• Korčuľovanie

     • Do galérie Korčuľovanie boli pridané fotografie.

      Kurz korčuľovania pre žiakov školy

                  Najkratší mesiac roka február, bol na našej škole ozaj pestrý. Ďalším rokom sme s deťmi absolvovali  kurz korčuľovania. Konal sa na štadióne HC Petržalka v Ovsišti, v týždni od 4.2. do 15.2.2019. Kurzu sa zúčastnilo 91 detí prvého stupňa z tried 1.-  4. ročníka našej školy. Na kurze ich sprevádzali ich pani vychovávateľky ŠKD a pani Mgr. Vargová, triedna učiteľka II.B. Deti boli zaradené do viacerých skupín podľa svojich schopností k skvelým inštruktorom od úplných začiatočníkov až po suverénnych borcov ľadovej plochy. Všetky deti na korčuliarskom kurze obstáli na výbornú, o čom svedčia aj medaily, ktoré po ukončení každý z nich získal. Už teraz sa naši žiaci tešia na budúci rok, kedy si zopakujú ďalší kurz korčuľovania, kde sa budú môcť zdokonaliť vo svojich zručnostiach pod odborným vedením inštruktorov a trénerov ľadového hokeja a korčuľovania.

     • Karneval v ŠKD

     • Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

      Fašiangy sú tradične obdobím karnevalov a plesov. Na karneval si deti masky a kostýmy  svedomito pripravovali a tešili sa na 18.02.2019, kedy sa karneval konal v telocvični ZŠ.

                  Rozprávkové bytosti, zvieratká a ďalšie krásne masky privítal o 14,00 hod. Šašo Ľuboš, ktorý rozprúdil zábavu s ďalším bohatým programom. Deti si so Šašom Ľubošom  zatancovali a samozrejme nechýbali aj rôzne zábavné súťaže. K fašiangom patria aj tradičné fašiangové šišky, ktoré s teplým čajíkom deťom ponúkli naše pani vychovávateľky a zabezpečila ich škola.

      Detičky odchádzali z karnevalu spokojné s úsmevom na tvári J.

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • 13. marca 2019
      bude prebiehať na našej škole tematické vyučovanie v triedach. Je možné nahliadnuť do kmeňových tried, prejsť si priestory školy, telocvičňu, školskú jedáleň a odborné učebne v rámci vyučovania.
      Príďte medzi nás, dvere školy sú pre rodičov, žiakov iných škôl,
      budúcich prváčikov a našich priaznivcov v tento deň otvorené v čase od 8.00h do 11.35h.
      TEŠÍME SA NA VÁS! 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie