• Európsky kvíz o financiách (EQM)

    • V rámci aktivít počas Global Money Week 2021 Vám opäť ponúkame možnosť zapojiť sa do medzinárodného on-line kvízu finančnej gramotnosti.

     Európsky kvíz o peniazoch je medzinárodná aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov.
     Je súčasťou Európskeho týždňa financií.  Národné kolo sa uskutoční vo štvrtok 25. marca 2021 v čase od 11:00 do 11:45 hod.

     On-line kvíz Slovenského národného kola  organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

     Zúčastniť sa ho môže celá trieda 13 až 15-ročných žiakov a študentov alebo môžete vytvoriť viacej tímov z triedy, alebo jeden tím z viacerých tried.

     Prečo sa zapojiť?
     Študenti si  overia svoje vedomosti a zručnosti  z rôznych oblastí napr. z finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti,  matematiky,...
     Získajú nové zážitky zo spolupráce v tíme  ale aj nové informácie z týchto oblastí.

     V prípade dištančného vzdelávania sa zapoja študenti jednotlivo.

     Čo získa víťazný tím
     Zástupcovia prvého tímu  postupujú do európskeho kola do Bruselu. 
     Prvé 3 úspešné tímy národného kola získajú zaujímavú finančnú odmenu.

      Ako bude prebiehať kvíz EMQ?
     Zástupca (pedagóg)  zaregistruje svoj tím/triedu. Na kvíz sa môže tím pripraviť pomocou podporných materiálov a cvičných testov.
     Tento rok sú v ponúke testy opäť aj v anglickom jazyku.  Národné kolo bude online prostredníctvom platformy Kahoot!.
     Otázky sa budú zobrazovať v živom vysielaní. Zástupca tímu bude odpovedať na otázky cez webovú stránku Kahoot! v počítači, tablete alebo smartfóne.

      

     Máte záujem prihlásiť sa do kvízu a potrebujete získate ešte podrobnejšie informácie?

     Kliknite si na stránku https://www.europskykvizopeniazoch.sk/.

     Ak si žiakom 7.-9. ročníka, máš záujem sa zúčastniť a máš spolužiakov ktorí chcú spolu s tebou súťažiť, oslovte triednu učiteľku, triedneho učiteľa.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie