• Lyžiarsky výcvikový kurz Tatranská Lomnica

    •    V dňoch 13.2-18.2.2022 sme úspešne absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz so žiakmi vyšších ročníkov druhého stupňa (7. až 9. ročník) v stredisku Tatranská Lomnica. 

        Ubytovaní sme boli spolu so 39 deťmi našej školy v penzióne Teniscentrum. Počasie nám prialo, až na jeden deň, kedy bol silný vietor a celé stredisko bolo mimo prevádzky. V tento deň mali žiaci zabezpečený náhradný program: doobeda pohybové a loptové hry v prenajatej športovej hale a poobede sme navštívili múzeum TANAPU kde im bol premietaný zaujímavý dokument o našich veľhorách a následne si mohli prezrieť aj rôzne vystavené exponáty v múzeu. V tretí deň kurzu v stredu mali všetci lyžiari v poobedných hodinách povinné voľno a absolvolali sme výlet lanovkou na Skalnaté pleso. 

       Po večeroch sa deti aktívne zapájali do rôznych spoločenských programov. Napriek všetkým protipamdemickým opatreniam sa mám podarilo zorganizovať tento lyžiarsky výcvik bez problémov a všetci žiaci okrem dvoch, ktorým úraz znemožnil napredovať, sa naučili alebo zdokonalili v lyžovaní alebo v snouboardingu.

       Dovolím si povedať, že deťom sa veľmi páčilo a touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaním pedagógom, zdravotníkovi a dopravcovi zato, že deti kvôli pandémii neprišli o tento nezabudnuteľný zážitok a bolo im umožnené absolvovať tento lyžiarsky výcvik.

     Mgr. Tomáš Kecskes vedúci kurzu

    • Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    • Všetky informácie nájdete v priečinku "O škole 2%" ďakujeme

     ·  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     •     skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     •     skvalitnenie vybavenia školy

     Predvyplnené tlačivo (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Prepisovateľný PDF súbor.)

     POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

   • Matematická olympiáda - okresné kolo
    • Matematická olympiáda - okresné kolo

    • Kategória Z5

     Tento rok nás v okresnom kole MO reprezentovali štyria žiaci z 5. ročníka. Všetkým sa veľmi darilo a všetci boli úspešní riešitelia.

      

     1. - 22. miesto            Lea Lakatošová  (5.A)

     1. - 22. miesto            Vanessa Meggyesi  (5.A)

     1. - 22. miesto            Katarína Šestáková (5.B)

      23. - 27. miesto          Maxim Šarišský (5.B)

      

     Blahoželáme.

    • Workshop robotiky pre 7. ročník

    • V rámci rozvoja informatickej gramotnosti pokračujeme v účasti na medzinárodnom projekte RoboCoop ďalšími workshopmi. V minulosti boli zamerané na programovanie micro:bitov a 3D tlač, teraz sa zameriavajú na robotiku s LEGO Mindstorms robot Inventor.

     Prvá skupina našich siedmakov sa 15. a 16. februára už naučila základy stavby robotov zo súčiastok Lego Technik a používať základné senzory na snímanie prostredia. Pri programovaní svojich robotov využili skúsenosti z hodín informatiky, kde už pracovali v prostrediach s blokovým programovaním. Okrem nových poznatkov si precvičili aj prezenčné zručnosti, nakoľko museli svoju prácu prezentovať pred všetkými účastníkmi workshopu.

     Veľká vďaka patrí aj školiteľovi, ktorým bol opäť  Martin Supek.

     O projekte RoboCoop sa viac dozviete na stránke: http://www.robocoop.eu/sk/

    • ZAČÍNAME S PRÁCAMI NA REKONŠTRUKCII ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

    • Milí rodičia,

      

     dnes sme odovzdali stavenisko k projektu rekonštrukcie jedálne a nadstavby školy zhotoviteľovi - spoločnosti PS STAVBY, s. r. o. Zhotoviteľ začne tento týždeň so zariaďovaním staveniska a v priebehu marca začnú búracie práce. Bude to znamenať zvýšenú prašnosť a hlučnosť v okolí areálu školy, preto vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť.

      

     Celá stavba by mala byť vybudovaná v priebehu 15 mesiacov. Vypratanie a príprava objektu prebehli v januári. Dnes sme objekt odovzdali a výstavba a zariadenie objektu by sa mali skončiť v apríli 2023. Celú logistiku sme sa snažili nastaviť tak, aby stavebné práce zasahovali do bežného života v čo najmenšej miere. Nižšie nájdete základné informácie v súvislosti s výstavbou, o prípadných dočasných obmedzeniach sa vás budeme snažiť vždy vopred a včas informovať.

      

     Práce na stavbe budú prebiehať v pracovné dni od 8,00 - 20,00 hod., v sobotu 8,00 - 18,00 hod. tak, aby neovplyvnili rannú dopravnú špičku v okolí školy.
     Celá stavba bude oplotená a riadne označená. Brána z Kovácsovej ulice bude uzavretá, používať ju bude len stavebná firma a zásobovanie.
     Prosíme rodičov, aby v priestore vjazdu na stavenisko počas výstavby neparkovali.
     Z bezpečnostných dôvodov budú deti navštevujúce ZŠ používať pre vstup do školy výlučne hlavný vchod z Vývojovej ulice.
     Upozornite svoje deti, aby sa na stavenisko nepokúšali dostať, môže im hroziť nebezpečenstvo.
     Zároveň prosíme všetkých vodičov a chodcov, aby zvýšili opatrnosť pri prejazde v okolí staveniska.

      

     Ďakujeme za trpezlivosť, robíme to pre vás.

      

     Lucia Tuleková Henčelová

     starostka

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

    • Dňa 09.02.2022 naša škola organizovala školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, prednes slovenskej poézie, prózy. Súťaže sa zúčastnilo 25 detí z I. a II. stupňa. I. stupeň 11 detí, II. stupeň 14 detí.

     Súťaž bola rozdelená do 3. kategórii :

     I. kat. : 7 r. – 10 r. (2. roč. – 4. roč.)

     II. kat : 10 r. – 12. r. (5. roč. – 6. roč.)

     III. kat. : 12 r. – 15 r. (7. roč. – 9. roč.)

      

     Víťazi jednotlivých kategórii

     I. kat. (próza)                                                 

     1. miesto:  Vivien Vaceková 4.B   

     2. miesto: Michal Striha 4.A          

     3. miesto: Martin Šesták 2.B           

      

      I. kat. (poézia)

     1. miesto: Simona Baánová 4.A

     2. miesto: Natália Botlíková 3.A

     3. miesto: Sebastián Avuk 2.B

      

     II. kat. (próza)

     1. miesto : Dianka Vaceková (6.B)                                    

     2. miesto:  Šimon Novomeský (6.B)                                                 

     3. miesto: Stella Schuster (5.B)  a  Adam Kišš (6.B)                     

      

     II. kat. (poézia) 

     1. miesto: Laura Schuster (5.B)

     2. miesto: Alexander Valentich (5.A)

     3. miesto: Vanessa Meggyesi (5.A)

      

     III. kat.  (próza)

     1. miesto: Grétka Kleinová (7.B)                                     

                                                                                                                                                                                         III. kat. (poézia)

     1. miesto: Adam Uličný (7.A)

     2. miesto: Oliver Hlasný (7.A)

     3. miesto: Martin Michaliak (7.B) 

     Tlieskame vášmu prekonaniu strachu a vašim výkonom, gratulujeme víťazom a tešíme sa na vás na budúci rok :)

     Všetkým súťažiacim, porote ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme. Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať na ZŠ Gessayova.

    • Post Bellum

    • V dňoch 7. a 8. februára sa vďaka zážitkovým workshopom z občianskeho združenia Post Bellum, žiaci 8. a 9. ročníka preniesli do obdobia pred rokom 1989.

     V pondelok (7.2.) si žiaci 8.A triedy formou dramatizácie obyčajných ôsmakov oklieštenej doby vyskúšali pionierske šatky, zväzácke kravaty a na "Školskej slávnosti" zažili pripínanie pionierskych odznakov, ale aj pocítili, aké je to byť potrestaným za vlastný názor.

     V utorok (8.2.) deviataci prežívali bežný život na slovenskom a českom vidieku po II. svetovej vojne. Stali sa členmi reálnych rodín a súčasťou ich životných príbehov. Deti sa rôznymi formami a prostriedkami oboznámili s pojmami znárodňovanie a kolektivizácia a diskutovali o zmenách z nedávnej histórie Slovenska.

     Ďakujeme pani lektorkám :)

    • Environmentálna aktivita

    • Žiaci 4. A triedy a žiaci 5. B triedy sa v pondelok 7. februára zúčastnili aktivity zameranej na environmentálnu výchovu.

     Tému prezentovala aktivistka Mgr. Marta Fandlová z občianskeho združenia zameraného na hľadanie riešenia klimatickej krízy, ktorá je hrozbou pre budúcnosť života na tejto planéte.

     Žiaci sa počas prezentácie dozvedeli, ako klimatická kríza ohrozuje mestá, zdravie, celé ekosystémy. Ako je nevyhnutné hneď a teraz podniknúť kroky, ktorými odvrátime ohrozenie života, ako ho poznáme na planéte Zem.

     Klimatickú krízu pociťujeme všetci na vlastnej koži, musíme problém riešiť, každý z nás, lebo my sme tí, ktorí túto možnosť ešte majú.

     Žiaci v diskusii ku konkrétnym problémom prezentovali svoje rozsiahle vedomosti a orientáciu v problematike a hľadali riešenia zmeny konania človeka.

    • Divadelné predstavenie

    • Žiaci 1.B triedy sa zúčastnili na online divadelnom predstavení.

     Staré divadlo Ondreja Spišáka v Nitre im poslalo predstavenie : Továreň na slová. 

     Ďakujeme divadlu za spestrenie vyučovania. 

    • Výchovné poradenstvo

    • V sekcií "O škole / Výchovné poradenstvo" boli aktualizované informácie o prijímacom konaní a testovaní T5 a T9. Obsah čítajte pozorne. Za prihlášky na stredné školy zodpovedá zákonný zástupca.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie