• Členovia Rady školy pri Základne škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

  •   Predsedkyňa rady:

     Mgr. Lucia Schusterová
     zástupkyňa rodičov

    

    

     Podpredsedkyňa rady:

     Mgr. Ida Nosková
     zástupkyňa pedagogických zamestnancov ZŠ

    

    

   Členovia:

   • Monika Bobková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov MŠ)
   • Ing. Juraj Urban - člen RŠ (za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ)
   • JUDr. Miroslav Repka - člen RŠ (za rodičov MŠ)
   • Zuzana Vámošová Miščíková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
   • Mgr. Miroslava Vaceková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
   • Mária Broszová – člen RŠ (za zriaďovateľa)
   • Mgr. Veronika Vandrašeková - člen RŠ (za zriaďovateľa)
   • Radovan Jenčík - člen RŠ (za zriaďovateľa)
   • František Lošonský - člen RŠ (za zriaďovateľa)
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie