• ČIPOVANIE OBEDOV
     • ČIPOVANIE OBEDOV

     • O Z N A M 

       

         Vážení rodičia oznamujeme Vám na základe rozhodnutia vedenia školy , že dňom 04. 04. 2018 v prípade že sa dieťa neodčipuje pred vydaním stravy – obed dieťaťu nebude vydaný.

      Dôvodom tohto rázneho kroku je priebežná presná kontrola odobranej – zaplatenej stravy ( kvôli doteraz vzniknutým nezrovnalostiam v platbách ).

      Bol poskytnutý dostatočne dlhý časový priestor na zaužívanie čipovania sa pred obedom.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

                                                                                                                                                                             

       

       

                                                                                                     

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • ŠKD

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu jarných prázdnin od 5.3.2018 do 9.3.2018 vrátane nebude ŠKD v prevádzke. Prevádzka ŠKD bude obnovená v pondelok 12.3.2018 v bežnom režime od 6.30 hod. - 17.00 hod.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie