Navigácia

Navigácia

  Členovia

  Členovia Rady školy pri Základne škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

    Predsedkyňa rady:

    Mgr. Lucia Schusterová
    zástupkyňa rodičov

   

   

    Podpredsedkyňa rady:

    Mgr. Ida Nosková
    zástupkyňa pedagogických zamestnancov ZŠ

   

   

  Členovia:

  • Monika Bobková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov MŠ)
  • Ing. Juraj Urban - člen RŠ (za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ)
  • JUDr. Miroslav Repka - člen RŠ (za rodičov MŠ)
  • Zuzana Vámošová Miščíková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
  • Mgr. Miroslava Vaceková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
  • Mária Broszová – člen RŠ (za zriaďovateľa)
  • Mgr. Veronika Vandrašeková - člen RŠ (za zriaďovateľa)
  • Radovan Jenčík - člen RŠ (za zriaďovateľa)
  • František Lošonský - člen RŠ (za zriaďovateľa)

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria