Navigácia

Navigácia

  Krúžky

  Krúžky ZŠ s MŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov 2017/2018

  Šachový krúžok (1. – 4.roč.)                                              utorok            14.00 hod - 15.00 hod

  Hokejbal (1. – 4. roč.)                                                        utorok            14.15 hod - 15.15 hod

  Vybíjaná, Atletika, Minihádzaná (1. - 4.roč.)                   pondelok       13.45 hod - 14.45 hod

  Loptové hry (3. roč.)                                                            utorok             13.15 hod - 14.15 hod

  Malí redaktori (1. – 4.roč.)                                                 streda             13.00 hod - 14.00 hod

  Tanečný krúžok (1. – 4.ročník)                                         utorok              13.15 hod - 14.15 hod
  (dve skupiny)                                                                      štvrtok              13.15 hod - 14.15 hod

  Stolný tenis  (5. – 9. roč.)                                                  štvrtok             13.45 hod - 14.45 hod

  Futsal, Futbal (5. – 9.roč.)                                                 piatok             14.45 hod - 15.45 hod

  Žiacky parlament                                                                štvrtok            13.45 hod – 14.45 hod      

  Robotika (5. – 9.roč.)                                                         pondelok       13.45 hod - 14.45 hod       

  Príprava na Testovanie 9 (9.roč.)                                     piatok             14.00 hod - 15.00 hod

                                                                                               

  Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava - Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

   

  Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava – Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

   

  Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, - Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

   

  BENITIM - zážitkové kurzy pre deti

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria