• Oficiálne výsledky testovania žiakov 5. ročníka organizáciou NÚCEM:
     • Oficiálne výsledky testovania žiakov 5. ročníka organizáciou NÚCEM:

     • Matematika:

      Škola: 76,0 %

      celoštátny priemer: 64,7% (škola: +11,3%)


      Slovenský jazyk a literatúra:

      Škola: 76,9%

      celoštátny priemer: 62,8% (škola: +14,1%)

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Stretnutie rodičov

      Vážení rodičia, v stredu dňa 24. 01. 2018 o 17.00 hod., v 8. A triede sa uskutoční stretnutie rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia Lyžiarskeho výcviku. Účasť nutná !

       

    • Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?
     • Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

     • Výber užitočných informácií:

      1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium, a to na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášku, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole vybavuje v základnej škole výchovný poradca .
      2. Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie.
      3. Zákonný zástupca požiada výchovnú poradkyňu o vytlačenie prihlášky s údajmi.
      4. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad (kópiu) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži (max.2 doklady). Dôležité je zvážiť, ktorý doklad je pre zvolené štúdium najhodnotnejší.
      5. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov na vytlačených prihláškach a nechá ich potvrdiť lekárovi, ktorého žiak navštevuje.
      6. Prihlášky podpíše aj žiak a jeho zákonný zástupca.
      7. Žiak prinesie podpísané prihlášky späť do základnej školy, ktorá ich spracuje a odošle na príslušné SŠ.
      8. Po úspešnom prijímacom konaní, základná škola vydá zákonnému zástupcovi na základe písomného oznámenia o prijatí na SŠ Zápisný lístok. Zák.zástupca musí Zápisný lístok odovzdať riaditeľovi SŠ v stanovenom termíne, inak prijatie stratí platnosť.
      9. Zápisný lístok možno preniesť neskôr  na preferovanú SŠ, pokiaľ z nej príde neskôr výsledok prijímacieho konania.

       

      Akékoľvek nejasnosti možno osobne konzultovať s výchovnou poradkyňou po dohode na dole uvedenej e-mailovej adrese.

       

      Harmonogram prijímacieho pokračovania je zverejnený na https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

       

      Najdôležitejšie termíny z uvedeného harmonogramu:

      Do 1.2.2018  riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      Do 20.2.2018 zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      21.3.2018 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

      25.3. - 15.4.2018 - Talentové skúšky

      Do 31.3.2018  riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory.

      5.4.2018 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

      Do 10.4.2018  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). (Týka sa aj osemročných gymnázií).

      14.5.2018 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      17.5.2018 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

        1. - 2. kolo prijímacích skúšok.

       

      Konzultácie:  

      V utorok dopoludnia po dohodnutí konkrétneho času prostredníctvom e-mailu: andrea.sucha@zsrusovce.sk,

     • MO vo florbale

     • Dňa 7 Decembra naši žiaci zúčastnili na MO vo florbale na Zš Černyševského.Kde vo velmi ťažkej skupine bojovali ale aj napriek tomu sa im nepodarilo postúpiť. 

      Do galérie MO vo florbale boli pridané fotografie.

     • Mikulášske derby

     • Dňa 5 decembra sa konalo legendárne mikulášske derby proti Jarovciam. V kategórii  4-5 ročník zvíťazili Rusovce 4:1, v kategórii  6-7 ročník zvíťazili Jarovce 14:1, v kategórii 8-9 ročník zvíťazili Rusovce 5:4 a v kategórii dievčat sa zrodila remíza 0:0. Po dobrom turnaji dostali deti odmenu v podobe mikulášskych balíčkov . 

      Do galérie Mikulášske derby boli pridané fotografie.

     • Detská atletika

     • Dňa 13.12 sa naši ziaci zúčastnili na pretekoch Bavme deti športom v hale Elán kde podali viacerí z nich fantastické výkony.

      Do galérie Detská atletika boli pridané fotografie.

     • Hokejbal

     • Dňa 15.12 sa odhral v poradí uz druhý turnaj tipsport hokejbalovej. Starší ziaci (3-4roč) prehrali oba zápasy 2:0, a mladší ziaci (1-2 roč.) po prehre 1:4 zabojovali a druhý zápas vyhrali 7:0.

      Do galérie Hokejbal boli pridané fotografie.

     • Výlet Viedeň 6A

     • Dňa 14.12 sme sa vydali na výlet do hlavného mesta Rakúska kde sme navštívili klenotnicu, prírodovedné múzeum a vianočné trhy.

       

      Do galérie Výlet Viedeň 6A boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie