• Vianočné tvorivé dielne
     • Vianočné tvorivé dielne

     • Pomaly, ale isto sa blíži čas najkrajších sviatkov v roku – Vianoce, preto Vás srdečne pozývame 

      na „Vianočné tvorivé dielne“ v piatok 6. 12. 2019, ktoré budú prebiehať v priestoroch našej školy 

      od 15.00 - 18.00 hod., v triedach 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C na 1. poschodí a v triedach 4.A, 4.B, na prízemí.

      Vianočný trh sa bude konať v triede 8. B na prízemí.

      Vianočné tvorivé dielne zahájime kultúrnym programom vašich detí vo vestibule školy.

      Občerstvenie sa bude nachádzať na chodbách školy.

       

                                                                               Tešíme sa na Vás - Vedenie školy a Vaše deti

       

     • Exkurzia stredná priemyselná škola

     • Dňa 20.11.2019 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie v strednej priemyselnej škole na Fajnorovom nábreží, kde si vyskúšali prácu s automatizovanými strojmi, počítačmi, robotmi a získali aj potrebné informácie ohľadom štúdia na tejto škole.

     • Minihádzaná

     • Dňa 27.11.2019 naši žiaci: Belovič, Gömory S., Gömory N., Kováč, Jančovič, Kukan, Mitošinková, Kišš, Ebská, Poor, Špánik reprezentovali našu školu na turnaji v minihadzanej, kde po prehre o jeden gól vo štvrťfinále skončili na vynikajúcom 5 mieste.

     • Workshop ROBOCOOP

     • Do galérie Workshop ROBOCOOP boli pridané fotografie.

      Workshop ROBOCOOP.

      21. a 28. novembra sa 15 žiakov 7.A triedy zúčastnilo workshopu, na ktorom sa naučili programovať malý počítač, micro:bit. Workshop sa uskutočnil v laboratóriu FABLAB.

      Na prvom stretnutí sa žiaci zoznámili so samotným micro:bitom a jeho programovacím prostredím. Pomocou blokového programovanie zobrazovali na micro:bite rôzne texty, ikony a dokonca aj animácie. Zoznámili sa aj s programovaním zvukových výstupov a mnohým sa podarilo s micro:bitom zahrať skladbu Kohútik jarabý.

      Na druhom stretnutí sa žiaci naučili pomocou micro:bitu rozsvietiť LED pásiky rôznymi farbami. Pri tomto programovaní pracovali v tímoch. Nie všetkým spolupráca vyhovovala a spočiatku to medzi niektorými dosť „škrípalo“. Časom sa spolupráca zlepšila a požadované výsledky sa dostavili. Vrcholom bolo programovanie malých robotov, ktorých súčasťou bol micro:bit. Roboty na papier nakreslili mnohé naprogramované vzory.

      Žiaci sa opäť naučili niečo nové. Z tohto podujatia odchádzali s novými zážitkami a s úsmevom na tvári. Veľká vďaka patrí školiteľov Marekovi, ale aj ostatným pracovníkom FABLABu.

      Viac informácií získate na stránkach www.fablab.skwww.ucimeshardverom.sk.

     • iBobor 2019

     • 11.-15. november 2019

      Žiaci 4. až 8. ročníka sa aj tento rok zapojili do informatickej online súťaže, v ktorej si overili najmä svoje logické myslenie, schopnosť čítania s porozumením a mali možnosť porovnať sa v tejto oblasti so svojimi spolužiakmi v triede a aj so žiakmi z celého Slovenska.

      Tento rok súťažilo 89 768 súťažiacich z 1116 škôl. Na našej škole sa zúčastnilo 175 žiakov z ktorých bolo 71 úspešných riešiteľov, ktorým blahoželáme.

      Viac o súťaži na http://ibobor.sk/  Na tejto stránke nájdete aj archív úloh, kde si môžete overiť svoje schopnosti v tejto oblasti. 

      Výsledky nájdete nižšie.

      Úspešní riešitelia z našej školy:

      Kategória Bobrík

      Celkové poradie na Slovensku         

      1. - 1094.                       Lakatoš Vladimír   5. A

      1. - 1094.                       Ret Matúš   5. B

      1. - 1094.                       Recká Patrícia   5. B

      1105. - 1442.                 Žáčková Alžbeta   5. A

      1105. - 1442.                 Skurčák Sebastián   5. A

      1466. - 1875.                 Fric Timote   5. A

      1466. - 1875.                 Marič Ladislav   5. B

      1466. - 1875.                 Varoschová Bianka   5. B

      2095. - 3704.                 Poprocká Angelika   5. B

      2095. - 3704.                 Hlasný Oliver   5. A

      2095. - 3704.                 Šesták Ľuboš   5. A

      2095. - 3704.                 Krška Matej   5. A

      2095. - 3704.                 Luptáková Lesana   5. B

      2095. - 3704.                 Hrabovská Nikol   5. A

      2095. - 3704.                 Revay Milan   5. B

      2095. - 3704.                 Sviatko Pavol   4. B

      3887. - 4891.                 Májeková Hana   5. B

      3887. - 4891.                 Kristová Lia   5. B

      3887. - 4891.                 Vaškorová Alexandra 5. B

      3887. - 4891.                 Kleinová Gréta   5. B

      5111. - 6479.                 Michaliak Martin   5. B

      5111. - 6479.                 Podlipný Filip   5. B

      5111. - 6479.                 Farkašová Anna   5. A

      5111. - 6479.                 Korán Patrik   5. B

      5111. - 6479.                 Gömöry Natália   4. A

      5111. - 6479.                 Polák Tomáš   5. A

      5111. - 6479.                 Španik Patrik   4. A

      5111. - 6479.                 Mackaninová Nina   5. A

      6734. - 8167.                 Marková Vanessa   5. A

      6734. - 8167.                 Lehuta Alexander   5. B

      6734. - 8167.                 Heráková Marcela   5. A

      6734. - 8167.                 Jančová Nina   5. B

      6734. - 8167.                 Pogányová Kamila Anna   4. B

      8168. - 8324.                 Ebská Rebeka   5. A

      8410. - 9728.                 Kotláriková Tereza   4. B

      8410. - 9728.                 Fülöp Dávid   5. A

      8410. - 9728.                 Szigetiová Diana   4. A

      9729. - 9929.                 Gálová Saša   5. B

      9930. - 9998.                 Bečky Filip   5. A

      10037. - 11431.             Mátaš Alex   5. B

      11432. - 11591.             Baán Tomáš   5. A

      11432. - 11591.             Kováč Peter   4. A

      11432. - 11591.             Grambličková Simona   5. B

      11691. - 12890.             Ševčík Marek   4. B

      11691. - 12890.             Novomeský Šimon   4. B

      11691. - 12890.             Stančík Adam   4. B

      11691. - 12890.             Baranová Barbora   4. A

      11691. - 12890.             Fabiánová Lucia   4. B

      11691. - 12890.             Vaceková Diana   4. B

       

      Kategória Benjamín                       

      Celkové poradie na Slovensku

      361. - 641.       Yatsenyak Alex   7. A

      1066. - 1311.   Stejskal Samuel   7. A

      1066. - 1311.   Ciklamini Maximilián   6. A

      1335. - 1771.   Zwickel Alexander   7. A

      1335. - 1771.   Hanusová Nina   7. A

      1792. - 1978.   Hlavatý Martin   7. A

      3066. - 3554.   Žáček Peter   7. A

      3066. - 3554.   Jurkovský Dominik   7. A

      3066. - 3554.   Kacvinský Milan   7. A

      3735. - 3843.   Grieš Ján   7. A

      4344. - 4858.   Fronc Dávid   7. A

       

      Kategória Kadet                        

      Celkové poradie  na Slovensku              

      1. - 65.             Ebský Šimon   8. A

      1. - 65.             Vaculík Jakub   8. A

      157. - 307.       Balog Juraj   8. A

      1729. - 1754.   Löffler Jozef   8. A

      2094. - 2364.   Prochádzka Andrej   8. A

      2094. - 2364.   Hauser Adam   8. B

      2393. - 2424.   Bohunická Bibiána   8. A

      2788. - 3244.   Červenák Jakub   8. A

      3907. - 3919.   Jenčík Alex Peter   8. B

      3907. - 3919.   Kolek Samuel   8. B

      4443. - 4900.   Mekota Matúš   8. B

     • Mikuláš pre rusovské deti

     • 05.12.2019

      Mikuláš pre rusovské deti

      Termín: 5. december o 17:00 h

      Miesto konania: Námestie pri fontáne pred supermarketom Kraj

      Program:

      • Príhovor starostky Lucie Tulekovej Henčelovej a farára Mariána Prachára
      • Vystúpenie Súkromnej ZUŠ pod vedením riaditeľky pani Jarmily Gajdošechovej
      • Vystúpenie Detského folklórneho súboru Gerulata pod vedením p. Alžbety Uhrákovej
      • Vystúpenie Detskej kapely Pánko
      • Príchod SantaBusu, ktorý privezie  Mikuláša, Anjela, Čerta, ako aj ďalšie rozprávkové postavičky a vyčarí tú správnu mikulášsku atmosféru pre všetkých
     • Gerulata cup

     • Do galérie Gerulata cup boli pridané fotografie.

      Dňa 14.11.2019 sa v našej telocvični konal 20. ročník integrovaných športových hier v stolnom tenise Gerulata cup. Projekt podporili starostovia mestských častí Bratislava-Rusovce-Jarovce-Čunovo spolu s primátorom Bratislavy a OZ Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

      Pohotové reakcie našich detí priniesli nasledujúce umiestnenia:

      V kategórii mladšie žiačky :Vamošová 3.miesto

                           staršie žiačky : Baranová 1.miesto

                           mladší žiaci : Sagan 4. miesto

                           starší žiaci : Tatsenyak 1. miesto

     • Hudobno-dramatické predstavenie

     • Do galérie Hudobno-dramatické pedstavenie boli pridané fotografie.

      Dňa 6. novembra sa na škole konalo hudobno-dramatické predstavenie, ktoré bolo zamerané na opis foriem šikanovania v triede a pozitívne rozvíjanie vzťahov v kolektíve. Predstavenie bolo sprevádzané tematickými pesničkami, ktoré si deti počas predstavenia pospevovali.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

      Školské kolo olympiáda Anglický jazyk – ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce

      V stredu 13.11.2019 sme na našej škole zorganizovali Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Najlepší žiaci siedmeho a deviateho ročníka si otestovali svoje vedomosti v piatich oblastiach – slovná zásoba, gramatika, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a rozprávanie – príbeh z obrázku ( picture story) a dialóg na danú tému.

      Žiaci naplno preukázali svoje vedomosti a porota s ich výsledkami bola veľmi spokojná. V kategórii A súťažili piati siedmaci, v kategórií B piati deviataci a jeden žiak, ktorý je bilingválny riešil úlohy v kategórií C. Členmi komisie boli: Mgr. Zuzana Púčeková (predsedajúca), Lýdia Koniarová, Mgr. Silvia Chebeňová.

      Výhercami školského kola sa stali:

      1. Adela Hlásna  - 7.A

      2. Marek Urban – 9.A

      3. Matej Májek – 7.A

       

       

                                                                  Zuzana Púčeková, Lýdia Koniarová,

                                                                             Pedagogičky školy

     • Divadlo L+S

     • Do galérie Divadlo L+S boli pridané fotografie.

      Dňa 20.11.2019 žiaci 3.A a 3.B triedy navštívili divadlo L+S ,predstavenie “Džungľa “.

       

      Atraktívne a pútavé spracovanie príbehu žiakom priblížilo klasické dielo svetovej literatúry, legendu o ľudskom mláďati Mauglí, ktoré vychovala džungľa.

      „Lov pre potravu – nie pre zábavu.“ a „Všetci sme z jednej krvi!“ základné nielen morálne zákony života sformuloval Rudyard Kipling pred 120 rokmi.Netušil,ako často ich práve človek prekročí, prekrúti a ako ľahko zabudneme na ich význam. Ale nikdy nie je neskoro počúvať a porozumieť tejto pravde. Silné emócie,myšlienkové posolstvo,pohybová akrobacia a rytmus liečivých intuitívnych nástrojov v nás zanechal nezabudnuteľný dojem.

     • Príbehy Rusoviec

     • Do galérie Príbehy Rusoviec boli pridané fotografie.

      Malý Rusovčan

       

      Som malý Rusovčan, som druhák v Základnej škole s materskou školu v Rusovciach a teraz už viem o mieste, kde žijem, chodím do školy, mám kamarátov, veľa, naozaj veľa.

       

      Viem, kedy prišli na územie Rusoviec prví obyvatelia, že Rusovce sa v minulosti volali Uruzwar, Oroszvár, Karlburg, viem o ich slávnej histórii, viem o ich dnešku. 

       

      Dozvedel som sa aj o tajomnej ruke, ktorá kedysi dávno vtiahla bohatého a pyšného Karla do starej železnej brány  na kopci Bergl.

      Videl som  najstarší, najmladší i najväčší kostol v Rusovciach a dozvedel som sa o nich zaujímavé informácie.

      Zaujala ma história Rusovského kaštieľa, počujem  kroky rímskych vojakov v Gerulate, vidím ich výstroj.

       

      Viem o mieste mojich častých prechádzok v Rusovskom parku toľko nových vecí – aké stromy a kvety tam rastú, aké živočíchy tam žijú, ktoré z nich sú chránené. 

      Videl som aj skutočného dropa, tíško preletel nad mojou hlavou pri Sysľovských poliach, mával veľkými krídlami  a zľahka zosadol na oráčinu.

       

      Pri  Rusoveckom kaštieli počujem aj spev slovenských ľudových piesní,  tanečné kroky, fujaru, veď tam nacvičuje svoje vystúpenia  Slovenský ľudový umelecký kolektív.

       

      Vedel som, ak sa volá ulica, na ktorej bývam, teraz viem, prečo má naša ulica také meno. Viem, kde je poľnohospodárske družstvo, aké sú tam obrovské poľnohospodárske stroje, aké šíre polia sú v okolí Rusoviec, čo sa na nich pestuje, viem, kde je hasičská zbrojnica, videl som hasičské autá a čo všetko v nich hasiči vezú, viem, kde je pošta, knižnica, kde nájdem miestny úrad.

     • Halloween 2019/2020

     • V piatok, 25. 10. zorganizovali členovia žiackeho parlamentu akciu Halloween. Žiaci prvého aj druhého stupňa sa preobliekli do originálnych masiek, potrápili svoje mozgové závity počas vedomostnej súťaže alebo si zatancovali na diskotéke. Tí, ktorí si zakúpili lístok a mali šťastie získali super ceny v tombole. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým deťom a zamestnancom našej školy,  ktorí nám pri organizácii akcie pomohli, obetovali kúsok svojho voľného času a urobili niečo dobré pre školu!

      Do galérie Halloween 2019/2020 boli pridané fotografie.

     • Minihádzaná

     • Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

      Dňa 23.10.2019 sa žiaci ktorí navštevujú krúžok minihádzanej zúčastnili turnaja v Dome športu. Na turnaji neprehrali ani jeden zápas, ale kvôli horšiemu skóre im ušlo finále. V súboji o tretie miesto zvíťazili a do Rusoviec priviezli prvý pohár tento školský rok. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie