• Malá olympiáda v ANJ
     • Malá olympiáda v ANJ

     • Do galérie Malá olympiáda v ANJ boli pridané fotografie.

      V pondelok 3.6.2019 učiteľky anglického jazyka Mgr. Zuzana Púčeková a Lýdia Koniarová pripravili pre žiakov 4. ročníka Malú olympiádu v anglickom jazyku. Záverečnému kolu však predchádzal výber žiakov v skupinových kolách v triedach, ktoré bolo zamerané na gramatiku a čítanie s porozumením. Najlepších desať detí postúpilo a zmeralo si vedomosti z počúvania s porozumením a z rozprávania.  Boli udelené dve prvé miesta, pretože žiačku Angelicu Poprockú sme hodnotili v samostatnej kategórii ako bilingválnu.

      1. miesto – Angelica Poprocká

       

      1. miesto – Patrik Korán

      2. miesto – Oliver Hlasný

      3. miesto – Vladimír Lakatoš

      Žiaci boli ocenení knihami v anglickom jazyku a diplomami, ktoré im vyrobila p. učiteľka Púčeková.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie