• Metodickom seminári pre učiteľov ANJ

    • Dňa 19.5. 2022 som sa zúčastnila na Metodickom seminári pre učiteľov anglického jazyka, organizovanom vydavateľstvom Oxford University Press. Seminár bol rozdelený na dve časti. Pre prvý stupeň: Ciele a princípy pri osvojovaní si cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní. Prednášajúca, Prof. Zuzana Straková PhD., informovala učiteľov ANJ o transformácii kurikulárnych dokumentov, ktorá sa v súčasnosti realizuje, upriamila pozornosť na prehodnotenie cieľov pre jednotlivé cykly vzdelávania.

     Pre druhý stupeň: Čítanie, písanie a rozvoj kritického myslenia v cudzom jazyku.

     Prezentácia p. profesorky ponúkla učiteľom ukážky postupov, ktoré je možné využiť, ak chceme podporiť rozvoj kritického myslenia žiakov a zároveň rozvoj čítania a písania.      

     So získanými poznatkami sa podelím s kolegami, učiteľmi CJ na PK CJ.  

     Lýdia Koniarová

    • Florbal - chlapci

    • Dňa 17. 5. 2022 žiaci druhého stupňa po dvoch výhrach v skupine, prehre v semifinále a dramatickej výhre v súboji o 3. miesto (nájazdy), úspešne reprezentovali školu na MO vo florbale.

    • Vybíjaná

    • Dňa 13. 5. 2022 sa dievčatá zo 6. ročníka zúčastnili na turnaji vo vybíjanej. Po dvoch prehrách sa im však nepodarilo postúpiť do vyraďovacej fázy turnaja.

    • Vlastivedná vychádzka

    • Žiaci 4.A triedy našej školy sa v stredu 18. mája formou vlastivednej vychádzky v centre mesta oboznámili s históriou niektorých historických budov v centre Bratislavy. 

     Navštívili Dóm sv. Martina, v ktorom obdivovali sakrálne umenie, boli im priblížené názvy častí chrámu, atribúty sv. Martina, jeho život a gotický sloh. Vnímali krásu vitráže a stavbu organu. Pripomenuli si Rakúsko – Uhorsku a korunováciu Márie Terézie.

     Cestou k budove Slovenského národného divadla sa zastavili pri sochách našich významných osobností – Jána Hollého, Antona Bernoláka a Pavla Országa Hviezdoslava, univerzitnej knižnici, teologickej fakulte a vysokej škole výtvarných umení. Obdivovali nádvorie starej radnice a na Primaciálnom námestí sa zastavili pred sídlom primátora mesta. 

     Vychádzku ukončili pred Grasalkovičovým palácom, súčasnom sídle prezidentov Slovenskej republiky.

   • Testovanie T9
    • Testovanie T9

    • Výsledky školy:

     SJL    65,3% (celoslovenský priemer 59,1%)

     MAT   65,4% (celoslovenský priemer 53,2%)

     SJL    + 6,2%

     MAT   + 12,2%

     Gratulujeme žiakom 9. ročníka a všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na tomto výsledku.

    • Divadielko Dúha

    • Bábkové divadlo Dúha

     Dňa 11.5.2022 navštívila v popoludňajších hodinách našu školu p. Andrea Votrubcová z Bábkového divadla Dúha, ktorá nás prišla potešiť, rozveseliť a poučiť svojím divadielkom. Zúčastnili sa ho deti z 1.- 4.oddelenia školského klubu. V predstavení Myšky sa hrajú mohli deti cez interaktívny príbeh, v ktorom starý myšiak Filomén zvoláva celosvetový myšací kongres spoznať rôzne krajiny a kultúry, ale aj zamyslieť sa nad dochvíľnosťou, plnením si svojich povinností či silou priateľstva. V divadielku odzneli veselé pesničky a deti mohli obdivovať krásne, ručne vyrobené bábky. Poučný a zaujímavý príbeh odmenili deti potleskom a poďakovaním.

                                                                                        Vychovávateľky ŠKD

    • Slávik Slovenska - okresné kolo

    • Úspech našich žiakov na speváckej súťaži Slávik Slovenska!

     Po dvojročnej prestávke sa dňa 12. mája uskutočnilo okresné kolo jubilejného 30. ročníka Slávik Slovenska.

     Súťaže sa zúčastnili všetci víťazi školského kola Šimon Puhovich v I. kategórii,  Vivien Pillanková v II. kategórii a Gréta Kleinová v III. kategórii.

     S radosťou oznamujeme, že Vivien Pillanková zo IV. A triedy sa stala víťazkou v II. kategórii a postupuje do krajského kola. Šimonko Puhovich z II. B triedy obsadil 2. miesto a stal sa náhradníkom v I. kategórii a Grétka Kleinová zo VII. B triedy dostala veľkú pochvalu a čestné uznanie.

     Na záver súťaže sa rozprúdila spevácka horúčka a všetky talentované deti si spoločne zaspievali pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj.

     Srdečne ďakujeme pedagógom, korepetítorom a rodičom za hudobný sprievod.

     Budeme dlho s láskou spomínať a Vivien držíme palce !

      

     Mgr. Melinda Dvorská

    • Návšteva Múzea dopravy

    • Dňa 10. 5. 2022 žiaci 5. ročníka absolvovali exkurziu do Múzea dopravy v Bratislave s exponátmi rôznych dopravných prostriedkov.

     Videli exponáty prezentujúce vývoj železničnej techniky na Slovensku a niekoľko lokomotív v koľajisku múzea. Mini výstavu venovanú tragickému letu lietadla, ktoré sa zrútilo v roku 1976 do jazera Zlaté piesky. Mnohé exponáty cestnej dopravy – historické bicykle „kostitrasy“, motocykle, autá z polovice 20. storočia, ale aj autá vyrábané v Bratislavských automobilových závodoch, neskôr v bratislavskej automobilke VW.

     Po návšteve múzea sa žiaci oboznamovali s históriou mesta mimo hlavných turistických trás.

    • Turnaj v hádzanej

    • Dňa 10. 5. 2022 žiaci 3. a 4. ročníka úspešne reprezentovali našu školu na turnaji v Hádzanej, kde tím 4. ročníka obsadil 3. miesto a tím 3. ročníka 5. miesto.

     V konkurencii detí ktoré sa aktívne venujú hádzanej sa naši žiaci nestratili a ukázali bojovnosť a odhodlanie. Na turnaji sa zúčastnili 35 tímov z celého Bratislavského kraja a bol to naozaj zážitok hrať v novej hale v Dome športu.

    • NOVÉ ZBERNÉ NÁDOBY

    • NOVÉ ZBERNÉ NÁDOBY NA DROBNÝ ELEKTROODPAD U NÁS NA ŠKOLE A  AJ NA MIESTNOM ÚRADE

     Vítame každý spôsob, ktorý vedie k triedeniu a recyklácii odpadu. Odpad tak neskončí na skládke a my mu dáme príležitosť na ďalšie využitie. Preto sme uvítali ponuku spoločnosti SEWA na zber drobného elektroodpadu (elektrospotrebiče, IT technika, spotrebná elektronika, elektrické nástroje a zdravotnícke zariadenia a prístroje – všetko menších rozmerov) a použitých batérií a akumulátorov, ktoré môžete od tohto týždňa priniesť aj na miestny úrad a do základnej školy.

     Nádoby na drobný elektroodpad a použité batérie sú umiestnené na prízemí miestneho úradu a vo vestibule základnej školy. Ak prídete na úrad niečo vybaviť, jednoducho si pribaľte do tašky nefunkčnú klávesnicu, či mixér alebo použité baterky alebo ich pribaľte svojmu dieťaťu, keď pôjde do školy a vhoďte ich do zbernej nádoby.

     Deťom v škole budú rozdané papierové krabičky, do ktorých môžete odkladať použité batérie – nebudú sa vám už povaľovať kde-kade a pohodlne ich odnesiete na miesto zberu, keď ich budete mať viac.

      Elektroodpad môžete tiež vhodiť do nádob, ktoré sú umiestnené pri zbernom dvore a pri zdravotnom stredisku, použité knihy a hračky zas do nádoby pri výjazde z parkoviska pri Kraji.

    • Návšteva kostola sv. Márie Magdalény v Rusovciach

    • Dňa 5.5.2022 žiaci 5. ročníka, ktorí chodia na náboženstvo, navštívili farský kostol v Rusovciach.

     Žiaci mali možnosť prezrieť si priestory kostola, pracovali v skupinách a naučili sa pomenovať predmety v chráme.

    • Atletický míting

    • Dňa 3. 5. 2022 sa žiaci a žiačky 7. a 8. ročníka zúčastnili na atletickom mítingu - atletický 4boj na ZŠ Tupolevova.

     Medzi chlapcami sme mali najlepšie umiestnenie na 7. mieste (Tomáš Polák) a medzi dievčatami na 13. mieste (Gréta Kleinova) v celkovom poradí.

    • Počítame s tvojím hlasom !

    • Milí rodičia, milí žiaci !

     Naša škola sa zapojila do súťaže o výpočtovú techniku pre školy v rámci projektu „Slovenskô ako maľované“,  ktorá prebieha od 2. mája do 30. júna 2022 a my Vám posielame pár tipov, ako v nej uspieť.

     Aby boli podmienky čo najviac fér, všetky zúčastnené školy sú zoradené do 8 kategórií podľa veľkosti. Súťažia tak medzi sebou školy s približne s rovnakým počtom žiakov.

     1. Hlasy pre školu môžu získať  Vaši priaznivci za nákup potravín v Lidli. Za každých 20 € nákupu získa zákazník zadarmo balíček s nálepkami „Slovenskô ako maľované“ aj s hlasovacou kartičkou. Balíčky si môže aj kúpiť za 0,49 €.

     2. Po navštívení stránky http://malovaneslovensko.sk hlasujúci vyberie školu a naskenovaním QR kódu alebo jednoduchým prepísaním číselného kódu jej pošle svoj hlas.

     Čím viac hlasov naša škola získa, tým vyššiu šancu máme vyhrať modernú techniku.

     Veľa šťastia praje pani učiteľka M. Šuchterová a riaditeľ školy R. Kunst.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie