• Petržalský tenis pre všetkých

     • Do galérie Petržalský tenis pre všetkých boli pridané fotografie.

      Petržalský tenis pre všetkých 2019

      8. ročník turnaja žiakov základných škôl 

      Záverečné vyhodnotenie škôl

       

      Dátum : 24.05.2019

      Usporiadateľ: TŠP – tenisová škola Petržalka a ZŠ Nobelovo námestie 6

      Počet škôl: 4

      Počet žiakov: 32

      Hodnotenie:

      Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce získala na rok 

      "Putovný pohár starostu".

      ZŠ Rusovce                                                                                                             54b

      ZŠ Nobelovo nám.                                                                                                   50b

      ZŠ Dudova                                                                                                               30b

      ZŠ Budatínska                                                                                                         16b

      Poradie škôl:                                     1.     ZŠ Rusovce

                                                                 2.     ZŠ Nobelovo námestie

                                                                 3.     ZŠ Dudova

                                                                 4.     ZŠ Budatínska

                                                          

      Poradie žiakov I. a II. ročník:           1.     Szimandel Laura

                                                                 2.     Dekanová Romana

                                                                 3.     Kusendová Laura

                                                                

      Poradie žiakov III. a IV. ročník:       1.      Chren Lukáš

                                                                 2.     Šimon Adam

                                                                 3.     Kmeť Jakub     

      Predošlí držitelia „Putovného poháru starostu MČ BA Petržalka“:

                                                                 1. ročník 2012 ZŠ Dudova

                                                                 2. ročník 2013 ZŠ Nobelovo námestie

                                                                 3. ročník 2014 ZŠ Nobelovo námestie

                                                                 4. ročník 2015 ZŠ Prokofievova

                                                                 5. ročník 2016 ZŠ Prokofievova

                                                                 6. ročník 2017 ZŠ Prokofievova

                                                                 7. ročník 2018 ZŠ Nobelovo námestie

                                                                                          

       

    • Škola v prírode 4. ročník ZŠ
     • Škola v prírode 4. ročník ZŠ

     • Do galérie Škola v prírode 4. ročník ZŠ boli pridané fotografie.

      Škola v prírode

      40 žiakov 4. A a 4. B triedy našej školy sa zúčastnilo cesty do kráľovstva Tramptárie v Nitrianskom Rudne. Žiaci zažili veľa zaujímavých aktivít - Vodníkovú cestu, korunováciu kráľa a kráľovnej, Tipovačku. Svoje nadanie si vyskúšali v Talentmánii. Náučným výletom bolo spoznávanie gazdovských dvorov v dedinke Máčov, v Bojniciach sme navštívili tamojšiu ZOO. Čerstvý horský vzduch, zelené lúky boli tou najlepšou kombináciou pre príjemne strávené dni. 

       

    • Slávik Slovenska 2019 - školské kolo
     • Slávik Slovenska 2019 - školské kolo

     • Do galérie Slávik Slovenska 2019 - školské kolo boli pridané fotografie.

      Školské kolo Slávik Slovenska 2019

      „Kopala studienku pozerala do nej, aká je hlboká, taká je široká, skočila by do nej“

      Aj u nás sa spievala slovenská ľudová pieseň, ktorej melódia sa stala melódiou štátnej hymny Slovenska,

      Nádherne spievali naši Slávici  17. 4. 2019 v priestoroch SĽUKU, kde sa tento rok konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019.

      Predsedom odbornej komisie bol pán Jaroslav Dvorský, ktorého prekvapil počet súťažiacich.

      Spolu sa zúčastnilo 29 súťažiacich z desiatich tried.

       V I. kategória sa umiestnili:

      1. miesto Zora Konárska III .B

      2. miesto Grétka Konárska I. C

      3. miesto Ema Puhovichová II. A a Stella Schuster II. B

      II. kategória

      1. miesto  Grétka Kleinová IV.B

      2. miesto  Natália Králiková V. A

      III. kategória

      1. miesto Katarína Póňová VIII. A

      Gratulujeme a víťazom sme  držali palce v  okresnom kole dňa 30. apríla.

      Na 2. mieste v I. kategórii sa umiestnila Zora Konárska.

      Na 2. mieste v III. kategórii sa umiestnila Katarína Póňová.

      Ďakujeme všetkým pedagógom, rodičom a vedeniu školy, o rok sa tešíme na jubilejný 30. ročník Slávik Slovenska 2020.

    • Veľkonočná Petržalka
     • Veľkonočná Petržalka

     • Do galérie Veľkonočné stretnutie žiakov základných škôl boli pridané fotografie.

      Veľkonočné stretnutie žiakov základných škôl - 10. ročník Petržalka v pohybe

       

           Najmladší žiaci našej školy sa dňa 26. 4. 2019 zúčastnili tradičného Veľkonočného stretnutia v športovej hale na Prokofievovej ulici. Zašportovali si a dobre reprezentovali našu školu.  

       

    • Prezentácia stredných škôl - SPŠE K.Adlera Bratislava
     • Prezentácia stredných škôl - SPŠE K.Adlera Bratislava

     • Apríl je dôležitý mesiac pre žiakov deviateho ročníka, ktorí sa rozhodujú pre SŠ, na ktorú si podajú prihlášky na štúdium. 

      Ukážka študentských prác a prezentácia odborov, krúžkov a úspechov v súťažiach v podaní študentov zo SPŠ elektrotechnickej na ul. K. Adlera niektorým z nerozhodnutých žiakov pomohla definitívne sa rozhodnúť vo výbere SŠ.  Žiakom ôsmych ročníkov ukázala jednu z možností pre voľbu v budúcnosti.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie