• Zážitkové centrum vedy a techniky Aurélium

     • Do galérie Zážitkové centrum vedy a techniky Aurélium boli pridané fotografie.

      Žiaci ôsmeho ročníka stojaci pred prvým vážnym rozhodnutím akým je voľba povolania, navštívili 21. 06. 2019 Zážitkové centrum vedy Aurelium.

      Jeho cieľom je zvýšiť všeobecný záujem o vedu a motivovať mládež  k štúdiu prírodných a technických vied.

      V Aureliu sme mohli experimentovať, premýšľať a súťažiť do sýtosti.

     • Koncoročný školský výlet

     • Do galérie Koncoročný školský výlet boli pridané fotografie.

      Poznávame Slovensko.

      V utorok, 18. júna 2019, sa 35 žiakov II. stupňa zúčastnilo školského výletu. Prvým cieľom boli Topoľčianky, kde žiaci navštívili Národný žrebčín s nádhernými Lipicanmi a Huculmi. V klasicistickom kaštieli zasa mohli vidieť jeden z objektov Habsburgovcov, ktorý sa po prvej svetovej vojne stal letným sídlom prezidenta T. G. Masaryka.

      Nasledovala návšteva u švagrinej spisovateľa A. S. Puškina na zámku v Brodzanoch, kde sa žiaci dozvedeli mnohé o domácej pani a jej rodine, ale aj viac spoznali život a dielo svetoznámeho ruského spisovateľa.

      Ďalšou zastávkou bola návšteva starej školy. Konkrétne v obci Uhrovec, kde žil a bol učiteľom otec Ľudovíta Štúra. Práve v tomto dome sa Ľudovít Štúr v roku 1815 narodil. Dom je zároveň rodiskom aj významného slovenského politika, Alexandra Dubčeka.

      Aby toho nebolo málo, nasledovala prehliadka vojenského múzea v Piešťanoch. K videniu tu je mnoho vojenskej techniky. Okrem tankov, obrnených transportérov, raketových systémov sú asi hlavným lákadlom vrtuľníky, stíhačky, ale aj dopravné lietadlá. Určite zaujala aj poľná nemocnica a kuchyňa.

      Podľa vyjadrenia žiakov sa výlet vydaril a veľká vďaka patrí všetkým lektorom a sprievodcom, ktorí s profesionalitou a ochotou nám odovzdali mnohé informácie na týchto zaujímavých miestach. Rovnako treba poďakovať aj pánovi šoférovi autobusu, s ktorým sme šťastlivo ukončili výlet v Rusovciach.

      Poznávame Slovensko.

      V utorok, 18. júna 2019, sa 35 žiakov II. stupňa zúčastnilo školského výletu. Prvým cieľom boli Topoľčianky, kde žiaci navštívili Národný žrebčín s nádhernými Lipicanmi a Huculmi. V klasicistickom kaštieli zasa mohli vidieť jeden z objektov Habsburgovcov, ktorý sa po prvej svetovej vojne stal letným sídlom prezidenta T. G. Masaryka.

      Nasledovala návšteva u švagrinej spisovateľa A. S. Puškina na zámku v Brodzanoch, kde sa žiaci dozvedeli mnohé o domácej pani a jej rodine, ale aj viac spoznali život a dielo svetoznámeho ruského spisovateľa.

      Ďalšou zastávkou bola návšteva starej školy. Konkrétne v obci Uhrovec, kde žil a bol učiteľom otec Ľudovíta Štúra. Práve v tomto dome sa Ľudovít Štúr v roku 1815 narodil. Dom je zároveň rodiskom aj významného slovenského politika, Alexandra Dubčeka.

      Aby toho nebolo málo, nasledovala prehliadka vojenského múzea v Piešťanoch. K videniu tu je mnoho vojenskej techniky. Okrem tankov, obrnených transportérov, raketových systémov sú asi hlavným lákadlom vrtuľníky, stíhačky, ale aj dopravné lietadlá. Určite zaujala aj poľná nemocnica a kuchyňa.

      Podľa vyjadrenia žiakov sa výlet vydaril a veľká vďaka patrí všetkým lektorom a sprievodcom, ktorí s profesionalitou a ochotou nám odovzdali mnohé informácie na týchto zaujímavých miestach. Rovnako treba poďakovať aj pánovi šoférovi autobusu, s ktorým sme šťastlivo ukončili výlet v Rusovciach.

     • Tanec v duši

     • Do galérie Tanec v duši boli pridané fotografie.

      Tanec v duši 2019

       

      Dňa 4. 6. 2019 reprezentovali našu Základnú školu dievčatá z 1.B, 2.A a 2.B v Dome kultúry Zrkadlový háj na akcii „Tanec v duši“ v doprovode vedúcej ŠKD p. Ďurďovičovej a p. Šemšejovej. Počas školského roka sa im podarilo nacvičiť s p. učiteľkami  tanečnú choreografiu  na skladbu Swish Swish od interpretky Katy Perry.

      Za svoje vystúpenie získali ocenenie – Víťazný pohár Tanec v duši 2019.

       

     • Žonglér ŠKD

     • Do galérie Žonglér ŠKD boli pridané fotografie.

      Žonglér v ŠKD

       

      V dňoch 10.6. a 11.6. 2019 zavítal do ŠKD medzi 70 detí z 1. 2. a 3. ročníka žonglér p. Belovics, ktorý predviedol deťom interaktívnu pohybovú činnosť pod názvom Knick – Knack . Žonglér na začiatku predviedol žonglovanie a potom si deti mali možnosť hravou formou vyskúšať žonglovanie. Na konci vydarenej akcii si  pri veselej hudbe zatancovali.

     • MDD v Sľuk-u

     • Do galérie MDD v Sľuk-u boli pridané fotografie.

      Keď sa povie 1. jún, obyčajne sa nám v mysli vynoria spomienky na  dni plné detskej zábavy.

      Teší nás, že máme v škole deti, ktoré sú ochotné  zabudnúť na vlastný voľný deň a pripravené priložiť ruku k dielu pre naplnenie radosti iným.

       

     • Zápis novorodencov

     • Do galérie Zápis novorodencov boli pridané fotografie.

      Stalo sa tradíciou, že koncom mája Miestny úrad Bratislava-Rusovce organizuje slávnostné privítanie novorodencov do života.

      Rovnakou tradíciou je, že  túto slávnostnú chvíľu programom oživia aj žiaci základnej školy , ktorí  v posledný májový deň zaplnili sálu uspávankami a zarecitovali krátke básničky svojich tvorivých spolužiakov.

     • Múzeum holokaustu

     • Do galérie Múzeum holokaustu boli pridané fotografie.

      18. mája 2019 sme si rozšírili poznatky z histórie zážitkovou formou návštevou Múzea holokaustu v Seredi.

      Tiché zamyslenie sprevádzal výklad lektorov, priblížujúci utrpenie spôsobené človekom človeku.

     • Študuj DOPRAVU

     • Do galérie Študuj DOPRAVU boli pridané fotografie.

      Na 25. júna 2019 rezort dopravy pripravil pre žiakov základných škôl akciu Študuj dopravu , propagujúcu uvedený rezort a možnosti štúdia na príslušných stredných školách.

      Akcie sa zúčastnili žiaci ôsmych ročníkov.

      Bonusom bol rozhovor s kariérovou poradkyňou a orientačný test pre voľbu povolania a výber strednej školy.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie