Navigácia

Navigácia

  Informácie

  Informácie potrebné pre zápis do 1 ročníka ZŠ

  školského roku 2018/2019, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:

  6. apríla 2018 od 15:00 do 18:00 hodiny

  7. apríla 2018 od 08:00 do 12:00 hodiny

  Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca.

  Pri zápise je potrebné predložiť:

  - občiansky preukaz zákonného zástupcu,

  - rodný list dieťaťa,

  - v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

  - ak malo dieťa odklad školskej dochádzky doklad o odklade z minulého roku.

   

  Sprevádzať Vás budú rozprávkové postavičky, Danka a Janka. Už teraz sa na Vás tešíme.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria