Navigácia

Navigácia

  Čo by mal vedieť budúci prvák

  Otecko a mamička, viete čo by som mal/-a vedieť ako budúci prvák/prváčka?

  • samostatne sa obliecť a obuť,
  • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
  • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, nepomočovať sa,
  • správne vyslovovať všetky hlásky, mal/-a by som mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne, rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
  • mal/-a by som poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku),  pomenovať bežné zvieratá, rastliny, časti tela,
  • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších  vetách,
  • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
  • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
  • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.
  • poznať základné farby a geometrické tvary,
  • spočítať predmety najmenej do "päť",
  • vedieť naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
  • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
  • orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo), orientovať sa v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo),
  • mal/-a by som vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,  začatú prácu alebo hru dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať od práce alebo hry,
  • na nové prostredie a osoby si zvykať bez väčších problémov (neplakať, neskrývať sa za rodičov, neutekať),
  • vedieť si po sebe upratať hračky a nemať problém hračky požičať,
  • vedieť rozoznať hru od povinnosti, vedieť spolupracovať, nemal/-a by som mať problémy povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré ma trápia,
  • vedieť skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce,
  • väčšinou sa hrávať spoločne s deťmi, nestrániť sa ich spoločnosti, nebyť bojazlivý/-á  a plačlivý/-á,
  • nebyť agresívny/-a, spory s deťmi dokázať riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
  • nemať zaužívané zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
  • nezajakávať sa pri reči.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria