• O Z N A M
     • O Z N A M

     • Jarné prázdniny 

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 25. 02. 2019 - 01. 03. 2019 v čase jarných prázdnin nebude Základná škola a ŠKD pri ZŠ v Bratislave - Rusovciach v prevádzke. Začiatok prevádzky po prázdninách v bežnom režime je od 04. 03. 2019 v pondelok. Materská škola je v prevádzke aj počas jarných prázdnin. Školská jedáleň s kuchyňou je v prevádzke počas jarných prázdnin iba pre stravníkov MŠ. 

     • Microsoft programovanie

     • Do galérie Microsoft programovanie boli pridané fotografie.

      30. januára 2019 sa dvanásť žiačok 6. až 8. ročníka zúčastnilo workshopu „Základy programovania s Minecraftom“. Podujatie organizovalo občianske združenie „Aj Ty v IT“, ktoré podporujeme a motivujeme dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. Dievčatá boli skutočne nadšené a organizátorov odmenili potleskom a hlasným ĎAKUJEME.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie