• Tristo želaní prežitia krásnych sviatkov

    • Naša škola sa v tomto roku zapojila do projektu Vianočná pošta pre seniorov.

     Žiaci v rámci projektu vytvorili tristo pohľadníc s maľbami vianočnej alebo zimnej tematiky a napísali prianie šťastných sviatkov. Tieto pohľadnice boli adresované na mená jednotlivých starkých žijúcich v zariadeniach pre seniorov v Bratislave, Zvolene, Kremnici, Košiciach, Humennom a ďalších obciach na Slovensku.

     Veríme, že naše pohľadnice so želaním krásneho prežitia Vianoc a nového roka plného spokojnosti potešia a spravia radosť týmto neznámym starkým v domovoch. Starkým, ktorí už nemajú blízkych, ktorí zostali sami. Budú vedieť, že na nich niekto s láskou myslí.

    • OD ZAJTRA BUDE VÝVOJOVÁ ULICA NEPREJAZDNÁ

    • Od zajtrajšieho rána (15. 12. 2021) od 8:15 hod. bude z dôvodu realizácie spomaľovacieho prahu neprejazdná Vývojová ulica v časti od materskej/základnej školy po križovatku s Kovácsovou (pri miestnom úrade).

      

     Ulica bude neprejazdná do 27. 12. 2021 z dôvodu technologických procesov tvrdnutia a tuhnutia betónovej zmesi.

      

     Obchádzková trasa vedie cez Kovácsovu ulicu. Obyvateľom Vývojovej bývajúcim v časti za miestnym úradom odporúčame použiť vstup do Rusoviec od Jaroviec. Vjazd na zberný dvor je z Kovácsovej obojsmerne, výjazd je možný z Kovácsovej smer Jarovce.

      

     Spomaľovací prah, ktorého súčasťou bude aj prechod pre chodcov, budujeme v záujme bezpečnosti našich detí navštevujúcich školu a škôlku. Ďakujeme za trpezlivosť, robíme to pre vás.

      

     Miestny úrad Rusovce

    • Čarovný Vianočný Les

    • V tomto roku sa naši žiaci zapojili do projektu Čarovný les na Primacionálnom námestí. Úlohou žiakov bolo za pomoci pani vychovávateliek vytvoriť ozdoby z prírodných materiálov, ktoré budú skrášľovať jeden z dvadsiatichôsmich stromčekov na námestí v Bratislave. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa deti nemohli zúčastniť zdobenia stromčeka, preto ich máte možnosť podporiť v súťaži na facebookovej stránke BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (link nižšie). Naša škola súťaží pod č.9 ZŠ s MŠ Vývojová. Súťaž prebieha do 15.12.2021 a podporu môžete vyjadriť svojím lajkom priamo pod fotkou. Víťazi budú vyhlásený 19.12.2021 v živom vysielaní vianočného špeciálu Diškurz Klarisky.

     Okrem sútaže tieto krásne stromčeky spríjemnia blížiace sa sviatky Vianoc aj ľuďom v domovoch seniorov, charitatívnych spolkoch, združeniach a komunitách. Ďakujeme za Váš hlas a želáme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov v pokoji, láske a zdraví. 

    • Vyhláška Regionálneho úradu Bratislava

    • Vážení rodičia,

     podľa vyhlášky č. 276/2021 Regionálneho úradu Bratislava, sa s účinnosťou od 6.12.2021 zakazuje v Bratislavskom kraji prezenčné vzdelávanie žiakov II. stupňa základných škôl.

     Žiaci II. stupňa sa budú od 6. decembra vzdelávať dištančne. Dištančné vzdelávanie bude zabezpečené podľa platného rozvrhu cez MS Teams okrem predmetov telesná a športová výchova, technika, výtvarná výchova, hudobná výchova – tu budú zadávané úlohy cez Edupage.

     Pripomínam, že podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 25.11.2021 č. 2020/21911:1-A1810 je posledným vyučovacím dňom piatok 17. december. Zimné prázdniny pre žiakov začínajú od pondelka 20. decembra a trvať by mali do nedele 9. januára 2022.  

     Žiaci II. stupňa budú hromadne odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

     Rastislav Kunst, riaditeľ školy

    • Teplo ľuďom bez domova

    • Naša škola od 15. 11. 2021 organizovala zbierku odevných súčastí pre ľudí bez domova.

     Na základe našej výzvy bolo do tejto zbierky prinesených toľko rukavíc, šálov, čiapok, podkolienok a ponožiek, že sme nimi zaplnili tri veľké škatule.

     Týmto sme spoločne darovali trochu tepla v zime tým, ktorí to tak veľmi potrebujú.

     Dňa 30. 11. 2021 si veci prišli prevziať streetworkeri, ktorí odevné súčasti rozdajú ľuďom žijúcim na ulici.

     Vyslovujeme Vám spolu s nimi veľkú vďaku, vážení rodičia a naše milé deti.

     N. Sábelová
     Učiteľka ZŠ s MŠ

    • Ekotopfilm/Envirofilm 2021

    • Z dôvodu pandemickej situácie sme sa rozhodli zúčastniť online formou Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm/Envirofilm 2021 

     Sme radi, že sme si mohli pustiť filmový a vzdelávací program. Žiakom sa videá veľmi páčili. 

     Žiaci 1.B

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie