• OTVÁRAME VEČERNĚ CVIČENIA PRE ŽENY!
     • OTVÁRAME VEČERNĚ CVIČENIA PRE ŽENY!

     •     • STRONG • FIT • TONED •

      -     Si žena, dievča, mamička alebo babička?
      -     Rada sa hýbeš alebo naopak ti pohyb chýba?
      -     Chceš urobiť niečo pre svoje telo a zároveň                   sa odreagovať v super kolektíve?

      AK  SI  ASPOŇ  RAZ  ODPOVEDALA   „ÁNO“
      MÁŠ  SKVELÚ  PRÍLEŽITOSŤ  !!!

      !!  OTVÁRAME  VEČERNÉ  CVIČENIA  PRE  ŽENY  !!


      Cvičiť  budeme  v  telocvični  ZŠ  Rusovce

      KAŽDÚ  STREDU  V   TÝŽDNI   O  19:00
      VO   VEĽKEJ   TELOCVIČNI
      !!!   prvé  cvičenie  už  04.10.2017   !!!

      cena cvičenia  =  3,50 €  na osobu
       

      Z  kapacitných  dôvodov  je  potrebné  sa  na  cvičenie predom  prihlásiť  !!    😊


      Potrebné informácie poskytneme na t. c. 0905 144 044 (sms)

      pozvánka.pdf

     • Voľné pracovné miesta

     • ZŠ s MŠ v Rusovciach ponúka voľnú pracovnú pozíciu:

      Vychovávateľ v Školskom klube detí

      Základná škola s MŠ v Rusovciach ponúka voľnú pracovnú pozíciu "Vychovávateľ " na polovičný pracovný úväzok. 
      Viac info na 02/62859124. 

       

      Kuchár / kuchárka / pomocná sila do kuchyne

      Základná škola s MŠ v Rusovciach ponúka voľnú pracovnú pozíciu "Kuchár / kuchárka / pomocná sila do kuchyne" na polovičný pracovný úväzok. 
      Viac info na 02/62859124. 

    • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Dňa 11.9.2017 (pondelok) o 17:00 hod sa uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov I. stupňa.

      O 17:00 hod. začne plenárna časť v priestoroch školskej telocvične a po skončení bude pokračovať v triedach detí s triednymi učiteľmi.

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Dňa 12.9.2017 (utorok) o 17:00 hod sa uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov II. stupňa.

      O 17:00 hod. začne plenárna časť v priestoroch školskej telocvične a po skončení bude pokračovať v triedach detí s triednymi učiteľmi.

    • Milí prváčikovia a rodičia!
     • Milí prváčikovia a rodičia!

     • Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 do našej školy, ktoré sa bude konať v telocvični 4. septembra 2017 o 8:30 hodine.

      Teší sa na stretnutie s Vami
      vedenie školy a pani učiteľky

      Počas tohto dňa nebude v prevádzke Školský klub detí, ani Školská jedáleň.
      Prosíme, pribaľte deťom desiatu a nápoj.

       

      Program:

      • Privítanie prváčikov a rodičov v škole
      • Príhovor riaditeľa školy a starostu MČ Rusovce
      • Program žiakov
      • Program v triedach:
       • Zoznámenie sa prváčikov s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami
       • Prevzatie učebníc
       • Prvý triedny aktív rodičov a triednej pani učiteľky (počas triedneho aktívu sa budú žiakom venovať pani vychovávateľky, deti sa nadesiatujú, rodičia získajú všetky potrebné informácie a rozvrh na prvý týždeň školského roka)

       

      Zoznam pomôcok pre prváčika: (otvoriť PDF súbor)

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Slávnostné otvorenie školského roka

      Deň: 4. september 2017

      Hodina: 08:00 – 10:00

      Ročníky: II. – IX.

      Miestnosť: Každý žiak v určenej triede s triednou pani učiteľkou.

       

      Počas tohto dňa nebude v prevádzke Školský klub detí, ani Školská jedáleň.

      Škd a ŠJ funguje a od 5. septembra 2017.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie