• Mimoriadne zasadnutie rady školy

    • Pozdravujem rodičov a priateľov školy

     Na termín 03 február 2022 je zvolané mimoriadne zasadnutie rady školy, na témy dole uvedené, pokiaľ tieto pri zahájení členovia odsúhlasia.Zasadnutie bude vykonané formou videokonferencie.

     Navrhované body:

     1) vypočuť si informáciu od riaditeľa o riešení "fyzických trestov od učiteľov" tj. či sa skutočnosti aj potvrdili a ak áno, aké sú prijaté opatrenia

     2) vypočuť si informáciu od riaditeľa o avizovanom zahájení prác na oprave jedálne a budovaní nadstavby

     3) vypočuť si informáciu od riaditeľa o "personálnej kríze v kuchyni" a aké je navrhované riešenie

     4) vypočuť si informáciu od riaditeľa, aké sú výsledky hodnotenia žiakov /či sa stav zlepšuje, stagnuje nebodaj zhoršuje/

     5) vypočuť si informáciu od riaditeľa o čerpaní a stave fondu Občianskeho združenia

     6) vypočuť si informáciu od riaditeľa o Odpočte úloh z prezentácie pri voľbe riaditeľa za minulé obdobie

     7) bod rôzne od rodičov alebo členov rady

      


     s úctou

     Ing. Heister Slavomír
     Predseda rady školy za ZŠ a MŠ Bratislava - Rusovce

    • Spolu múdrejší 3

    • Naša škola uspela pri výbere do rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší 3“.

     V období od 17. januára do 30. júna 2022 bude prebiehať na našej škole doučovanie žiakov z projektu „Spolu múdrejší 3“, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom tohto projektu je podporiť všetky školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárajú podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

    • Aktuálne informácie - Covid 19 z 25.01.2022

    • Vyhláška RÚVZ platná od 25.2.2022: RUVZ_vyhlaska_7_od_25_01_2022.pdf

     skolsky_semafor_1.8._od_25_01_2022.pdf

     Žiaci majú  počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty.

     Krúžková činnosť žiakov - strana 6 školského semaforu 

     informacie MŠVVaŠ

     Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom dieťaťa do školy podať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage v sekcii  vyhlásenia (nie správou Edupage). Vyhlásenie odporúčame zaslať včas, aby bol zaistený hladký príchod detí do školy. Vyhlásenie sa podáva vždy, keď nebolo dieťa 3 dni v škole, vrátane soboty a nedele. Vyhlásenia kontrolujú triedni učitelia. Zároveň žiadame zákonných zástupcov, aby pravidelne nahlasovali použitie samotestov cez Edupage. Závisia od toho ďalšie dodávky testov zo strany MŠVVaŠ.

     Postup pri prerušení vyučovania:

     1. Vyučovanie v triede sa prerušuje už pri pozitívnom samoteste žiaka. (kontakty dva dni pred príznakmi resp. testom).

     2. Zákonný zástupca následne kontaktuje pediatra a prihlási dieťa na PCR test. Jeho výsledok následne ohlási triednemu učiteľovi.

     3. Karanténu určuje pediater, respektíve hygienik.

     3. Škola zabezpečuje hybridné vyučovanie, pre deti OP prezenčné, pre blízke kontakty bez OP dištančné. (ak je to personálne možné )

     5. Zákonný zástupca žiaka OP sa rozhodne, či bude dieťa chodiť do školy, alebo sa bude vzdelávať z domu. Následne to oznámi triednemu učiteľovi.

     6. Prosíme vás, aby ste si včas odhlásili deti z obedu hlavne na II. stupni. Ak je v karanténe celá trieda z I. stupňa odhlasuje deti z obedu automaticky vedúca ŠJ a K.

   • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

    • Úspech žiaka našej školy na OK OAJ                                    ,

     Dňa 13. 1. 2022 sa žiak našej školy, víťaz školského kola OAJ, Oliver Hlasný zo 7. A  triedy, zúčastnil na Okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Oliver Hlasný sa umiestnil na krásnom prvom mieste a postúpil do krajského kola. Gratulujeme Oliverovi i jeho vyučujúcemu pánovi učiteľovi Rumanovi.

      Vedenie školy a učitelia anglického jazyka

    • OBJEDNAJ SI OBLEČENIE NAŠEJ ŠKOLY

    • Dobrý deň,

     radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!

     Vytvorili sme si svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/rusovce/

     Objednávanie je už spustené a bude možné až do 31.1.2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

     Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

      

     S pozdravom a prianím krásneho dňa

     vedenie školy

    • Online Triedne aktívy RZ

    • Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

     na základe pandemickej situácie COVID – 19 a v zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR budú dňa 19. 01. 2022 (STREDA) prebiehať TRIEDNE  AKTÍVY (Rod. združ.) ONLINE cez Microsoft Teams.

     Triedne aktívy budú prebiehať v nasledovných časoch:

     • o 16,30 I. stupeň podľa jednotlivých tried (1. až 4. ročník)
     • o 17,30 II. stupeň podľa jednotlivých tried (5. až 9. ročník).

     Jednotlivé triedy budú mať triedne aktívy cez online aplikáciu Microsoft Teams - žiacke konto vášho dieťaťa. V prípade nejasností alebo dákeho problému  s pripojením prosím kontaktovať cez EduPage triednych učiteľov.

     Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

    • RODIČIA, HLASUJTE ZA K PARK PRE VAŠE DETI!

    • Mestská časť Bratislava-Rusovce sa zapojila do súťaže o K PARK od spoločnosti Kaufland, ktorý ponúka možnosti na zmysluplné využitie voľného času pre vaše deti. K Park bude správnym miestom na stretnutia s priateľmi a spoločný čas strávený športom alebo inou aktivitou na čerstvom vzduchu.

      

     I napriek tomu že sme menšia mestská časť, nemusíme sa obávať, že pri hlasovaní budeme bez šancí. Počet odovzdaných hlasov sa prepočíta na počet obyvateľov, takže možnosti na výhru sú vyrovnané. Potrebujeme však aj vaše hlasy a potrebuje ich každý deň až do 16. februára. Zapojte preto seba, vaše deti, starých rodičov, priateľov a známych a spoločne hlasujme za ďalšie športovisko pre naše deti! Ďakujeme.

      

     Ako na to?

     1. Klikni na www.kauflandpark.sk, zaregistruj sa alebo sa prihlás (pre už registrovaných).

     2. V zozname miest vyber Rusovce.

     3. Hlasuj DENNE do 16 februára.

     4. Sedem miest/mestských častí s najvyšším počtom hlasov získa K Park.

     5. Každý hlasujúci je v hre o 30× smartfón Samsung Galaxy A32.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie