli témy na rozprávky Hansa Christiana Andersena a na rozprávky ku Dňu Zeme. Tento rok sa 22. marca 2019 naša škola zmenila na Rockfordskú univerzitu  Harryho Pottera. Žiaci mali nesmiernu radosť, niektorí radosť prejavili výskotom a potleskom.

      O 17.00 hodine sa pred školou začali schádzať malí čarodejníci v čarodejníckych plášťoch s čarovnými  paličkami. Vo vestibule školy ich privítal riaditeľ Rockfordu Albus Dumbledore, ktorého zastúpil náš pán riaditeľ Mgr. Kunst. Zástupcovia tried pod čarodejným klobúkom boli zaradení do jednotlivých fakúlt: Bystrohlav, Bifľomor, Chrabromil, Slizolin. Pani učiteľky v jednotlivých upravených triedach čakali malých čarodejníkov, ktorí plnili rôzne úlohy, aby si zaslúžili sovy a medaily plné razítok. Aktivity hop – šup prášok, vrešťadlo, Rockfordský hrad, umrnčaná Mirta, mudrci, animals, rockfordský bál, leviosa, metlobal a výroba vlajok pre každú fakultu veľmi žiakov bavili. Všetky tieto aktivity realizovali pani učiteľky: Mgr. Suchá, Mgr. Koniarová, Mgr. Štofková, Mgr. Iglarčíková, Mgr. Seman, Mgr. Pravdová, Mgr. Aľušíková, Mgr. Poprocká, PaedDr. Valkovičová, Mgr. Vargová, Mgr. Kecskes, Mgr. Hlubocký. Pomáhali žiaci z druhého stupňa a pani vychovávateľky Ďurďovičová, Jurčová, Avuková, Šemšejová, Vranská, Királyová.

      O 18:30 sa všetci účastníci posilnili malou večerou a o 21:00 hodine začalo prebiehať vyhodnotenie, na ktoré prispeli tortou, mafinmi, jabĺčkami, džúsikmi rodičia a aj sponzor organizácia Tesco. Za čo veľmi pekne ďakujeme.  Všetci žiaci Fakúlt boli odmenení sovami a drobnými sladkosťami a následne sa všetci odobrali sledovať film o Harry Potterovi. Okolo 22.00 hodine začali prichádzať prví rodičia, aby si svojich malých čarodejníkov odviedli domov a uložili ich k sladkému spánku.

       

      Wingardium leviosa luck!

       

                                                                                 vedenie ZŠ s MŠ

    • McDonald Cup
     • McDonald Cup

     • Do galérie McDonald Cup boli pridané fotografie.

      Dňa 22.3 .2019  sa naši žiaci (Michaliak, Korán, Ret, Máťaš, Belovič, Polák, Fulop, Kováč)  a žiačky (Žáčková, Kleinová) 3. a 4. ročníka zúčastnili obvodného kola McDonald Cup-u (futbal) . Odohrali sme 3 zápasy z toho sme 2 -  proti Jarovciam a ZŠ  Budatínskej remizovali a jeden proti ZŠ Černyševského prehrali. Nakoniec nám 2 body nestačili na postup, napriek tomu sme získali cenné skúsenosti .

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

      Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnili 4 žiaci. Za prózu nás reprezentoval Marek Urban z 8.A a Gréta Kleinová zo 4.B, v poézii Marco Krčmár z 9.A a Adela Hlasná zo 6.A. Marco Krčmár získal 1.miesto a bude našu školu ďalej reprezentovať v krajskom kole. Adelka Hlasná získala čestné uznanie (4.miesto).

       

       

    • Detská atletika
     • Detská atletika

     • Do galérie Detská atletika boli pridané fotografie.

      Dňa 20.2 2019 sme sa na Tupolevovej škole zúčastnili na súťaži Detská atletika, žiaci si zmerali sily v rôznych atletických disciplínach. Dňa 20.2.2019 sme sa na Tupolevovej škole zúčastnili na súťaži Detská atletika, žiaci si zmerali sily v rôznych  atletických disciplínach. Dňa 20.2.2019 sme sa na Tupolevovej škole zúčastnili na súťaži Detská atletika, žiaci si zmerali sily v rôznych atletických disciplínach.

     • Korčuľovanie

     • Do galérie Korčuľovanie boli pridané fotografie.

      Kurz korčuľovania pre žiakov školy

                  Najkratší mesiac roka február, bol na našej škole ozaj pestrý. Ďalším rokom sme s deťmi absolvovali  kurz korčuľovania. Konal sa na štadióne HC Petržalka v Ovsišti, v týždni od 4.2. do 15.2.2019. Kurzu sa zúčastnilo 91 detí prvého stupňa z tried 1.-  4. ročníka našej školy. Na kurze ich sprevádzali ich pani vychovávateľky ŠKD a pani Mgr. Vargová, triedna učiteľka II.B. Deti boli zaradené do viacerých skupín podľa svojich schopností k skvelým inštruktorom od úplných začiatočníkov až po suverénnych borcov ľadovej plochy. Všetky deti na korčuliarskom kurze obstáli na výbornú, o čom svedčia aj medaily, ktoré po ukončení každý z nich získal. Už teraz sa naši žiaci tešia na budúci rok, kedy si zopakujú ďalší kurz korčuľovania, kde sa budú môcť zdokonaliť vo svojich zručnostiach pod odborným vedením inštruktorov a trénerov ľadového hokeja a korčuľovania.

     • Karneval v ŠKD

     • Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

      Fašiangy sú tradične obdobím karnevalov a plesov. Na karneval si deti masky a kostýmy  svedomito pripravovali a tešili sa na 18.02.2019, kedy sa karneval konal v telocvični ZŠ.

                  Rozprávkové bytosti, zvieratká a ďalšie krásne masky privítal o 14,00 hod. Šašo Ľuboš, ktorý rozprúdil zábavu s ďalším bohatým programom. Deti si so Šašom Ľubošom  zatancovali a samozrejme nechýbali aj rôzne zábavné súťaže. K fašiangom patria aj tradičné fašiangové šišky, ktoré s teplým čajíkom deťom ponúkli naše pani vychovávateľky a zabezpečila ich škola.

      Detičky odchádzali z karnevalu spokojné s úsmevom na tvári J.

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • 13. marca 2019
      bude prebiehať na našej škole tematické vyučovanie v triedach. Je možné nahliadnuť do kmeňových tried, prejsť si priestory školy, telocvičňu, školskú jedáleň a odborné učebne v rámci vyučovania.
      Príďte medzi nás, dvere školy sú pre rodičov, žiakov iných škôl,
      budúcich prváčikov a našich priaznivcov v tento deň otvorené v čase od 8.00h do 11.35h.
      TEŠÍME SA NA VÁS! 

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Jarné prázdniny 

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 25. 02. 2019 - 01. 03. 2019 v čase jarných prázdnin nebude Základná škola a ŠKD pri ZŠ v Bratislave - Rusovciach v prevádzke. Začiatok prevádzky po prázdninách v bežnom režime je od 04. 03. 2019 v pondelok. Materská škola je v prevádzke aj počas jarných prázdnin. Školská jedáleň s kuchyňou je v prevádzke počas jarných prázdnin iba pre stravníkov MŠ. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie