• Aktuálne informácie:

    Vážení rodičia,

    v zmysle uznesenia Rady školy pri Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce (ďalej len „rada školy“) zo dňa 24. 09. 2019 bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Bratislava V. na preskúmanie zákonnosti VZN č. 1/2019 mestskej časti Bratislava – Rusovce o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce.

    Dňa 05. 12. 2019 bolo rade školy doručené upovedomenie prokuratúry o vybavení.   

    V prílohe Vám zasielam list, v ktorom sa potvrdilo požadované právo rodičov a zastupujúcej rady školy. Dňa 03. 12. 2019 bol podaný protest prokurátora proti ustanoveniu čl. 4 ods. 1 VZN č. 1/2019, ktoré prokurátor navrhuje zmeniť tak, aby bol v súlade so zákonom.

    Rada školy v zmysle uznesenia zo dňa 24. 09. 2019 podala podnet aj Verejnému ochrancovi práv, odpoveď nám bude doručená v najbližších dňoch.

    Odpoved_-prokuratura.pdf

    Výsledok vybavenia podnetu - Kancelária verejného ochrancu práv.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie