• Deň narcisov - zbierka

    • Milí rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy,
      

     Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť. Žiaci tak budú môcť urobiť v škole počas vyučovania, kedy ich obehnú žiačky zo školského parlamentu.

     Viac o možnostiach prispenia ako i konkrétnej pomoci onkologickým pacientom, ktoré realizuje Liga proti rakovine nájdete na www.dennarcisov.sk

     Na Slovensku ich totiž ročne pribúda približne 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho zasiahlo toto náročné ochorenie.

     Školský parlament

    • Novodobo so Shakespearom

    • Dňa 8.4. sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku – Novodobo so Shakespearom. Žiačky druhého stupňa mali možnosť ukázať svoj talent v speve, recitovaní básní či prednese prózy v angličtine.

     Všetky súťažiace podali výborný výkon a do okresného sa podarilo postúpiť:

     Viktórií Farkasovej (5.A), Sáre Holešovskej (6.A), Emme Puhovichovej (7.A), Emme Bohers (7.A) a Sáre Slovákovej (8.B).

     Dievčatám gratulujeme a držíme palce pri ďalšej reprezentácii našej školy.

    • Turnaj vo florbale - dievčatá

    • Dňa 3.4.2024 dievčatá z druhého stupňa úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole vo florbale.

     Priniesli striebro.

     Všetkým, ktorí nám fandili ďakujeme.

     Baranová Barbora
     Gálová Saša
     Gömöry Natália
     Janigová Karolína
     Kleinová Gréta
     Medovčíková Adriana
     Mitošinková Nina
     Szigetiová Diana
     Urbancová Viktória

     Varoschová Bianca

    • Turnaj vo florbale

    • Dňa 4.4.2024 sa naši žiaci zúčastnili na turnaji vo florbale, na ktorom sa im nepodarilo postúpiť do vyraďovacej fázy.

    • Noc v knižnici - Willyho Wonku

    • Dňa 21.03.2024 sa na našej Základnej škole v rámci mesiaca Marec – mesiac knihy, konalo školské podujatie s názvom Noc v knižnici. Tematikou tohto ročníka bol príbeh Willyho Wonku a továreň na čokoládu. Išlo už o 5. ročník. Tento rok bolo prihlásených 217 žiakov z celej našej školy.

     Žiaci prišli tematicky oblečení, ako postavičky z tejto rozprávky. Boli rozdelení do 10 skupín, mali 10 stanovíšť. Každá skupina si zvolila 1 zástupcu, ktorý dostal medailu. Na medailu si zapisovali body, ktoré získali za splnené aktivity. Po škole sa pohybovali s p. učiteľkami alebo s p. vychovávateľkami podľa daného plánu.
      

     Súťažili medzi sebou triedy z I. stupňa a triedy z II. stupňa.
     1. miesto: zlatý tiket Willyho Wonku (návšteva cukrárne v Starom meste, v Bratislave).
     Výhercovia: I. stupeň - 1.A s počtom získaných bodov 93, II. stupeň – 6.B, 8.A, 8.B s počtom získaných bodov 89. Všetky deti boli odmenené diplomom, sladkosťami.
      

     Chceli by sme veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom i žiakom našej Základnej školy, taktiež rodičom, ktorí spoluorganizovali túto najväčšiu školskú akciu napečením rôznych sladkých pochúťok.
      

     Veríme, že aj budúci rok bude mať Noc v knižnici, taký veľký úspech, ako mala tento rok.
     Tatiana Pravdová

    • Hľadanie zlatých kupónov Willyho Wonku

    • Trieda 5.A dňa 27.3. nadviazala na tému tohtoročnej Noci v knižnici a vydala sa do Starého mesta hľadať zlaté kupóny Willyho Wonku pod záštitou Staromestskej knižnice. Deti na mieste dostali písomné inštrukcie a zlaté kupóny hľadali v skupinkách. Deťom sa v priebehu polhodiny podarilo nájsť všetky zvyšné kupóny, za ktoré následne dostali malú odmenu od organizátorov.

    • ŠKOLSKÝ SWAP kníh

    • Dňa 15.3. 2024 v spolupráci so školským parlamentom v rámci mesiaca kníh na našej škole zorganizovali SWAP kníh. Deti si mohli do školy priniesť knihy, ktoré si chcú vymeniť a zameniť si ich za nové iné knihy. Ostatné deti si knihy mohli zakúpiť za symbolickú cenu. Zo školského SWAP-u z predaných kníh vyzbieral žiacky parlament  finančné príspevky , ktoré  budú požité pre činnosť parlamentu. Tešíme sa na ďalšie swapovanie.

     Školský parlament

    • Biblická olympiáda

    • Dňa 21.3.2024 sa žiačky z 9.B zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády.  Súťažili ako trojčlenné družstvo - Adriana Medovčíková, Gréta Kleinová a Saša Gálová. Umiestnili sa na 3. mieste. 

    • Stavebný veľtrh a možnosti študovania v stavebníctve

    • Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO Racioenergia 2024 v priestoroch INCHEBA EXPO. Žiaci si pozreli rôzne ukážky možností štúdia a práce v stavebníctve. Zoznámili sa s rôznymi učebnými odbormi, s využívaním digitalizácie a moderných technológií, ako aj s možnosťami úspešného uplatnenia vzdelania v stavebnom priemysle. 

     Bola prezentovaná virtuálna, zmiešaná alebo rozšírená realita, ktorá sa stáva neoddeliteľným pomocníkom v stavebníctve, inovatívne ekologické riešenia pre budovy, zelené fasády a strechy, 3D digitálny model dopravnej infraštruktúry, meračská technika a geodetické stanice, systémy a aplikácie slúžiace na ovládanie inteligentnej domácnosti, digitálne projektovanie v stavebníctve, dron s termokamerou, tvorby stavebných výkresov a projektov v CAD programoch, ukážky práce inštalatérov a stolárov, ukážky zakladania s tvarovkami na sucho, 3D modely prác žiakov v odbore modelárstvo, ktoré boli súčasťou projektov v rôznych súťaží.

     Mnohé si mohli žiaci vyskúšať a našli sa aj takí, ktorí po skúsenosti na trenažéri sa vraj stanú bagristami.

   • Detský tábor Babinec
    • Detský tábor Babinec

    • Babinec je letná kreatívna univerzita pre dievčatá vo veku 7-10 rokov. 

     Program je navrhnutý tak, aby sa dievčatá každý deň naučili niečo nové, tvorivé a zároveň aby načerpali energiu z prírody

     Dievčatá sa môžu tešiť na:

     • výroba vlastného mydla
     • kurz varenia celého obedového menu
     • prácu v tíme
     • návštevu TV štúdia 
     • interaktívny kurz prvej pomoci
     • dobrodružnú výpravu na záver

     Všetko prebieha v komornej a pohodovej atmosfére v útulných priestoroch Pastoračného centra v Rusovciach. Je to denná univerzita, kde dievčatá majú program od rána do cca 16 každý deň.

     Vonkajšie aktivity budeme sústrediť na farskom ihrisku, v neďalekom lese a v centre Bratislavy.

     Tábor zavŕšime dobrodružnou výpravou a slávnostnou promóciou s párty. Všetko bude zdokumentované, aby ste sa aj vy mohli preniesť do atmosféry slávnostnej promócie.

      

     Viac informácií o programe a mieste nájdete na: https://www.lubicafarkasova.sk/babinec-letna-kreativna-univerzita-2024/

    • Zasadnutie Rady školy

    • Vážení rodičia.

     Chceli by sme vás informovať, že dňa 3.4.2024 o 17:00 sa uskutoční zasadnutie Rady školy v priestoroch ZŠ.

     Plánovaný program zasadnutia:

     1. Otvorenie zasadnutia
     2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce  na rok  2024 a prognózy rozpočtu na roky 2025 - 2026 a skrátenú dôvodovú správu (dokument bol zaslaný vopred mailom na na preštudovanie)
     3. Zápis a počet tried pre MŠ a pre I. ročník školského roka 2024/2025 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228  Bratislava – Rusovce  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
     4. Informácia o priestorových kapacitách školy
     5. Občianske združenie pri ZŠ
     6. Iné
     7. Záver

    • Exkurzia do Nitry a Oponíc

    • Dňa 20. marca sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie do Nitry a Oponíc. O histórii Nitry a Nitrianskeho hradu sa dozvedeli zábavnou formou. Hľadali totiž stratený poklad Nitrianskeho hradu. Aby sa k nemu dostali, museli pozorne počúvať výklad lektorky a riešiť rôzne úlohy.

     Z Nitry sa vydali do Oponíc. V Apponyiovskom kaštieli sa v rámci podujatia Gutenbergova knižnica dozvedeli viac o Gutenbergovi, vynálezcovi kníhtlače, ale aj o rodine Apponyiovcov. V knižnici mohli obdivovať vzácne diela. Niektoré sú naozaj staré, majú viac ako päťsto rokov.

     Žiaci si z exkurzie okrem zážitkov odniesli i nové poznatky.

    • Hodina prvouky inak

    • Dňa 15.3.  si trieda 1.A a 1.B  pozvala na hodinu prvouky vzácnu návštevu - kurátora z Prírodovedného múzea v Bratislave, pána Juraja Čačaného.

     Prišiel im obohatiť výklad učiva o zvieratách a nezabudol ani priniesť živú ukážku - hada (korálovku) a mnohonôžku. Deti mali možnosť si zvieratká chytiť a dozvedieť sa o nich mnoho zaujímavostí. V prezentácii sa dozvedeli aké druhy zvierat v prírode môžeme nájsť a koľko existuje na svete zatiaľ objavených živých druhov (je to viac ako 1,5 milióna druhov), ako sú na sebe rôzne druhy závislé, čo by sa stalo keby niektorý druh v potravinovom rebríčku vyhynul a mnoho ďalších zaujímavostí.

     Deťom sa tento druh výučby samozrejme veľmi páčil a čoskoro si ho zopakujú pri príležitosti tématického projektového učenia sa v piatok 22.3. na tému - DEŇ VODY.  

    • Formy šikany

    • Po jarných prázdninách sme mali v škole neobvyklého hosťa. V rámci preventívneho programu navštívila tretí a piaty ročník príslušníčka policajného zboru SR. Všetci žiaci boli v napätom očakávaní, čo sa bude diať.

     V úvode ich policajtka ich oboznámila s témou šikany. Vysvetlila im význam slova a prejavy nevhodného – šikanujúceho správania sa. Žiakom položila otázky, či rozumejú významu pojmu šikana. Vhodným spôsobom objasnila žiakom psychický, fyzický a zmiešaný spôsob šikany. V rozhovore žiaci zdieľali vlastné skúsenosti so šikanou.

     Policajtka ich v troch krokoch poučila, ako sa brániť pred šikanou o dôležitosti informovať dospelého (učiteľa, rodiča), ak sa v škole stretnú s prejavmi šikany.

     V druhej časti besedy bola rozdiskutovaná téma využívania sociálnych sietí žiakmi a problematiky kyberšikany. Žiaci boli upozornení na všetky možné riziká, napr. podvodné a obťažujúce správy a telefonáty. Aj k tejto téme žiaci živo a so záujmom diskutovali.

     V záverečnej časti boli žiaci poučení o škodlivosti nadmerného príjmu rôznych informácií, ktoré ľudia prijímajú z rôznych médií, čo spôsobuje nepriaznivé dôsledky na organizmus.

     Poskytnuté informácie z problematiky šikany a kyberšikany majú pre každého žiaka význam vo vzťahu korekcie svojho správania sa vzhľadom k svojmu okoliu, ako aj vo vzťahu k vlastnej bezpečnosti a ochrane seba samého.

    • Návšteva z Univerzity Komenského

    • V priebehu utorka, 27. februára, sme na našej škole privítali návštevu. Do troch tried piateho a šiesteho ročníka prijala pozvanie vysokoškolská vyučujúca, doktorka Popovičová Sedláčková z Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Žiaci si vopred pripravili svoje otázky a pani doktorka, pre zmenu, svoje odpovede, ktoré rozdelila do troch oblastí vrátane zaujímavostí slovenského jazyka, o živote na univerzite, ale aj o dôvodoch, pre ktoré je cesta vyučujúcej slovenského jazyka zaujímavou.

     Žiakom patrí vďaka za podnetné otázky a pani doktorke ďakujeme za ochotu i čas sa podeliť o svoje príhody a skúsenosti.

    • Preteky v orientačnom behu

    • Na sklonku februára sa počas víkendu žiaci piateho a šiesteho ročníka našej ZŠ zúčastnili v sobotu 24. 2. menších tréningov a výletu v rámci prípravy na orientačný beh a následne v nedeľu 25. 2. aj oficiálnych pretekov Yeti Zima Cup v orientačnom behu. Preteky sa konali v areáli Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste a pre deti šlo o prvú „generálku“ na školské preteky, ktoré ich čakajú v apríli. Preteky absolvovali v rýchlom tempe a preukázali, že sú nielen schopnými bežcami, ale aj nadaní v orientácii na mape. Spomedzi našich žiakov najlepšie výsledky dosiahli Matyáš Kukan (5.A), Oskar Petrovič (5.B) a Patrik Ondejka (6.A).

     Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie preteky :)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie