• Novodobo so Shakespearom

     • Vážení rodičia, v týždni od 26.4. do 30.4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie, prózy a v speve v angličtine pod názvom NOVODOBO SO SHAKESPEAROM. Súťaž sa konala online.

      Žiaci súťažili v kategóriách:

      1A, B, C  =  žiaci ZŠ 5. a 6. ročníka

      2A, B, C  =  žiaci ZŠ 7., 8. a 9. ročníka

      Vyhodnotenie súťaže:

      V kategórii 1B – v  prednese prózy:  Daniel Zigo, žiak 6.B triedy sa umiestnil na 5. mieste.
      (1. a 2. miesto porota neudelila)

      V kategórii 2B – v prednese prózy: Nina Hanusová, žiačka 8.A triedy získala 3. miesto.

      V kategórii 1C – v speve: Diana Vaceková získala 3. miesto.

      Blahoželáme našim žiakom k pekným umiestneniam!

     • DEŇ ZEME

     • Dňa 22.4.sme na našej škole oslavovali DEŇ ZEME. Uvedomujeme si, že je mimoriadne dôležité pripomínať si závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša planéta ZEM poskytuje a zároveň  pochopiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na našej planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Preto sme sa pri tejto príležitosti  rôznymi edukačnými aktivitami , vedomostnými kvízmi a zábavnými hrami snažili čo najviac dozvedieť o ochrane našej planéty, klimatickej zmene a o tom, čo môže urobiť každý z nás. 
      Žiaci 1. ročníka si vytvorili papierové koruny. Vyrobili knihu ku Dňu Zeme zloženú 
      z pracovných listov z matematiky a slovenského jazyka, maľovaného čítania a omaľovaniek 
      s tematikou ochrany životného prostredia. O dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu sa dozvedeli z náučného videa Recyklónia a formou skupinovej aktivity  „triedili odpad“ do správnych kontajnerov .

      Naši malí prváčikovia z triedy 1.B sa venovali s pani učiteľkou triednou PaedDr. Beátou Valkovičovou projektu Deň Zeme a Deň vody dva týždne na všetkých predmetoch nielen teoreticky, ale aj prakticky. 
      Zážitkovým vyučovaním zistili, aké postavenie má naša planéta Zem vo vesmíre, aké vodné toky, živočíchy, rastliny, dreviny a hmyz sa nachádzajú na našej planéte. Naučili sa, že našu krásnu planétu musíme chrániť a starať sa o ňu. Nemôžeme len prijímať, čo nám naša planéta ponúka. Žiaci plnili rôzne úlohy, separovali odpad, sadili rastlinky, o ktoré sa budú dlhodobo starať. Budú pozorovať ich rast a nakoniec si na nich pochutia. Stali sa aj výskumníkmi, robili pokusy s vodou a zeminou. Navštívili farmu v Rusovciach. Motýliu farmu budú mať priamo v triede a každý deň budú pozorovať vývin motýľa. Zaoberali sa otázkami, prečo je  pitnej vody málo, čo spôsobuje úhyn živočíchov, rastlín a úbytok stromov, prečo sú stromy dôležité... 
      V jeden deň priniesli svojich miláčikov do školy a starali sa o nich. Na internete a v encyklopédiách  zisťovali o domácich miláčikoch všetky dôležité fakty a zaujímavosti, ktoré spísali a zo všetkých poznatkov vytvorili knižku Moja knižka bádateľa. Naučili sa, čo je potrebné urobiť, ak nájdu zatúlaného domáceho miláčika a ako sa správať v prírode. Veľmi ich zaujímalo, kde sa berie elektrická energia a ako je možné ju získať. S postavičkou Joulinka z DVD objavovali druhy elektrární. Postavičke Joulinka pomáhali riešiť rôzne úlohy pri výrobe elektriny. 
      Malí prváčikovia boli dychtiví po poznatkoch o našej planéte a veľmi ich takéto vyučovanie bavilo. Svoje bádanie, všetky poznatky a zručnosti, ktoré získali, ukončia prezentáciou pre svojich spolužiakov z 1. A. 

          Žiaci 2. ročníka našej planéte zablahoželali k jej sviatku a rôznymi aktivitami skúmali
      vlastnosti pôdy, zeme.

      Žiaci 3. ročníka využili skvelé učenie cez vzdelávací portál KOZMIX. Témou dňa sa stalo heslo: ,, Najväčšia chyba je neurobiť nič v presvedčení, že toho môžeme urobiť len málo.“
      Realizovali celodenné tematické vyučovanie, prostredníctvom prezentácií sa  oboznámili s obsahom pojmu ochrana a tvorba životného prostredia, významu činnosti človeka v tejto oblasti, nutnosti angažovania sa na tomto úseku, aktuálnemu stavu. Formou diskusie a brainstormingu hľadali riešenia nepriaznivého aktuálneho stavu.

      Žiaci 4. ročníka sa zapojili do digitálneho edukačného projektu  „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“ , ktorý má pútavou formu naučiť deti vnímať dôležitosť témy klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia. Prináša modernú formu vzdelávania prostredníctvom e-learningu  a poskytuje zážitok z vyučovania.

      Veríme, že vychovávaním uvedomelej, mladej a empatickej generácie s ekologickým myslením má naša planéta nádej pre lepšiu budúcnosť.
       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie