Navigácia

Navigácia

  Základné informácie - vychovávateľky ŠKD

  Jarmila Ďurďovičová

  Mgr. Katarína Aľušíková

  Katarína Avuková

  Alena Jurčová

  Gabriela Šemšejová

  DiS. Magdaléna Vránská

  Mgr. Viera Fuseková

   

  Kontakt: 02 - 62859 124

  Poplatok za školský klub v školskom  roku 2018/2019 je 25,00 EUR / mesiac

  Platba je možná iba bankovým prevodom  do 10. dňa v mesiaci alebo trvalým príkazom. Posledná platba prebehne v mesiaci jún 2019

  Od 1. septembra sa ruší platba za ŠKD poštovou poukážkou a nahrádza ju bankový prevod.

  Číslo účtu, na ktorý budú zasielat rodicia uhradu vo výške 25,00 € za ŠKD je :.

  IBAN SK22 5600 0000 0094 0267 5001.

  Variabilný symbol :  je jedinečný  a pridelený každému žiakovi jednotlivo podľa oddelení ŠKD

  Nový variabilný symbol je pridelený len novým žiakom v jednotlivých ročníkoch. Pôvodné variabilné symboly , ktoré boli pridelené deťom sú aj naďalej platné aj v tomto školskom roku 2018/2019

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o výške príspevku  v školách a školských zariadeniach

   

  Prevádzková doba:
  6:30 - 8:00 a 11:30 - 17:00 (pondelok - piatok)

   

  OZNAM:

  Vážení rodičia!
  V zmysle schváleného vnútorného poriadku ŠKD je možné prevziať svoje dieťa ihneď po skončení vyučovania  do 14,00 hodiny  a následne až od 15.00 hodiny.

  Za pochopenie ďakujeme.

   


  Činnosti v školskom klube
  Deti sa počas pobytu v školskom klube pripravujú do školy a vykonávajú rôzne odpočinkové, rekreačné a záujmové činnosti. Tí žiaci, ktorí majú poobedňajšie krúžky v priestoroch ZŠ, sú z klubu v čase krúžkov automaticky uvoľnení.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria