• Prírodovedno-vlastivedná vychádzka 9.A

    • 25. júna 2021 sa žiaci 9. ročníka opäť zúčastnili prírodovedno-vlastivednej vychádzky po chránených územiach v okolí Bratislavy. Tento raz sme navštívili Devínsku Kobylu.

     Našim cieľom bola nová rozhľadňa v objekte bývalej vojenskej raketovej základne. Napriek menšiemu stúpaniu sme si cestu na vrchol kopca užili, lebo tunajšie lesy sú skutočne nádherné. Výhľad z rozhľadne je úžasný. Vidno nielen Bratislavu, ale aj časť Záhoria a Rakúska. Bolo vidieť aj Rusovce, Čunovo a blízke územie Maďarska. V bývalej vojenskej základni sme si pozreli aj jeden z tunajších objektov. Po krátkej desiatovej prestávke sme absolvovali zostup do obce Devín. Prešli sme opäť krásnym lesom a územím tunajšej lesostepi. Čerešničkou nášho výletu bola čapovaná kofola v Devíne. Po tejto zaslúženej prestávke sme prešli okolo hradu Devín po nábreží. Mali sme možnosť vidieť sútok Moravy s Dunajom, Bránu slobody – pamätník obetiam, ktoré boli usmrtené pri úteku za hranice „Železnej opony“ v čase socializmu. Prešli sme okolo záplavových území obce Devín na najbližšiu zastávku MHD. Tu sme našu turistiku ukončili a vrátili sme sa do Rusoviec.

     Ak sa chcete o tomto území dozvedieť viac, navštívte stránku
     https://www.planetslovakia.sk/turistika/327-vyhliadkova-veza-devinska-kobyla.

   • Deti pre Bratislavu
    • Deti pre Bratislavu

    • PROJEKT REGENERÁCIA
      

     Žiaci zo školského parlamentu investovali množstvo času do tvorby krátkeho dokumentárneho filmu o Rusovčanoch a ich pohľadu na Rusovce. Zamerali sme sa najmä na často prehliadanú staršiu generáciu a na ich dialóg s mladou generáciou, preto sme tento prienik dvoch svetov a zároveň náš pokus o obnovu dôležitosti hlasu starších ľudí nazvali REGENERÁCIA.

     Skúsili sme sa pozrieť na Rusovce inými očami. Chcete vedieť, aké boli Rusovce v minulosti? Aké sú dnes a aké by ešte len mohli byť? Odpovede nájdete v našom krátkom dokumente, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore projektu Deti pre Bratislavu, do ktorého sa naša škola aj napriek pandémii neváhala zapojiť a priniesť druhým trochu radosti či zamyslenia.

     Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu: Matej Májek, Samuel Stejskal, Grétka Kleinová, Angie Poprocká, Lenka Kubicová, Kryštof Okres a ďalší.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie