• Etiketa

     • Do galérie Etiketa boli pridané fotografie.

      Pravidlá slušného správania. Ovládame ich?  

      Každý verejný alebo súkromný priestor si vyžaduje ovládanie základov slušného správania, ktorým preukazujeme svojmu okoliu úctu.mn

      Po zimných prázdninách sa naše učenie začalo netradične – zážitkovou výučbou etikety.

      V priebehu jednej hodiny sme sa stihli zo školy virtuálne odviezť autobusom do divadla, najesť sa v  reštaurácii, navštíviť kamaráta.

     • Regionálne kolo FIRST LEGO League.

     • Do galérie FLL regionálny turnaj boli pridané fotografie.

      10. januára 2020 sa žiaci z krúžku robotiky zúčastnili regionálneho turnaja medzinárodnej robotickej súťaži FLL, ktoré sa uskutočnilo na pôde Paneurópskej vysokej školy v Petržálke.

      Turnaja sa zúčastnilo 14 tímov, ktoré museli absolvovať štyri disciplíny, Robot Desingn, Výskumný projekt, Tímovú prácu a Robot Game.

      Náš „Development robotic team“ v zložení: Peter Žáček, Ján Mihal, Bibiana Bohunická, Jakub Vaculík, Jakub Červenák, Juraj Balog, Matej Májek, Alžbeta Žáčková, Angelika Poprocká a Filip Podlipný, obsadil v celkovom poradí 3. miesto.

      V disciplíne Robot Desin – súťaž o najlepšieho robota, program a stratégiu, sme tento rok získali 1. miesto. Robot Game – plnenie úloh na súťažnom stole v časovom intervale 2,5 minúty, v tejto disciplíne sa nášmu tímu podarilo nahrať najviac bodov a postúpiť tak medzi štyri najlepšie tímy, ktoré pokračovali v boji o víťaza. Po absolvovaní semifinále a finále sme sa stali víťazmi aj v tejto disciplíne. Priniesli sme si teda cenu aj za 1. miesto v Robot Game. O tento úspech sa najviac zaslúžili Peter Žáček a Jakub Červenák.

      Ďakujeme aj ostatným členom robotického krúžku, združeniu rodičov a vedeniu školy za podporu.

      Ing. Martin Hlubocký

     • Návšteva Dómu sv. Martina a vianočných trhov

     • Žiaci 8. A triedy absolvovali 19. 12. 2019 hodinu výtvarnej výchovy a hudobnej výchovy k téme sakrálne umenie v Dóme sv. Martina. Mali možnosť vidieť nádherné vitráže, monumentálnu sochu sv. Martina, atribúty svätca, tapisérie, fresky, oltáre, organy, harmónium. Aktivite predchádzalo spracovanie projektu k tejto téme – história Dómu, architektúra, atribúty svätcov, tapiséria, vitráž, freska, hudobný nástroj organ, život a dielo J. S. Bacha.

      Na vianočných trhoch mali možnosť vidieť hand-made výrobky súvisiace s Vianocami a živý betlehem.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie