• Dočasná zmena stravovania v ZŠ s MŠ

    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že od utorka 30. 11. 2021 školská jedáleň a kuchyňa prerušuje svoju prevádzku do piatku 3. 12. 2021 z dôvodu chýbajúceho personálu zamestnankýň (karanténa rodinných príslušníkov). Prosíme Vás o možné zabezpečenie suchej stravy pre Vaše deti, nakoľko bude prebiehať aj naďalej vyučovací proces v ZŠ. V prípade zhoršenej pandemickej situácie v ZŠ, je jednou z možností, že škola prejde do online vzdelávania všetkých detí.

     Celodenná strava pre deti v materskej škole je zabezpečená.

     Žiadame Vás o pravidelné sledovanie správ na EduPage, ktoré Vám v tejto náročnej situácii zasielajú triedni učitelia a vedenie školy.

     Ďakujeme.
     Riaditeľ ZŠ s MŠ

    • Nová školská kolekcia

    • Máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!

     Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 3. 12. 2021 o tom, ktorý z troch motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nie len mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky.

     Hlasovať môžete tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/476d7439

    • Aktualizovaný školský semafor

    • Informácie o karanténe 

     Aktualizácia školského semaforu a ospravedlňovanie detí zo školského vyučovania:

     ŠKOLSKÝ SEMAFOR - 26.11.2021 (PDF súbor)

     Rozhodnutie MSVVaS SR (PDF súbor)

     Vyhláška 252 UVZ (PDF súbor)​​​​​​​


     Rozhodnutia ministra: Rozhodnutie ministra školstva 26.11.2021 (PDF súbor)

     1. Informácia k domácemu samotestovaniu: ak sa u dieťaťa vyskytne pozitívny test, je nutné vykonať aj PCR test. Domáce AG testy nie sú pre RÚVZ validné na to, aby hygienička vyhlásila karanténu. Prosíme vás, aby ste triednemu učiteľovi nahlásili, kedy malo dieťa prvé príznaky a kedy pozitívny AG test. Je to dôležitá informácia pre RÚVZ.
     2. Informácie ku karanténe: v karanténe vždy ostávajú blízke kontakty - čiže deti z triedy a zamestnanci, na ktorých sa nevzťahuje výnimka.
     • Ak je dieťa pozitívne, rodina sa riadi pokynmi hygienika respektíve pediatra. Po ukončení nariadenej karantény sa do školy vracajú bezpríznakové deti - nemusia absolvovať PCR test, len rodič vypíše vyhlásenie o bezpríznakovosti.
     • Deti ktoré mali pozitívny test sa do školy vrátia po rozhodnutí pediatra/hygienika. Takisto rodič vypíše vyhlásenie o bezríznakovosti (docx).
     • Karanténa sa nevzťahuje na plne zaočkované osoby a osoby, ktoré ochorenie prekonali (180 dní).
     • Ak dieťa nemá príznaky 5 dní po kontakte s nakazeným, môže absolvovať PCR test a v prípafe negativity môže po 7 dnoch ukončit karanténu, čiže na 8 deň od kontaktu.
      V tomto prípade sa škole rodič preukáže negatívnym PCR testom dieťaťa.

     Zdroj: RÚVZ

     Pozn: Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte cez Edupage/vyhlásenia. 

    • Aktualizovaný školský semafor

    • Informácie o karanténe 

     1. Informácia k domácemu samotestovaniu: ak sa u dieťaťa vyskytne pozitívny test, je nutné vykonať aj PCR test. Domáce AG testy nie sú pre RÚVZ validné na to, aby hygienička vyhlásila karanténu. Prosíme vás, aby ste triednemu učiteľovi nahlásili, kedy malo dieťa prvé príznaky a kedy pozitívny AG test. Je to dôležitá informácia pre RÚVZ.

     2. Informácie ku karanténe: v karanténe vždy ostávajú blízke kontakty - čiže deti z triedy a zamestnanci, na ktorých sa nevzťahuje výnimka.

     - Ak je dieťa pozitívne, rodina sa riadi pokynmi hygienika respektíve pediatra. Po ukončení nariadenej karantény sa do školy vracajú bezpríznakové deti - nemusia absolvovať PCR test, len rodič vypíše vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     - Deti ktoré mali pozitívny test sa do školy vrátia po rozhodnutí pediatra/hygienika. Takisto rodič vypíše vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     - Karanténa sa nevzťahuje na plne zaočkované osoby a osoby, ktoré ochorenie prekonali (180 dní).

     - Ak dieťa nemá príznaky 5 dní po kontakte s nakazeným, môže absolvovať PCR test a v prípade negativity ukončuje karanténu 8. deň od kontaktu s nakazenou osobou.

     V tomto prípade sa škole rodič preukáže negatívnym PCR testom dieťaťa.

     Zdroj: RÚVZ

     Pozn: Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte cez Edupage/vyhlásenia.

    • Štvrtáci čítali prvákom

    • Ako motivovať prváčikov, aby radi čítali a naučili sa krásne čítať? Dosiahnuteľným vzorom, ktorý stretávajú v škole, vidia a počujú čítať.

     Dňa 16. novembra žiaci zo 4. A triedy čítali žiakom 1. A triedy Rozprávku o malom „a“ od Daniela Heviera.  Pred prváčikmi sa odvíjal  príbeh smutného malého písmena „a“, ktoré nikto nemal rád a videli dramatizáciu príbehu, ktorý - ako všetky rozprávky - šťastne skončil. 

     Štvrtáci predviedli prvákom svoje výborné čitateľské schopnosti a umelecké stvárnenie čítaného textu a takýmto spôsobom podnietili ich záujem o čítanie.

    • iBobor 2021

    • 8.-12. november 2021

     Žiaci 2. až 9. ročníka sa opäť zapojili do informatickej online súťaže, v ktorej si overili najmä svoje logické myslenie. V našej škole sa tento rok súťaže zúčastnilo 204 žiakov z ktorých bolo 71 úspešných riešiteľov, ktorým blahoželáme.

     Viac o súťaži na http://ibobor.sk/  

     Na tejto stránke nájdete aj archív úloh, kde si môžete overiť svoje schopnosti.

     Úspešní riešitelia.pdf


     eduresized_b1.png​​​​​​​

    • Online Triedne aktívy RZ

    • Vážení rodičia, z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie COVID – 19, budú   TRIEDNE  AKTÍVY (Rod. združ.)  prebiehať ONLINE cez MS Teams, dňa 24. 11. 2021 (streda) od 17,00 hodiny individuálne podľa jednotlivých tried. O spôsobe prihlasovania a priebehu vás budú informovať triedni učitelia cez EduPage.  Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ

    • Myslíme na ľudí bez domova

    • Z iniciatívy žiakov 4. A triedy naša škola organizuje zbierku použitých súčastí oblečenia, a to rukavice, šály, čiapky, podkolienky, ponožky. Tieto budú odovzdané streetworkermi pracujúcim s ľuďmi bez domova, ktorí sa pohybujú sa na území Bratislavy.

     Pomôžme týmto spôsobom ľuďom bez domova  v ťažkom zimnom období a darujme im to, čo tak veľmi potrebujú.

     Ak máte doma uvedené súčasti oblečenia, ktoré už nepotrebujete, prineste, pošlite ich do konca novembra po Vašich deťoch alebo osobne do našej školy. Preberieme pri vstupných dverách, resp. vložte do škatule vo vstupnej chodbe do našej školy.

     Veľká vďaka!

      

     Iné odevné súčasti, obuv  a detské veľkosti nepreberáme.

    • Rusovské príbehy III.

    • V stredu 10.11. sme ukončili ,,Rusovské príbehy". Deti 2.A a 2.B našli ukrytý poklad a boli pasovaní za malých ,,Rusovčanov".

    • Školský klub detí

    • ZMENA !

     Prevádzková doba v ŠKD od 02. 11. 2021

     Ranná ŠKD od 02. 11. 2021 je od 7, 00 hod. do 8, 00 hod.  Deti idú do svojich kmeňových tried, kde budú  dozor vykonávať vychovávateľky z ŠKD.

     Prevádzka v ŠKD  denne po vyučovani od 11:35 - 17:00 hod.  (pondelok - piatok).

     Mgr. Rastislav Kunst
     riaditeľ ZŠ s MŠ

    • Plody a dary jesene

    • Každoročne v októbri zláka fantázia deti aj dospelých ku kreatívnej práci a k netradičnému využitiu plodov krásne sfarbenej jesene. S veľkým nadšením pracovali deti vo svojich oddeleniach ŠKD, ale i doma s rodičmi. Výstavku svojich výrobkov deti spolu s pani vychovávateľkami umiestnili vo vstupnej chodbe školy i vonku, aby si ju mohli prezrieť rodičia, súrodenci aj starí rodičia, keď prichádzajú pre svoje deti.

     Tradičná výstavka „Plody a dary jesene“ sa konala tento rok od 19.10. až do 27.10.2021. Bohatú nádielku výrobkov sme zvečnili a pridali do fotogalérie.

     Vychovávatelia ŠKD

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie